ΠΕΡΙ ΤΟΥ ΦΡΙΞΟΥ ΚΑΙ ΤΗΣ ΕΛΛΗΣ (2ον )

Γράφει ο Κωνσταντίνος Κωνσταντινίδης Αμφικτύων

Ο Απολλώνειος λέγει ότι τα παιδιά του Φρίξου επέστεψαν στον Ορχομενόν. Ο  δε Παυσανίας λέγει ότι ό Φρίξος  επέστρεψε στον Ορχομενόν , ενώ σύμφωνα με άλλους , ο γιός του Πρέσβων έλαβε το βασίλειον από τους γιούς του Θερσάνδρου . Ο δε Πρέσβων γέννησε τον Ασπληδόνα και Κλύμενον, ο οποίος ήταν στην εκστρατεία των Αργοναυτών. Αυτός έλαβε και το βασίλειο του  Αλμου επειδή ο Ορχομενός πέθανε άτεκνος .

Σημ. Αυτές οι  πανάρχαιες πληροφορίες    διατηρήθηκαν είτε  από στόμα σε στόμα ή γραπτές επί σανίδων οι οποίες εφθάρησαν με το χρόνο. Όσες είχαν αντιγραφεί σε παπύρους  διασώθηκαν. Ασφαλώς θα είχαμε περισσότερες πληροφορίες αν σωζόταν η Βιβλιοθήκη της Αλεξανδρείας και οι άλλες, οι οποίες κατεστράφησαν κατά την επέλαση της νέας θρησκείας για να διακοπεί η συνέχεια της φυλής μας .)

Έχθρα Ορχομανίων –Θηβαίων Όταν δε οι Θηβαίοι γιόρταζαν την γιορτή του Ορχηστίου Ποσειδώνος  ήλθε και ο Κλύμενος στην γιορτή. Ο δε Περιήρης ηνίοχος του Μενοικέως  για μικρή αιτία του πέταξε μια πέτρα και τον πλήγωσε θανάσιμα στο τέμενος του Ποσειδώνος , και  μεταφερθείς στον Ορχομενό σε λίγο πέθανε.(Σημ. Ο Ορχομενός ήταν σπουδαίο κέντρο των Αχαιών ) Πριν πεθάνει παρήγγειλε να εκδικηθεί ο Εργίνος το θάνατο του.  Έτσι άρχισε η έχθρα μεταξύ Θηβαίων και Ορχομενίων, η οποία δεν σταμάτησε όσο υπήρχαν αυτές οι πόλεις.

 Ο Κλύμενος άφησε πέντε γιούς: Τον Εργίνον ,Στράτιον, ΑρρωναΠύλεον, και Αξέα. Καθώς φαίνεται αμφότερα τα βασίλεια   ήταν του Αθάμαντα και το ένα έλαβε ο Κυτίσσωρος και το άλλο ο Πρέσβων. Βασιλιάς των Ορχομενίων έμεινε ο Εργίνος, ο πρεσβύτερος γιός του Κλυμένου και σύμφωνα με πατρική παραγγελία συναθροίσας  στράτευμα κινήθηκε με τους αδελφούς του κατά των Θηβαίων.  Νίκησε τους Θηβαίους , σκότωσε πολλούς εξ αυτών και τους ανάγκασε σε ταπεινωτική ειρήνη, υπό τον όρο να δίνουν εκατόν(100) βους ετησίως επι είκοσι χρόνια . Κάθε χρόνο έστελνε πρέσβεις για την παραλαβή του δασμού οι οποίοι καθύβριζαν και καταφρονούσαν  τους Θηβαίους σαν ανδράποδα.. Όταν είδε αυτά ο Ηρακλής έκοψε τα αυτιά και τις μύτες των πρέσβεων και με δεμένα τα χέρια τους στον τράχηλο τους έστειλε πισω λέγονας να  διαμηνύσουν  στον Εργίνον ότι «μόνον αυτά τα βόδια σας στέλνω σαν δασμό» Αγανακτήσας ο Εργίνος ζήτησε τον Ηρακλή από τους Θηβαίους και τέλος εξεστράτευσε πάλι.  Αλλά ο Ηρακλής είχε φροντίσει να εξοπλίσει τους Θηβαίους καλύτερα και νικήσαντες  του Ορχομένιους  τους εξανάγκασαν να πληρώσουν προς τους Θηβαίους τριπλούν τον δασμόν. Προσέτι φόνευσαν και τον Εργίνον, ενώ κατ’ άλλους δεν φονεύθηκε ο Εργίνος και έκλεισε ειρήνη σύμφωνα με την θέληση του Ηρακλή και το βασίλειο του ξέπεσε στην εσχάτη αδυναμία .

(Ο Στρατηγός  Ηρακλής   Εδώ παρουσιάζεται σαν στρατηγικός σύμβουλος  των Θηβαίων προκειμένου να τους αναδιοργανώσει μετά την δεινή ήττα από τους Ορχομενίους. Ο Ηρακλής Αλκαίος (= δυνατός) ήταν γιός της Αλκμήνης και του Αμφιτρύωνα. Γυναίκα είχε την Δηιάνειρα   . Τον ζήλευε υπερβολικά η Ήρα. Από βρέφος  στην κούνια του έπνιξε δύο φίδια. Εκτέλεσε τους δώδεκα άθλους του Ευρυσθέα . Κατέβηκε στον Αδη. Ανέλαβε πολιτιστικές  εκστρατείες   εντός Ελλάδος   και εκτός Ελλάδος σε μακρινές χώρες όπως στη Μικρά Ασία, στις Ινδίες, στην Ασία , Αφρική στην Ευρώπη όπου ίδρυσε την πόλη «Αλησία=εκ του αλητεία=περιπλάνηση» το  Παρίσι και   άλλες πολυάριθμες. Και σε άλλες αποστολές  ο   Ηρακλής παρουσιάζεται με  ισχυρό στράτευμα  και πάντα  ήταν  νικητής και τροπαιούχος.. Απέκτησε τεράστια  φήμη και δόξα ,  τα πλούτη δεν του άρεσαν . Είναι ο πρώτος που  εγκαινίασε τον μισθοφορικό στρατό.  Υπήρξαν πολλοί με το ίδιο όνομα Το τέλος του ήταν τραγικό. Τελικά αποθεώθηκε και ανέβηκε στον Όλυμπο.)

Κατόπιν τούτου αμέλησε τα πάντα και φρόντισε να φτιάξει πλούτον. Έτσι έμεινε άγαμος και άτεκνος. Όταν  ανέκυψε   ρώτησε την Πυθία για το θέμα και πήρε τον εξής χρησμό:

« Εργίνε Κλυμένοιο  Πρεσβωνίαδαο

…Οψ’ ήλθες γενεήν διζήμενος, αλλ’ έτι και νυν

…Ιστοβοήι γέροντι νέην ποτίβαλλε κορώνην»

Δηλαδή ακόμη και τώρα γέρων να νυμφευθείς νέα γυναίκα.  Και όντως το έπραξε και γέννησε τον Τροφώνιον  και Αγαμήδην. Αλλά ο Τροφώνιος έκοψε την κεφαλή του Αγαμήδη και  ντύθηκε τα ένδυμα ιερομάντη  και άφησε πάλι άτεκνο και χωρίς διαδοχή  τον Εργίνο.

Για τους άλλους γιούς του Κλυμένου ουδέν αναφέρεται εκτός του ότι ο Αζεύς  ή  Αξεύς εγέννησε τον Ακτορα , ο δε Ακτωρ  την Αστυόχην εκ της οποίας ο Άρης γέννησε τον Ασκάλαφον και Ιάλμενον οι οποίοι παρέλαβαν την βασιλείαν μετά τον θάνατον του Εργίνου . Και λέγει ο Απολλόδωρος   κατά λάθος ότι ήταν στην εκστρατεία των Αργοναυτών. Ηταν όμως στον Τρωικό πόλεμο , όντες μνηστήρες της Ελένης,  με τριάντα πλοία. Και τον μεν Ασκάλαφον εφόνευσε ο Δηίφοβος  και γι’ αυτό αγανάκτησε ο Όμηρος πολύ τον πατέρα του Άρην. Κατ’ άλλους ο Αρης τον έθαψε ή έκτισε τον  τάφον του στην Παλαιστίνην και έγραψε τα εξής: « Τούτο σημ Αρεως έτυμον βεβοημένον Ελλάδι φήμη. Ούνεκ Άρης ταύτη τέκνον έχωσι πόλιν»

  Ένεκα τούτου από του σήμα Αρεως εγένετο «σαμΑρεως»  και Σαμάρεια η εκεί πόλη της Παλαιστίνης.(Ασφαλώς δεν θα έθαβε  τον ήρωα του Τρωικού Πολέμου Ασκάλαφον σε ξένο μέρος, αλλά σε  μέρος όπου κατοικούσαν ομοεθνείς του Αχαιοί .Ωστόσο και η ονομασία ‘Παλαιστίνη’ δηλώνει την Ελληνικότητα της περιοχής)

