ΕΓΓΡΑΦΕΙΤΕ ΝΑ ΜΑΘΕΤΕ ΕΥΚΟΛΑ ΚΑΙ ΓΡΗΓΟΡΑ ΟΜΗΡΙΚΑΣεβαστοί Αναγνώστες

Σας στέλνω τον πιο κάτω σύνδεσμο  με την σειρά μαθημάτων της Ομηρικής γλώσσας και μέσω αυτής και της νέας ελληνικής . Σας συνιστώ να βάλετε τα παιδιά σας  -σαν παιχνίδι- την εκμάθηση    της ομηρικής σε 15 ενότητες και τις άλλες που θα επακολουθήσουν . Αλλά και  για σας θα είναι μια νέα εμπειρία  . Είναι πολύ εύκολη μέθοδος διότι δίδονται προτάσεις και όχι κείμενα. Ο Σωκράτης λίγο πριν πιεί το κώνειο μάθαινε μουσική . Ποτέ δεν είναι αργά.

 Σας συνιστώ να εγγραφείτε μέλη ώστε να λαμβάνετε ανελλιπώς τα μαθήματα. Ζητείστε το από τον ένθερμο  ελληνόψυχο ομογενή

Captain   Evangelos Rigos [mailto:enrrigos@gmail.com]

ΠΑΡΑΚΑΛΩ ΠΡΟΩΘΕΙΣΤΕ ΤΟ -ΕΙΝΑΙ ΕΘΝΙΚΟ ΘΕΜΑ

Αμφικτύων

From: omiros-meleti@googlegroups.com [mailto:omiros-meleti@googlegroups.comOn Behalf Of Capt. E. Ν. Rigos 
Sent: Sunday, April 14, 2019 9:16 PM
To: omiros-meleti@googlegroups.com
Subject: [ΟΜΗΡΟΣ-ΜΕΛΕΤΗ] ΟΜΗΡΟΥ ΟΔΥΣΣΕΙΑ |

 ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ ΟΜΗΡΙΚΩΝ ΜΑΘΗΜΑΤΩΝ  

ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ ΠΟΥ ΠΡΕΠΕΙ Ο ΚΑΘΕ ΕΛΛΗΝΑΣ ΝΑ ΓΝΩΡΙΖΕΙ 

FROM:Capt. Evangelos Rigos

IHA – www.professors-PhDs.com

HEC Director www.greece.org

ΕΤΕΡΑ ΘΕΜΑΤΑ

  From  My Pad

— 
You received this message because you are subscribed to the Google Groups “IHA3-OΜΗΡΟΣ-ΜΕΛΕΤΗ” group.
To unsubscribe from this group and stop receiving emails from it, send an email to OMIROS-MELETI+unsubscribe@googlegroups.com.
To post to this group, send email to OMIROS-MELETI@googlegroups.com.
To view this discussion on the web visit https://groups.google.com/d/msgid/OMIROS-MELETI/AD353D08-5D53-4AE0-97EE-271DDD823C90%40gmail.com.
For more options, visit https://groups.google.com/d/optout.

Απαλλαγμένο από ιούς. www.avast.com

— 
You received this message because you are subscribed to the Google Groups “IHA3-OΜΗΡΟΣ-ΜΕΛΕΤΗ” group.
To unsubscribe from this group and stop receiving emails from it, send an email to OMIROS-MELETI+unsubscribe@googlegroups.com.
To post to this group, send email to OMIROS-MELETI@googlegroups.com.
To view this discussion on the web visit https://groups.google.com/d/msgid/OMIROS-MELETI/000601d4f4fc%2440b310c0%24c2193240%24%40org.
For more options, visit https://groups.google.com/d/optout.

Capt. E.N.Rigos HEC Director www.greece.org

— 
You received this message because you are subscribed to the Google Groups “IHA3-OΜΗΡΟΣ-ΜΕΛΕΤΗ” group.
To unsubscribe from this group and stop receiving emails from it, send an email to OMIROS-MELETI+unsubscribe@googlegroups.com.
To post to this group, send email to OMIROS-MELETI@googlegroups.com.
To view this discussion on the web visit https://groups.google.com/d/msgid/OMIROS-MELETI/CA%2BpDGW1OuLsbgEN4aK1vY3Yb%3DKMBQK_6_Nq%2BEMxj5%2BpwB-1drg%40mail.gmail.com.
For more options, visit https://groups.google.com/d/optout.

Αφήστε μια απάντηση

Η ηλ. διεύθυνση σας δεν δημοσιεύεται. Τα υποχρεωτικά πεδία σημειώνονται με *