 Ο δε Ιάλμενος αγνοείται τι απέγινε μετά, Ο δε Ασπληδών του Πρέσβωνος λένε ότι έκτισε την Ασπληδόνα πόλη των Ορχομενίων. Εδώ παύει το γένος του Φρύξου του Αθάμαντος

Ο Σχοινεύς γιός του Αθάμαντος  έκτισε την πόλη της Βοιωτίας Σχοίνον  η οποία πήρε το όνομα του, καθώς και ο εκεί ομώνυμος ποταμός . Επειτα ήλθε στη Αρκαδίαν, όπου ονομάστηκε το πεδίον Σχοινούς από αυτόν. Αυτός λοιπόν γέννησε την διαβόητην Αταλάντην. Ολοι όμως λένε ότι ήταν θυγατέρα του Ιάσου ή του Μαινάλου. Φαίνεται όμως ότι υπήρξαν δύο με το όνομα Αταλάντη:  η μία η Αρκαδική ήταν δεινότατη  τοξότης και κυνηγός (θηρεύτρια) η άλλη της Βοιωτίας ταχύπους και δρομέας. Και οι δύο ήταν ανδρογυναίκες και μαχητικές . Η Βοιωτική Αταλάντη ήταν θυγατέρα του Σχοινέως

Η θυγατέρα του Σχοινέως Αταλάντη ήταν υπερβολικά ωραία και την ζητούσαν πολλοί άνδρες να την νυμφευθούν  , το γάμο της ζητούσει και ο πατέρας της . Τελικά αναγκάστηκε να δεχθεί να παντρευτεί τον άνδρα που θα συναγωνίζετο στο τρέξιμο μαζί της , αυτή να είναι πανοπλη και αυτοί να τρέχουν πριν από αυτή με τον όρο να τους σκοτώνει με το τόξο της, Όσοι τόλμησαν να συναγωνιστούν μαζί της φονεύθηκαν , Το στάδιο ήταν στην Αρκαδίαν πλησίον του Σχοινούντος πεδίου, καλούμενος δρόμος της Αταλάντης . Τελικά ήλθε και ο Ιππομένης να αγωνιστεί μαζί της τον αγώνα . Πριν όμως έλαβε τα « χρυσά μήλα  των Εσπερίδων» , τα οποία της τα έδωσε η Αφροδίτη. Τρέχοντας λοιπόν έριχνε αυτά και τα μάζευε η Αταλάντη και έτσι την ξεπέρασε ο Ιππομένης και την έκανε γυναίκα του. Προφανώς ο Ιππομένης ήταν πολύ πλούσιος και συνένεσε η Αταλάντη στα πλούτη του . Πάντως η Αταλάντη είναι η μοναδική γυναίκα στον κατάλογο των Αργοναυτών και έλαβε μέρος στην εκστρατεία στην Κολχίδα για το χρυσόμαλλον δέρας

 Η  Παλαιστίνη αποικία των Αχαιών Η ονομασία της Παλαιστίνης προέρχεται από τους Φιλισταίους καθώς  σε προϊστορικούς χρόνους μια ομάδα   Αχαιών  από αρχαία Κρήτη ή  Κύπρο έφυγε –πιθανόν εξ αιτίας της καθόδου των Δωριέων-  και  εγκαταστάθηκε στις δυτικές ακτές της Εγγύς Ανατολής(όπου σήμερον η  Συρία,  ο Λίβανος , το Ισραήλ και η Παλαιστίνη). Ακόμη σώζονται τα αρχαιολογικά μνημεία των Δέκα Ελληνιστικών Πόλεων(Δεκάπολις) Μεταξύ άλλων σε κείμενα της Γραμμικής Β (η πρώτη γραφή της ελληνικής γλώσσας) αναφέρονται  ως «Πελεστέτ», αλλά και στην  αρχαία εβραϊκή  «Pleseth» σημαίνει « χώρα των Φιλισταίων»  και η Γάζα είναι λέξη Ελληνική .

 Η σύγχρονη Ελλάδα  ξεχνάει  τα παιδια της .Κατά τον Απολλόδωρο  αναφέρεται  από την εποχή του Ομήρου. « Τον Ασκάλαφος φόνευσε ο  Δηίφοβος  και  αυτό  αγανάκτησε πολύ τον πατέρα του Άρη. Κατ’ άλλους δε ο Άρης έθαψε αυτόν στην Παλαιστίνη και έκτισε τάφον στον οποίον έγραψε:

«Τούτο σήμ Άρεως έτυμον βεβοημένον Ελλάδι φήμη

Ούνεκ Άρης ταύτη τέκνον έχωσε πόλει»

Και εκ του σήμα Άρεως , εγένετο σαμ Άρειος και «Σαμάρεια» η εκεί πόλις(Ωγ. Ε’  σ.335)

 Τι σχέση όμως είχε ο Άρης με την Παλαιστίνη. Προφανώς  καταγόταν από τον Ορχομενό  και ήταν Αχαιός  και ως εκ τούτου  είχαν ομογενειακούς δεσμούς  μεταξύ τους και νοσταλγία προς τους  Αχαιούς της Παλαιστίνης , όπως συνεχίζει το Ελληνικό γένος να έχει νοσταλγία για τα τέκνα του στη διασπορά και εκείνα προς το εθνικό κέντρο .Το πανάρχαιο τούτο Αχαϊκό φύλο τους «Παλαιστινίους» τους οποίους έπαψε πλέον να αναγνωρίζει η Μητρόπολη του Ελληνισμού σαν μακρινή  νοσταλγία  λόγω διαφορετικού θρησκεύματος. Με την ίδια νοοτροπία εγκατέλειψε την πανάρχαια ομογένεια της Ουκρανίας-Ρωσίας  ,  Τουρκίας , Βουλγαρίας, Σκοπίων, της Ευρώπης , της Κάτω Ιταλίας(Μεγάλης Ελλάδας), των Ελλήνων και ελληνόφωνων της Συρίας και της Εγγύς Ανατολής , των διεσπαρμένων Ελληνικών παροικιών στην Αφρική και ιδιαιτέρως της Βορείου Αφρικής, των Ελλήνων της Αυστραλίας και φυσικά και της μεγάλης Ελληνικής Ομογένειας της Αμερικής και της Νοτ. Αμερικής.  Εγκατέλειψε στο έλεος ακόμη και την μαρτυρική Κύπρο και Βόρειο Ήπειρο  που μόνες τους δίνουν αγώνα για αποτίναξη της δουλείας και της καταπίεσης από τους σκληρούς κατακτητές. Μόνο τελευταία μια  αξιέπαινη  προσπάθεια έγινε από τον κ. Δένδια ως ΥΠΕΞ για την ενεργοποίηση του εθνικού κέντρου και αγκάλιασε  την ανά την υφήλιο Ελληνική ομογένεια.

 Το Ισραήλ εξαφανίζει την Παλαιστίνη Σήμερα το  παραδοσιακά εχθρικό  προς τον Ελληνισμό Ισραήλ  έχει επιδοθεί σε μια ριζική επιχείρηση  εξαφάνισης των Παλαιστινίων της Γάζας  και δυστυχώς η Ελλάδα μένει απαθής και σιωπηλή μπρος στην αποδεδειγμένη γενοκτονία των  , για να μην  διαταράξει  την «Ελληνο-Ισραηλινή στρατηγική συνεργασία»

 Την ίδια περίοδο ο  Ελληνισμός βάλλεται πανταχόθεν τόσον στον βορρά από τους «υπερβορείους» . εξ ανατολών από τους « τουρκομογγόλους»   από δυσμάς από τον Πάπα της Ρώμης,  την Ε.Ε , και από το βαθύ κράτος των ΗΠΑ και στο εσωτερικό από μια « κλίκα»      άφρονων. φοβικών , συμφεροντολόγων  και απάτριδων  πολιτικών  που ωθούν τη χώρα στην παράδοση και ηττοπάθεια .

Τώρα η επιβουλή κτυπάει τον πυρήνα της Ελλάδος, την ψυχή, το πνεύμα και τη γλώσσα της Φυλής μας  με την κατάργηση των Ελληνικών Αξιών και την βιαία εμφύτευση ξένων διαβρωτικών  , ακάθαρτων , αισχρών ,βδελυρών , θηλυπρεπών  και ακόλαστων προτύπων στην Ελληνική οικογένεια προς «εκπούστευσιν»  των νέων

 Ανέκαθεν το Ελληνικό γένος είχε μέσα του το σπόρο του διχασμού και συνεχώς έκανε εμφύλιους πολέμους. Οι  πρώτοι που καταγράφηκαν   ήταν οι δύο πόλεμοι  των Ορχομενίων και Θηβαίων μεταξύ τους,  ο  τρίτος των Αργοναυτών κατά των ομογενών τους στην Κολχίδα και ο  τέταρτος  ο Τρωικός Πόλεμος των Ελλήνων κατά των Τρώων και έπεται συνέχεια με τελευταίο τον εμφύλιο 1946-1949 . Έκτοτε το Ελληνικό Έθνος δε σταμάτησε να φθείρεται και να  συρρικνώνεται, να ματώνει και να αποδυναμώνεται, να αυτοπροδίδεται και μόνο του στους  άσπονδους εχθρούς του  να παραδίδεται, να χαρίζει πολιτισμούς και να εισπράττει αγνωμοσύνη  και τώρα ουδείς τη δέουσα ευγνωμοσύνη και αξία   δεν  του δίδει (29/1/24)

Αμφικτύων

*Αμφικτύων είναι ο Υποστράτηγος ε.α Κωνσταντίνος Κωνσταντινίδης

Συγγραφεύς, Μέλος της Εταιρείας Ελλήνων Λογοτεχνών

amphiktyon@gmail.com

http://amphiktyon.blogspot.com/

https://amphiktyon.org

Όποιος επιθυμεί  να διαγραφεί να επιστρέφει το παρόν με την   ένδειξη «διαγραφή» «σύμφωνα με το άρθρο 14 του νόμου 2672/98

Fw  ΕΣΧΑΤΗ ΠΛΑΝΗ

Γράφει ο Κωνσταντίνος Κωνσταντινίδης Αμφικτύων

Ήταν πράγματι    σημαντικόεπίτευγμα η έγκριση από τις ΗΠΑ του αμυντικού  προγράμματος  για την Ελλάδα με την  πώληση των  F-35 και των άλλων εξοπλισμών. Ταυτόχρονα  έγινε  άρση  του εμπάργκο για   την πώληση  των F-16 και των λοιπών εξοπλισμών στην Τουρκία  . Είναι  ευνοϊκή  η διάκριση των ΗΠΑ υπέρ της Ελλάδος  για  τη διατήρηση τεχνολογικής υπεροχής στον αέρα  έναντι της Τουρκίας

 Όμως, ο κ. Ερντογάν  μόλις εξασφάλισε την πώληση των F-16  τάχιστα  επανήλθε στην ίδια γνώριμη ρητορική  του εναντίον της Ελλάδος Και δεν είναι μόνο η ρητορική , αλλά και οι πράξεις. Η Τουρκία εξοπλίζεται μέχρις οδόντων για υλοποίηση των κατακτητικών της σχεδίων της «Γαλάζιας Πατρίδας».  Τι άλλο να σημαίνει το μαμούθ ναυπηγικό πρόγραμμα  με έμφαση σε  αποβατικά σκάφη ; Για να πλήξει το Ιράκ, τη Συρία ή τους Κούρδους; Για να καταλάβει τα νησιά μας τα φτιάχνει.

 Η κατευναστική πολιτική του κ. Μητσοτάκη με τη «Διακήρυξη  Φιλίας και Συνεργασίας» Ελλάδος – Τουρκίας  της 7ης Οκτ.2023 διευκόλυνε  την ως άνω πώληση  στην Τουρκία.

Και ενώ η Διακήρυξη αυτή  βόηθησε  την Τουρκία να  δημιουργήσει ευνοϊκό κλίμα στην Ουάσιγκτον  δεν πήρε κανένα αντάλλαγμα. Στο τραπέζι παραμένει και το «casus belli» και το τουρκο-λιβυκό μνημόνιο και η «γαλάζια πατρίδα», και η κατοχή της Β. Κύπρου(καλά την  Κύπρο την ξεχάσαμε) και  η Θράκη και πιο πολύ  η πικρόχολη και επιθετική ανθελληνική ρητορική που παραβιάζει βάναυσα την εν λόγω Διακήρυξη.

Επομένως,   πρέπει  μεν να χαιρόμαστε για την έγκριση των F-35, αλλά δεν πρέπει και  να πανηγυρίζουμε. Η κυβέρνηση έπρεπε να πάρει κάποια ανταλλάγματα  από την Τουρκία για τη θετική της στάση. Αλλά ακόμη και τώρα δεν πρέπει η  χώρα μας  να τηρεί πιστά το πνεύμα της Διακήρυξης όταν η Τουρκία αναφανδόν το παραβιάζει. Τα άφρονα ΜΜΕ ισχυρίζονται ότι η Τουρκία  το κάνει δήθεν για προεκλογικούς λόγους. Όμως  προπαγανδίζοντας  τον πόλεμο   φανατίζει τον Τουρκικό λαό κατά της Ελλάδος και αυτό είναι αντίθετο και προς τη Διακήρυξη και προς τον Καταστατικό Χάρτη του ΟΗΕ. Η χώρα μας να αποκτήσει φωνή  και να καταδικάζει τις   προκλήσεις πριν γίνουν εκτελεστέες επί του πεδίου. Η Τουρκία έχει αποδείξει ότι δεν πιάνεται φίλος, όπως ματαίως προσπαθεί να επιτύχει η ενδοτική μας Κυβέρνηση. Επομένως, όταν  αυτή  χτυπάει το καρφί εμείς να χτυπάμε το πέταλο στις ΗΠΑ και στην Ε.Ε  για να  πληροφορούμε τους  σύμμαχους και εταίρους για τα καταχθόνια σχέδια  της  Άγκυρας. Αυτή εκτιμά   μόνο  τον ισχυρό. Αυτό το ξέρει πολύ καλά ο κ. Δένδιας και άλλαξε το αμυντικό  δόγμα  του «σουπερμάρκετ»  σε εγχώριο «εργαστήριο»

Μυαλά έχουμε άριστα σε όλα τα ερευνητικά κέντρα του κόσμου. Ας  τα προσκαλέσουμε να προσφέρουν στην πατρίδα  μας το «Πυρ του Προμηθέως»,  τη «Ασπίδα του Αχιλλέως»  τα «Κάτοπτρα του Αρχιμήδη» και το «Υγρόν Πυρ»  ώστε η Ελλάδα ο δηλητηριώδης όφις να γίνει και να  κεντρίζει  όποιον τολμήσει να την πατήσει.  Αλλά τι να καταμαρτυρήσουμε στον κ. Μητσοτάκη; Την  ανεξέλεγκτη ακρίβεια, που θερίζει, το νόμο των Λοατκι που έχει ρίξει τον λαό μας σε μέγιστη κατήφεια, τα δίκαια αιτήματα των αγροτών, την έλλειψη ασφάλειας,  το μεταναστευτικό κ.α;(29/1/24)

Αμφικτύων

* Αμφικτύων είναι ο Υποστράτηγος ε.α Κωνσταντίνος Κωνσταντινίδης

Συγγραφεύς, Μέλος της Εταιρείας Ελλήνων Λογοτεχνών

amphiktyon@gmail.com

http://amphiktyon.blogspot.com/

https://amphiktyon.org

Όποιος επιθυμεί  να διαγραφεί να επιστρέφει το παρόν με την   ένδειξη «διαγραφή» «σύμφωνα με το άρθρο 14 του νόμου 2672/98

Fw ΠΕΡΙ ΤΟΥ ΦΡΙΞΟΥ ΚΑΙ ΤΗΣ ΕΛΛΗΣ (1ον )

Γράφει ο Κωνσταντίνος Κωνσταντινίδης Αμφικτύων

Ο Αθάμας (7.000 Π.Ε) ήταν τρίτος υιός του Αιόλου και βασίλευε στη Βοιωτία περί τη λίμνη Κωπαΐδα και στο εκεί πεδίο  το οποίον πήρε το όνομα του ‘Αθαμάντιον  πεδίον’. Αποξήρανε τη λίμνη Κωπαΐδα, ανοίγοντας όρυγμα (καταβόθρα μήκους 2.000μ. και με φυσική ροή κάτω από το βουνό, διοχέτευσε το νερό στη θάλασσα. (Το  4.500 Π.Ε έγιναν συμπληρωματικά έργα που οδήγησαν τα νερά της Κωπαΐδας στη Λάρυμνα)  Νυμφεύθηκε  γυναίκα θεά, τη Νεφέλη και γέννησε εξ αυτής  το Φρίξο και την Έλλη. Έπειτα έλαβε και δεύτερη γυναίκα την Ινώ θυγατέρα του Κάδμου και γέννησε εξ αυτής δύο τέκνα τον Λέαρχον και Μελικέρτην. Η  Ινώ ζήλευε τα  παιδιά   της  Νεφέλης  και έπεισε τις γυναίκες  της περιοχής να βράσουν το  σιτάρι της σποράς μυστικά  ώστε να μη φυτρώσει ο σπόρος και να υπάρξει σιτοδεία. Πράγματι, δε φύτρωσε ο σπόρος και δημιουργήθηκε αφορία της γης. Τότε ο Αθάμας έστειλε θεωρούς στους Δελφούς να πάρει χρησμό περί του πρακτέου. Το μαντείο  έδωσε χρησμό να θυσιαστεί ο Φρίξος και η Έλλη για να παύσει η αφορία. Αλλά η Νεφέλη άρπαξε τα παιδιά της  Φρίξο και   Έλλη  και τα έβαλε στο χρυσόμαλλο Κριό του Ερμή και τα έδιωξε μακριά.

Το χρυσόμαλλο δέρας. Τούτο είχε φωνή και νοημοσύνη γιατί ήταν παιδί του θεού Ποσειδώνα και της Θεοφανούς κόρης του Βισάλτου του βασιλιά της Βαλσατίας.  Και αυτό αποδεικνύεται από το γεγονός ότι ξύπνησε το Φρίξο στο  λόφο παρά τον Τάναϊ ποτ. όπου  έπεσε να ξεκουραστεί όταν το χρυσόμαλλο κριάρι  αντελήφθη τους εγχώριους να κινούνταν  επιθετικά εναντίον του(Ωγ. Δ’ σ.331) και τον ξύπνησε

 Η ιστορία του χρυσόμαλλου δέρατος  εν συντομία  έχει ως εξής: Ο Ποσειδώνας έκλεψε τη Θεοφανώ και την πήγε  σε ένα νησί. Ύστερα τη μεταμόρφωσε σε αρνάδα μαζί με όλους τους κατοίκους του νησιού. Μεταμορφώθηκε και ο ίδιος σε κριάρι  και από την ένωση  τους γεννήθηκε  το φτερωτό χρυσό κριάρι. Ο πανούργος Ερμής έκλεψε το χρυσό κριάρι και το έδωσε στη Νεφέλη για να μεταφέρει τα παιδιά της Φρίξο και Έλλη στην Κολχίδα. (Εικάζεται ότι θα ήταν κάποιο ταχύπλοο μικρό σκάφος το οποίο  έπλεε με   κυλινδρικά  πανιά   εφαπτόμενο  στην επιφάνεια της θάλασσας   πάνω από τις κορυφές των κυμάτων,  όπως συμβαίνει  με τις συρόμενες με πανί ή δι’ αλεξιπτώτου ιστιοσανίδες.

Περί του θέματος τούτου γράφτηκαν τραγωδίες από τον Σοφοκλή(περί του Αθάμαντος και της Ινούς) από τον Αισχύλο (περί του Αθάμαντος)  και από τον Ευριπίδη (περί του Φρίξου και της Ινούς), ο δε Αχαιός (περί του Φρίξου) Σώζεται μόνον μία αποσπασματικά του Ευριπίδη.

Ο Φρίξος και η Έλλη ανέβηκαν στον Κριό και έφυγαν προς βορρά, ιπτάμενοι στον αέρα. Διαβαίνοντας τον Ελλήσποντο η μεν Έλλη λιποθύμησε και έπεσε στη θάλασσα και πνίγηκε.  Εξ αυτής η θάλασσα  εκείνη ονομάστηκε Ελλήσποντος. Ο Ηρόδοτος λέγει ότι ο τάφος της βρίσκεται στο μέρος που διέβη ο Ξέρξης στην εκστρατεία του κατά της Ελλάδος. Κατά μια άλλη εκδοχή την έσωσε ο Ποσειδών και γέννησε εξ αυτής τον Παίωνα ή τον Ηδωνό και τον Αλμωπό εκ του οποίου ονομάστηκε η Μακεδονία Αλμωπία.

Η Κολχίδα  Ελληνική αποικία Εδώ προκύπτει το ερώτημα: Που φυγάδευε η Νεφέλη τα παιδιά της; Στο άγνωστο επάνω στον χρυσόμαλλο δέρας ; Όχι, ασφαλώς. Τα έστελνε σε μέρος που ζούσαν ομοεθνείς της   Αιολείς  και επειδή ήταν γόνοι βασιλικής οικογένειας πήγαιναν συστημένοι στον βασιλιά της Κολχίδας Αιήτη. Ποιος όμως ήταν   ο Αιήτης; Ήταν και αυτός πρώην βασιλιάς της Εφύρας (σημερινής Κορίνθου) ο οποίος για άγνωστο λόγο εγκατέλειψε το θρόνο του και πήγε στην Κολχίδα και έγινε βασιλιάς των Κόλχων. Όμως  μπορούσε ένας βασιλιάς από την Ελλάδα  να πάει σε ένα  άγνωστο μέρος και να γίνει βασιλιάς ; Όχι, βέβαια.  Όλος ο Εύξεινος Πόντος ολόγυρα στις ακτές   κατοικείτο από την   Αιολική και Αχαϊκή φυλή,  είχαν κοινό το «όμαιμο» , «ομόγλωσσο»,  « ομόθρησκο» και το «ομότροπο». Θα τους ονομάζαμε όλους  Έλληνες αλλά τότε έφεραν το όνομα της φυλής τους(Αχαιοί, Δωριείς, Ίωνες και Αιολείς). Ακόμη και ξένες εθνότητες  όπως οι Κιμμέριοι που ζούσαν στη στέπα και αυτοί όπως αποδεικνύουν ιστορικά στοιχεία είχαν την ίδια θρησκεία, δηλαδή πίστευαν στο Δία και στην Άρτεμη. Και σήμερα ύστερα από χιλιάδες χρόνια, άγριους διωγμούς, γενοκτονίες και εξανδραποδισμούς το Ελληνικό στοιχείο αντέχει και  δεν έχει ξεριζωθεί από την περιοχή.    

Ο Φρίξος προσγειώθηκε σε ένα λόφο με τον Κριό παρά τον Τάναϊ ποτ., κοιμήθηκε εκεί διότι ήταν κουρασμένος και λυπημένος για το χαμό της Έλλης.  Όταν  κινήθηκαν οι  εντόπιοι  να τον φονεύσουν   ο Κριός τον ξύπνησε και έφυγαν. Το μέρος εκείνο ονομάστηκε «Κριού Μέτωπον» Εν συνεχεία πέταξε  με τον Κριό και ήλθε στους  Κόλχους στην Κολχίδα, όπου βασίλευε ο Αιήτης  και τον υποδέχθηκε με εγκαρδιότητα.    Ο Φρίξος έμεινε εκεί και θυσίασε τον Κριό στον Φύξιο Δία, το δέρας δε χάρισε στον βασιλιά Αιήτη. Ο βασιλιάς έδωσε σ’ αυτόν τη θυγατέρα του Χαλκιόπη  ή Ιοφώσαν , ή Ευηνίαν γυναίκα. Να σημειωθεί ότι το όνομα της ήταν Ευηνίαν ή Νηνία, ενώ τα Ιοφώσα και Χαλκιόπη  ήταν επίθετα. Εξ αυτής ο Φρίξος γέννησε τον Αργον , Μέλανα , Φρόντιν,  Κυτίσσωρον ή Κυτίσυρον  ή Κύλινδρον , ή Κυτίλωρον . Ο Αιήτης του παρέδωσε και όλο το βασίλειο ή μέρος μόνον. Όταν όμως έλαβε χρησμό ότι πρόκειται να   σκοτωθεί από κάποιον Αιολίδη και φοβούμενος και υποπτευόμενος τη μεγάλη του εμπειρία, τον φόνευσε δολίως. Οι Κόλχοι που τον είχαν αγαπήσει τον τίμησαν σαν Ήρωα και έκτισαν ναό προς  τιμήν του Φρίξου. Πολλοί δε νόμιζαν ότι έφυγε  εξ αιτίας του έρωτα με τη μητριά του, την οποίαν ονόμαζαν άλλοι Θεμιστώ , άλλοι Νεφέλη ή Γοργώπιν ή Δημοτικήν.

 Τα παιδιά του Φρίξου φοβήθηκαν μήπως τα σκοτώσει και αυτά ο  Αιήτης και ήθελαν να έλθουν στην Ελλάδα. Επειδή δεν ήξεραν τον δρόμο ήλθαν προς τον Φινέα , τον συμβουλεύτηκαν και έπλευσαν προς την Ελλάδα. Κατ’ άλλους ο Φρίξος πέθανε γέρων  και παρήγγειλε στα παιδιά του να έλθουν στο πατρικό τους βασίλειο. Αυτά ναυάγησαν στον Εύξεινο Πόντο και βγήκαν σε μια νήσο ονομαζόμενη Αρητεία ή Δία. Εκεί έμειναν μερικές  ημέρες. Τότε ανέβαιναν προς την Κολχίδα οι Αργοναύτες και ευρόντες αυτούς στη νήσο , τους πήραν μαζί οδηγούς της εκστρατείας τους . Τους πήγαν στη μητέρα τους και πληροφορήθηκαν από εκείνη κάθε τι που τους ενδιέφερε για την εκπλήρωση του σχεδίου τους. Γι’ αυτό πολλοί τους αναφέρουν στον κατάλογο των Αργοναυτών.  Μερικοί λέγουν ότι ο Αργος ήλθε προηγουμένως στην Ελλάδα και παρακίνησε του Αργοναύτες να αναλάβουν την εκστρατεία προς εκδίκηση του θανάτου του πατέρα τους. Αυτός ναυπήγησε τη «Αργώ» έχοντας  σύμβουλο  την Αθηνά. Ο Πελίας του είπε μυστικά  να κατασκευάσει σαθρά και ευκολόθραυστα τα κάτωθι μέρη του πλοίου για να βυθιστεί εύκολα , αλλά αυτός  αντίθετα τα κατασκεύασε ισχυρότατα γιατί θα ταξίδευε και ο ίδιος . Και πράγματι  έπλευσε με την Αργώ για να επισκευάζει τα φθειρόμενα μέρη κατά το ταξίδι.

Λέγονται  πολλά σχετικά με αυτό το θέμα. Ο Ηρόδοτος λέγει ότι ο Κυτίσσωρος ήλθε στην Αχαΐα της Θεσσαλίας, όπου είναι και η Φθιώτις και η Αλος πόλις του Αθάμαντα και   έσωσε τον παππού του   τον οποίον  ήθελαν να  θυσιάσουν προς καθαρισμό της χώρας  και το σταμάτημα της σιτοδείας.   Έλεγαν μάλιστα ότι γι’ αυτό ο θεός έδωσε οργή στους απογόνους αυτού επειδή ματαίωσαν τον καθαρμό. Κατόπιν τούτου οι Αχαιοί δε δέχονταν στο Πρυτανείον τους πρωτότοκους των απογόνων του επί ποινή φυλακίσεως. Και όποιος εξ αυτών εισέρχονταν  θυσιαζόταν αφεύκτως. Πολλοί δε εισελθόντες απέφυγαν τον κίνδυνο, φεύγοντας σε άλλη χώρα. Μόλις όμως επέστρεφαν και συλλαμβάνονταν μεταφέρονταν στο Πρυτανείον  στεφανωμένοι  μετά πομπής  και θυσιάζονταν. Αυτά λέγει ο Όμηρος ότι  διηγούνταν  οι εγχώριοι προς τον Ξέρξη (προφανώς δεν  είναι ο Ξέρξης  της ναυμαχίας της Σαλαμίνας  αλλά  πρόκειται για συνωνυμία ή και λάθος) (28/1/24)  

Συνέχεια στο μέρος 2ον

Αμφικτύων

 Υποστράτηγος ε.α Κωνσταντίνος Κωνσταντινίδης

Συγγραφεύς, Μέλος της Εταιρείας Ελλήνων Λογοτεχνών

amphiktyon@gmail.com

http://amphiktyon.blogspot.com/

https://amphiktyon.org

Όποιος επιθυμεί  να διαγραφεί να επιστρέφει το παρόν με την   ένδειξη «διαγραφή» «σύμφωνα με το άρθρο 14 του νόμου 2672/98

ΤΑ ΠΡΟΙΣΤΟΡΙΚΑ ΣΥΝΟΡΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ (ΜΕΛΕΤΗ)

Γράφει ο Κωνσταντίνος Κωνσταντινίδης Αμφικτύων

Αν ο   κ. Ερντογάν ομιλεί για  « σύνορα της καρδιάς του» –μολονότι λησμονεί ότι και ο ίδιος είναι Έλλην (ντονμες=εξιξσλαμισθείς) Πόντιος- ασφαλώς δεν γνωρίζει όπως και οι περισσότεροι Έλληνες,  ότι τα σύνορα της Ελλάδος  εκτείνονται σε μέγα βάθος και πλάτος στην ιστορία και στην προϊστορία.

Είναι η ίδια η Μικρά Ασία που την μετονόμασαν Τουρκία . Και δεν εννοώ τα σύνορα  του Ελληνισμού που έφθαναν κατά τους ιστορικούς χρόνους του  Μ. Αλεξάνδρου,  αλλά αυτά που υπήρχαν σε προϊστορικούς χρόνους,  τα οποία χάνονται στην αχλύ της  προϊστορίας Ο κ. Ερντογάν εννοεί τις  τουρκικές κατακτήσεις   εκεί που πάτησαν, έσφαξαν , βίασαν , έκαψαν και δια της βίας  εξισλάμισαν  γηγενείς λαούς  οι Οθωμανοί τούρκοι κατακτητές. Όμως οι Έλληνες εννοούν αλλιώς τα σύνορα. Εκεί που σε πανάρχαιους χρόνους άφησαν  σταθερά  γεωγραφικά και πολιτιστικά σύμβολα όπως πόλεις , ποταμούς,  θάλασσες , θεούς , ιστορία ,έργα τέχνης ,     γλωσσικά ιδιώματα και  κυρίως  πολιτισμούς .   Ακόμη και σήμερα   διατηρούνται σε όλες σχεδόν τις ηπείρους   για να δείχνουν στους μορφωμένους λαούς  ότι κάποτε σε  εκείνα τα μέρη  κατοικούσαν  Έλληνες και ανέπτυξαν τον  πολιτισμό τους. Τέτοιο πράγμα πουθενά δεν άφησαν οι Τούρκοι. Μόνο μιναρέδες ,  αποκαΐδια και εφιαλτικές αναμνήσεις. Ποτέ δεν ακούσαμε τον τούρκο ηγέτη να πει ότι «ευγνωμονούμε τους Έλληνες που μας άφησαν ένα λαμπρό πολιτισμό προκλασικό, κλασσικό και βυζαντινό»

Ακούσατε ποτέ Έλληνα πολιτικό να μιλήσει για το παρελθόν της Ελλάδος; Ουδείς ! Θαρρείς και η Ελλάδα δεν έχει . Έτσι ο Αμερικανός ΥΠΕΞ κ. Μπλίγκεν έχοντας άγνοια της πρόσφατης ιστορίας της περιοχής της Εγγύς Ανατολής   όρισε τους σφαγείς  σαν «εγγυητές» της Παλαιστίνης. Κάτι χειρότερο δεν θα μπορούσε να γίνει

Οι περιοχές που έζησαν και δημιούργησαν πολιτισμό οι  Έλληνες

Ο πολιτισμός    στις    χώρες  αυτές ανάγεται σε   πάρα πολύ παλιά εποχή. Και τούτο  αποδεικνύεται έκ του γεγονότος ότι ομιλούν  για ζώα που έχουν προ χιλιάδων ετών εκλείψει(ο Τίγρης της Αρμενίας , ο λέων της Νεμέας κ.α) ποταμούς   που σήμερα ούτε το ίχνος δεν υπάρχει, διότι έκτοτε άλλαξε η γεωλογική , μορφολογική σύσταση των περιοχών αυτών εξ αιτίας  μεγάλων γεωλογικών καταστροφών, αλλαγής του κλίματος από υγρό έγινε ξηρό και άλλων αιτίων. (Τέτοιοι εξαφανισμένοι ποταμοί  : Ο π.  Αστερίων του Άργους, ο οποίος  έρρεε  πλησίον του Ηραίου,  π. Ίναχος. της Αργολίδος , π. Ισμηνος της Βοιωτίας ονομαζόμενος και Λάδων, και άλλοι που μόνο το όνομα τους έχει μείνει και έχουν στερέψει και μόνο σε κάποια νεροποντή γίνονται χείμαρροι   και καταστρέφουν την περιοχή )

 Το μαρτυρεί η ονοματοθεσία των εκτός Ελλάδος  ποταμών

1/ Αράξης  ήταν ποταμός της Αρμενίας Βάκτρος πρότερον καλούμενος . Ο Αράξης ήταν βασιλεύς της Αρμενίας  υιός του Πύλου και όταν φιλονίκησε με τον παππού του Αρβηλον   τον σκότωσε. Τιμωρημένος ύστερα από τις Ερινύες πνίγηκε στον ποταμό και πήρε το όνομα του. Ονομάστηκαν και δύο πόλεις Αρβηλα και Βάκτρα . Κατά τον Στράβωνα Αρβηλα ονομάστηκαν από τον Αρβηλον γιό του Αθμονέως.

2/ Γάγγης  Είναι  ποταμός της Ινδίας, πρότερον ονομαζόμενος Χλιαρός. Ο Γάγγης ήταν υιός του Ινδού και της νύμφης Καλαυρίας . Συνεβρέθη από  άγνοιαν  με την μητέρα του και ύστερα  εκ λύπης  πνίγηκε στον ποταμό και πήρε το όνομα του.(Να σημειωθεί ότι στον Ελληνικό κόσμο απαγορευόταν η αιμομιξία η οποία  συνηθίζετο  στους βαρβάρους)

3/ Ευράτης Είναι ποταμός της Παρθίας(σημερινό Ιράκ)   Πηγάζει από το Κουρδιστάν  και χύνεται στον Περσικό Κόλπο. Πρότερον ονομαζόταν Ζαράνδας. Επειδή  ο Μήδος γιός του Αρταξέρξη βασιλέως της περιοχής βίασε την θυγατέρα κάποιου Κορδύου(Κούρδου)  αξιωματούχου της περιοχής  και φοβηθείς  πνίγηκε στον ποταμό διότι ζητούσε να τον τιμωρήσει ο πατέρας του . Τότε ονομάστηκε ο ποταμός Μήδος . Ύστερα ο υιός του Ανδάκου Ευράτης ιδών τον γιό του κοιμώμενον με την μητέρα του και επειδή νόμισε ότι ήταν κάποιος άλλος μοιχός  τον φόνευσε εκ λάθους . Εννοήσας μετά το λάθος του πνίγηκε και αυτός στον ποταμό  και γι’ αυτό   πήρε το όνομα του Ευράτης.

4/ Ιριδανός. Ήταν ποταμός της Ιταλίας . Πρότερον  ονομάζετο Φαέθων. Εκεί είχε πέσει σύμφωνα με την μυθολογία  ο Φαέθων όταν θέλησε με το άρμα του να πλησιάσει στον Ήλιο.  Σύμφωνα με την   ελληνική μυθολογία ο Φαέθων ήταν γιος του Ήλιου και της Κλυμένης ( Φαέθων= μτχ. τοῦ φαέθω = λάμπω, φωτίζω, στίλβω.  Εξ ού και  «Φως») . Ο πατέρας του Ήλιος  τον άφησε να οδηγήσει το άρμα του. Όμως ο Φαέθων δεν στάθηκε αντάξιος της εμπιστοσύνης του    Μόλις   είδε τον φοβερό αστερισμό του  Σκορπιού   στον ουρανό, τρόμαξε τόσο πολύ, ώστε έχασε την ψυχραιμία του και δεν μπόρεσε να ελέγξει τα ηνία του άρματος του πατέρα του , αφήνιασαν τα  άλογα ,  με  αποτέλεσμα να ανεβοκατεβαίνει ο Ήλιος, απειλώντας με καταστροφή τη Γη. Τα άλογα έφεραν το άρμα τόσο χαμηλά και κοντά στη Γη, ώστε άρχισε να καίγονται μαζί με τους ανθρώπους , τα ποτάμια άρχισαν να βράζουν από την εκπεμπόμενη θερμότητα. Ο Δίας, θέλοντας να προλάβει χειρότερες καταστροφές, τον γκρέμισε με  κεραυνό στον Ηριδανό ποταμό, σκοτώνοντάς τον. Όλες οι μυθολογικές ιστορίες αλληγορούν μεγάλες γεωλογικές , τεκτονικές , κλιματολογικές και άλλες καταστροφές της γης σε πανάρχαιους χρόνους , οι οποίες  διατηρήθηκαν σαν μύθοι από γενεά σε γενεά. Ο μύθος του Φαέθοντος ίσως αλληγορεί μια περίοδο της γης εξαιρετικά θερμή

5/ Ινδός. Πρότερον ονομάζετο Μαυσωλός από του Μαυσωλού γιού του Ηλίου. Κάποιος νεαρός αξιωματούχος Ινδός  διέφθειρε  την Δαμασαλκίδα  θυγατέρα του βασιλιά Οξυάλκου  όταν τελούνταν τα μυστήρια του Διονύσου και καταδιωκόμενος από τον βασιλιά πνίγηκε στο ποτάμι  και εξ αυτού ονομάστηκε Ινδός ποταμός. Εγένετο δε λίθος  σ’ αυτόν καλούμενος «απαρθενόφθορος» και οι παρθένες που έφεραν αυτόν τον λίθο εκ του ποταμού δεν διαφθείρονταν.

6/ Κάικος . Ήταν ποταμός της Μυσίας (μεταξύ Προποντίδος και Αιγαίου Πελάγους) Πρότερον ονομαζόμενος Αδουρος . Κάποιος Αστραίος γιός του Ποσειδώνα διέφθειρε την αδελφή του Αλκίππη  από άγνοια    τη νύχτα σε μια εορτή της Αθηνάς  και έλαβε το δαχτυλίδι της. Γνωρίσας δε το πρωί την σφραγίδα πνίγηκε στον ποταμό ένεκα της λύπης του  και ονομάστηκε ο ποταμός Αστραίος από αυτόν. Το πως έγινε Κάικος ιδού η συνέχεια:Ο  Ο Κάικος ήταν  γιός του Ερμή και της Ωκυρύης . Αυτός φόνευσε κάποιον ευγενή Τίμανδρον καλούμενον  και φοβούμενος τους συγγενείς αυτού πνίγηκε και αυτός στον ποταμό και τον ονόμασαν Κάϊκο  από αυτόν. Στον ποταμό  εφύετο  και το φυτό Μήκων,  καθώς και  ένα βότανο «Ηλιοφάρμακος»  καλούμενο το οποίον  χρησιμοποιούσαν οι γιατροί για την θεραπεία των αιμορραγουσών γυναικών.

7/ Μαρσύας. Ήταν ποταμός της Φρυγίας (Β.ΑΤουρκία-Παφλαγονία(

Προηγουμένως ονομαζόταν πηγή του Μίδου, επειδή ο Μίδας στενοχωρούμενος  από τη δίψα όταν δεν εύρισκε νερό  έβαζε το χέρι του επί της γης και ευθύς εξήλθε χρυσή πηγή, όπως ακριβώς το είχε ζητήσει. ( Αυτός είχε ζητήσει από τους θεούς ότι να πιάνει να γίνεται χρυσάφι και πράγματι οι θεοί του έκαναν τη χάρη. Αλλά παρά την χρυσή πηγή αυτός δεν μπόρεσε να ξεδιψάσει και ζήτησε από τον Διόνυσο  να μεταβάλει το χρυσό  σε νερό.) Ύστερα ο ποταμός ονομάστηκε Μαρσύας  από τον Διόνυσο. Ο δε Πεισίστρατος ο Λακεδαιμόνιος έχτισε πόλη παρά τον ποταμό , όπου ήταν τα λείψανα του Μαρσύα και ονόμασε αυτήν Νώρυκον  όνομα φρυγικό  που σημαίνει ‘ασκό’. Εκεί εφύετο   χόρτο το οποίον όταν   σειόταν  από τον άνεμο ανέδιδε μουσική μελωδία

8/ Μαίανδρος. Ηταν ποταμός της Λυδίας ,(περιοχή Σμύρνης) Πρότερον ονομαζόταν  «Αναβαίνων» επειδή σχηματίζει πολλές καμπές και πολλές εξ αυτών επιστρέφων στην πηγή , δηλαδή παλινδρομεί  . Το όνομα του πήρε από τον Μαίανδρον γιό του Κερκάφου. Λέγεται μάλιστα ότι θυσίασε τη γυναίκα του ή το γιό διότι βγήκαν πρώτοι να τον προϋπαντήσουν από τη μάχη με τους Πεσινουτίους . Είχε δώσει υπόσχεση στους θεούς να θυσιάσει όποιον συναντήσει πρώτον μετά την νίκη του και κατά τύχη βρέθηκε η γυναίκα του ή ο γιός του Αρχέλαος και η θυγατέρα του. Μετά  μη αντέχων το χαμό τους πνίγηκε στον ποταμό από τη λύπη του και πήρε εξ αυτού το όνομα του.

9/ Κάυστρος . Αυτός ρέει πλησίον της Εφέσου

Ο ποταμός αυτός ονομάστηκε από του Καύστρου γιού της Αμαζόνας Πενθησίλειας, η οποία πολέμησε στον Τρωικό πόλεμο και φονεύθηκε από τον Αχιλλέα .

10/ Νείλος. Είναι ο κυριότερος ποταμός της Αιγύπτου  πρότερον ονομαζόμενος Μέλας από του Μέλανος υιού του Ποσειδώνος . Κατά την διάρκεια της βασιλείας του Αιγύπτου γιού του Ηφαίστου και της Λευκίππης  συνέβη  αφορια . Σύμφωνα με τον χρησμό ο Αίγυπτος θυσίασε την κόρη του Αγανίππην για να εξευμενίσει τους θεούς. Αλλά επειδή δεν έγινε ευφορία ο Αίγυπτος πνίγηκε στον ποταμό και πήρε ο ποταμός το όνομα του. Αργότερα όμως πνίγηκε και ο Νείλος στον ποταμό και ονομάστηκε Νείλος που σημαίνει «Νέα ύλη» καθότι αυτός κάθε χρόνο φέρνει  νέα ύλη

11/ Πάκτωλός. Είναι ο  ποταμός της Λυδίας ονομαζόμενος πρότερον «Χρυσορρόας» λόγω του χρυσού που κατεβάζει  Ο  Χρυσορρόας   ήταν Χίος γιός του Απόλλωνα και της Απαδίππης  ,  μηχανικός στο επάγγελμα . Αυτός  έκλεβε τον χρυσό του Κροίσου  από τον ποταμό . Καταδιωχθείς  έπεσε στον ποταμό και πνίγηκε. Έτσι ο ποταμός πήρε το ονομα του . Μετά ονομάστηκε Πακτωλός  από τον γιό  του Ειόλιος και της Λευκοθόης. Αυτός διέφθειρε την αδελφή του εξ αγνοίας όταν τελούνταν τα μυστήρια της Αφροδίτης και εννοήσας εκ των υστέρων το γεγονός ,  πνίγηκε και  πήρε το όνομα Πακτωλός  ο ποταμός

12/ Σαγγάρις  Ποταμός της ΦρυγίαςΣάγγας , Σάγαρις ο γνωστός μας Σαγγάριος και Σάγγαρος Πρότερον ονομαζόταν Ξηραβάτης επειδή ξεραινόταν το θέρος . Επειδή ο Σάγγαρις γιός Μυνδονίου και της Αλεξιρρόης  έβρισε τους ιερείς και τα μυστήρια  της Ρέας έγινε μανιακός και πνίγηκε στον ποταμό και πήρε εξ αυτού το όνομα.

13/ Σιμόεις  ήταν ποταμός της Μυσίας αδελφός του Σκαμάνδρου και εισβάλλει σ’ αυτόν. Αυτόν έκραζαν οι Τρώες  εις βοήθειαν   κατά του Αχιλλ έως όταν  βρίσκονταν σε ανάγκη.

14/ Τάναις  ήταν ποταμός της  Αρμενίας  ονομαζόμενος πρότερον Σόλλαξ , ή Σύλαξ που σημαίνει κατηφορικός, επειδή ήταν ορμητικός . Λέγεται ότι περιπλανώμενος ο Διόνυσος θέλησε να τον διαβεί αλλά αδυνατούσε και γι’αυτό ζήτησε τη βοήθεια του Διός. Εκείνος του έστειλε μια Τίγρι και τον πέρασε απέναντι  στην πλάτη του. Ένεκα τούτου ονομάστηκε Τίγρις. Κατ’ άλλους αγαπήσας την Νύμφη Αλφειβοία μεταμορφώθηκε σε Τίγρι και λαβών αυτή την πέρασε από τον ποταμό. Εξ αυτής γέννησε τον Μήδον ο οποίος τον ονόμασε έτσι  εκ του πατρός αυτού.

15/ Υδάσπης ήταν ποταμός της Ινδίας ονομαζόμενος πρότερον Ινδός . Όταν βασίλευε ο Υδάσπης εκεί είχε θυγατέρα Χρυσίππη καλούμενη, η οποία τον αγάπησε και ερχόνταν κάθε βράδυ σαν ξένη με την συνέργεια της τροφού της. Όταν   αντελήφθη ο Υδάσπης την πανουργία της κόρης του την μεν ηλικιωμένη τροφό έθαψε ζωντανή την δε Χρυσίππη σταύρωσε, αυτός δε έπεσε στον ποταμό και πνίγηκε και πήρε εξ αυτού το όνομα του Υδάσπης

16/ Φάσις . Ήταν ποταμός της Κολχίδος  πρότερον ονομαζόμενος Αρκτούρος. Ο Φάσις γιός του Ωκεανού ειδών την μητέρα του   μοιχευομένη  με κάποιον υπό την απόρροια των Εριννύων την έπνιξε στον ποταμό και ονομάσθηκε Φάσις από αυτόν . Στις αρχές της ανοίξεως τελούνταν εκεί οι γιορτές της Εκάτης και είχαν ράβδο εξ ενός φυτού του ποταμού την οποία φύλαγαν στο ιερό οι ζηλότυποι άνδρες  προς εκφοβισμό και συμμόρφωση των γυναικών. Αν δε τολμούσε κάποιος να  εισέλθει  στο ιερόν όπου υπήρχε η ράβδος , εξαγριωμένοι οι φύλακες τον περιτύλιγαν με δέρμα και τον έριχναν σε βάραθρον .Μετά δε τριάντα ημέρες το σώμα του ξεβραζόταν στην Μαιώτιδα λίμνη γεμάτο σκουλήκια και τον κατέτρωγαν ευθύς αμέσως οι γύπες

Προς γνώσιν των Τούρκων χάριν της ιστορικής μαθήσεως

Πάντα ταύτα παρακαλούμε να γίνουν γνωστά στα τουρκικά ΜΜΕ , στα Πανεπιστήμια και προσωπικά τον κ. Ταγύπ Ερντογάν, ο οποίος  σφάλλει για σύνορα της πατρίδος του . Πρώτιστα όμως στους Έλληνες πολιτικούς οι οποίοι  πάσχουν από φοβικό σύνδρομο  για τον Ελληνισμό , ενώ για τους Λοάτκι είναι λίαν τολμηροί.

Οι τούρκοι κατέλαβαν τα εδάφη αυτά  γύρο στον 11ον αιώνα δηλαδή πολύ πρόσφατα αν τα συγκρίνουμε με την Ελληνική παρουσία εκεί   η οποία ανάγεται στα προϊστορικά χρόνια και πολύ πριν   στην αχλύ της ανθρώπινης  εμφάνισης  στην περιοχή.  Εκεί κατοικούσαν άνθρωποι που δεν λέγονταν τότε Έλληνες, αλλά είχαν  το όμαιμον, το ομόγλωσσο ( με τοπικές διαλέκτους ) ομόθρησκοντων Ολυμπίων θεών ίσως και προ αυτών του Κρόνου και της Ρέας ) και το ομότροπον(τα ίδια ήθη και έθιμα και τον ίδιο   πολιτισμό)

Αυτό το ζείδωρο και χαρισματικό  Έθνος ήταν η μήτρα και δημιουργός του Ανθρώπινου Πολιτισμού.

 Ο προοδευτικός λαός των Πρωτοελλήνων και των Ελλήνων επιγόνων  τους έφτιαξε  ως τώρα επτά(7)   Πολιτισμούς : Προϊστορικό,   Μινωικό,   Μυκηναϊκό, Κλασσικό.   Αλεξανδρινό ,   Βυζαντινό και τέλος την Ευρωπαϊκή Αναγέννηση.

Αυτά είναι τα «Προϊστορικά σύνορα του Ελληνισμού»

 Δυστυχώς, δεν διδάσκονται στα σχολεία διότι  τα  έχουν αφορίσει σαν «εθνικιστικά. ακροδεξιά κ.α» και δεν τόλμησε ποτέ κανείς να τα  προβάλλει –έστω χάριν της ιστορικής μαθήσεως και της προαγωγής του πολιτισμού. Αυτό  είναι  ταμπού και  απαγορευμένο.  Κάποιοι φύλακες φαίνεται έχουν την ιερή ράβδο στο Μαξίμου και όποιος δεν πειθαρχεί τον ρίχνουν στη «χαβούζα της ανυπαρξίας να τον φάνε τα σκουλήκια» και το πτώμα και τα γραπτά  του χάνονται δια παντός.  Ίσως τα  βρουν όταν  η ανθρωπότητα θα  μπει στον αστερισμός  της «Νοόσφαιρας»

 (21/1/24)

Κωνσταντίνος Κωνσταντινίδης Αμφικτύων

Υποστράτηγος ε.α Συγγραφεύς

Όποιος επιθυμεί  να διαγραφεί να επιστρέφει το παρόν με την   ένδειξη «διαγραφή» «σύμφωνα με το άρθρο 14 του νόμου 2672/98

Αν ο   κ. Ερντογάν ομιλεί για  « σύνορα της καρδιάς του» –μολονότι λησμονεί ότι και ο ίδιος είναι Έλλην (ντονμες=εξιξσλαμισθείς) Πόντιος- ασφαλώς δεν γνωρίζει όπως και οι περισσότεροι Έλληνες,  ότι τα σύνορα της Ελλάδος  εκτείνονται σε μέγα βάθος και πλάτος στην ιστορία και στην προϊστορία.

Είναι η ίδια η Μικρά Ασία που την μετονόμασαν Τουρκία . Και δεν εννοώ τα σύνορα  του Ελληνισμού που έφθαναν κατά τους ιστορικούς χρόνους του  Μ. Αλεξάνδρου,  αλλά αυτά που υπήρχαν σε προϊστορικούς χρόνους,  τα οποία χάνονται στην αχλύ της  προϊστορίας Ο κ. Ερντογάν εννοεί τις  τουρκικές κατακτήσεις   εκεί που πάτησαν, έσφαξαν , βίασαν , έκαψαν και δια της βίας  εξισλάμισαν  γηγενείς λαούς  οι Οθωμανοί τούρκοι κατακτητές. Όμως οι Έλληνες εννοούν αλλιώς τα σύνορα. Εκεί που σε πανάρχαιους χρόνους άφησαν  σταθερά  γεωγραφικά και πολιτιστικά σύμβολα όπως πόλεις , ποταμούς,  θάλασσες , θεούς , ιστορία ,έργα τέχνης ,     γλωσσικά ιδιώματα και  κυρίως  πολιτισμούς .   Ακόμη και σήμερα   διατηρούνται σε όλες σχεδόν τις ηπείρους   για να δείχνουν στους μορφωμένους λαούς  ότι κάποτε σε  εκείνα τα μέρη  κατοικούσαν  Έλληνες και ανέπτυξαν τον  πολιτισμό τους. Τέτοιο πράγμα πουθενά δεν άφησαν οι Τούρκοι. Μόνο μιναρέδες ,  αποκαΐδια και εφιαλτικές αναμνήσεις. Ποτέ δεν ακούσαμε τον τούρκο ηγέτη να πει ότι «ευγνωμονούμε τους Έλληνες που μας άφησαν ένα λαμπρό πολιτισμό προκλασικό, κλασσικό και βυζαντινό»

Ακούσατε ποτέ Έλληνα πολιτικό να μιλήσει για το παρελθόν της Ελλάδος; Ουδείς ! Θαρρείς και η Ελλάδα δεν έχει . Έτσι ο Αμερικανός ΥΠΕΞ κ. Μπλίγκεν έχοντας άγνοια της πρόσφατης ιστορίας της περιοχής της Εγγύς Ανατολής   όρισε τους σφαγείς  σαν «εγγυητές» της Παλαιστίνης. Κάτι χειρότερο δεν θα μπορούσε να γίνει

Οι περιοχές που έζησαν και δημιούργησαν πολιτισμό οι  Έλληνες

Ο πολιτισμός    στις    χώρες  αυτές ανάγεται σε   πάρα πολύ παλιά εποχή. Και τούτο  αποδεικνύεται έκ του γεγονότος ότι ομιλούν  για ζώα που έχουν προ χιλιάδων ετών εκλείψει(ο Τίγρης της Αρμενίας , ο λέων της Νεμέας κ.α) ποταμούς   που σήμερα ούτε το ίχνος δεν υπάρχει, διότι έκτοτε άλλαξε η γεωλογική , μορφολογική σύσταση των περιοχών αυτών εξ αιτίας  μεγάλων γεωλογικών καταστροφών, αλλαγής του κλίματος από υγρό έγινε ξηρό και άλλων αιτίων. (Τέτοιοι εξαφανισμένοι ποταμοί  : Ο π.  Αστερίων του Άργους, ο οποίος  έρρεε  πλησίον του Ηραίου,  π. Ίναχος. της Αργολίδος , π. Ισμηνος της Βοιωτίας ονομαζόμενος και Λάδων, και άλλοι που μόνο το όνομα τους έχει μείνει και έχουν στερέψει και μόνο σε κάποια νεροποντή γίνονται χείμαρροι   και καταστρέφουν την περιοχή )

 Το μαρτυρεί η ονοματοθεσία των εκτός Ελλάδος  ποταμών

1/ Αράξης  ήταν ποταμός της Αρμενίας Βάκτρος πρότερον καλούμενος . Ο Αράξης ήταν βασιλεύς της Αρμενίας  υιός του Πύλου και όταν φιλονίκησε με τον παππού του Αρβηλον   τον σκότωσε. Τιμωρημένος ύστερα από τις Ερινύες πνίγηκε στον ποταμό και πήρε το όνομα του. Ονομάστηκαν και δύο πόλεις Αρβηλα και Βάκτρα . Κατά τον Στράβωνα Αρβηλα ονομάστηκαν από τον Αρβηλον γιό του Αθμονέως.

2/ Γάγγης  Είναι  ποταμός της Ινδίας, πρότερον ονομαζόμενος Χλιαρός. Ο Γάγγης ήταν υιός του Ινδού και της νύμφης Καλαυρίας . Συνεβρέθη από  άγνοιαν  με την μητέρα του και ύστερα  εκ λύπης  πνίγηκε στον ποταμό και πήρε το όνομα του.(Να σημειωθεί ότι στον Ελληνικό κόσμο απαγορευόταν η αιμομιξία η οποία  συνηθίζετο  στους βαρβάρους)

3/ Ευράτης Είναι ποταμός της Παρθίας(σημερινό Ιράκ)   Πηγάζει από το Κουρδιστάν  και χύνεται στον Περσικό Κόλπο. Πρότερον ονομαζόταν Ζαράνδας. Επειδή  ο Μήδος γιός του Αρταξέρξη βασιλέως της περιοχής βίασε την θυγατέρα κάποιου Κορδύου(Κούρδου)  αξιωματούχου της περιοχής  και φοβηθείς  πνίγηκε στον ποταμό διότι ζητούσε να τον τιμωρήσει ο πατέρας του . Τότε ονομάστηκε ο ποταμός Μήδος . Ύστερα ο υιός του Ανδάκου Ευράτης ιδών τον γιό του κοιμώμενον με την μητέρα του και επειδή νόμισε ότι ήταν κάποιος άλλος μοιχός  τον φόνευσε εκ λάθους . Εννοήσας μετά το λάθος του πνίγηκε και αυτός στον ποταμό  και γι’ αυτό   πήρε το όνομα του Ευράτης.

4/ Ιριδανός. Ήταν ποταμός της Ιταλίας . Πρότερον  ονομάζετο Φαέθων. Εκεί είχε πέσει σύμφωνα με την μυθολογία  ο Φαέθων όταν θέλησε με το άρμα του να πλησιάσει στον Ήλιο.  Σύμφωνα με την   ελληνική μυθολογία ο Φαέθων ήταν γιος του Ήλιου και της Κλυμένης ( Φαέθων= μτχ. τοῦ φαέθω = λάμπω, φωτίζω, στίλβω.  Εξ ού και  «Φως») . Ο πατέρας του Ήλιος  τον άφησε να οδηγήσει το άρμα του. Όμως ο Φαέθων δεν στάθηκε αντάξιος της εμπιστοσύνης του    Μόλις   είδε τον φοβερό αστερισμό του  Σκορπιού   στον ουρανό, τρόμαξε τόσο πολύ, ώστε έχασε την ψυχραιμία του και δεν μπόρεσε να ελέγξει τα ηνία του άρματος του πατέρα του , αφήνιασαν τα  άλογα ,  με  αποτέλεσμα να ανεβοκατεβαίνει ο Ήλιος, απειλώντας με καταστροφή τη Γη. Τα άλογα έφεραν το άρμα τόσο χαμηλά και κοντά στη Γη, ώστε άρχισε να καίγονται μαζί με τους ανθρώπους , τα ποτάμια άρχισαν να βράζουν από την εκπεμπόμενη θερμότητα. Ο Δίας, θέλοντας να προλάβει χειρότερες καταστροφές, τον γκρέμισε με  κεραυνό στον Ηριδανό ποταμό, σκοτώνοντάς τον. Όλες οι μυθολογικές ιστορίες αλληγορούν μεγάλες γεωλογικές , τεκτονικές , κλιματολογικές και άλλες καταστροφές της γης σε πανάρχαιους χρόνους , οι οποίες  διατηρήθηκαν σαν μύθοι από γενεά σε γενεά. Ο μύθος του Φαέθοντος ίσως αλληγορεί μια περίοδο της γης εξαιρετικά θερμή

5/ Ινδός. Πρότερον ονομάζετο Μαυσωλός από του Μαυσωλού γιού του Ηλίου. Κάποιος νεαρός αξιωματούχος Ινδός  διέφθειρε  την Δαμασαλκίδα  θυγατέρα του βασιλιά Οξυάλκου  όταν τελούνταν τα μυστήρια του Διονύσου και καταδιωκόμενος από τον βασιλιά πνίγηκε στο ποτάμι  και εξ αυτού ονομάστηκε Ινδός ποταμός. Εγένετο δε λίθος  σ’ αυτόν καλούμενος «απαρθενόφθορος» και οι παρθένες που έφεραν αυτόν τον λίθο εκ του ποταμού δεν διαφθείρονταν.

6/ Κάικος . Ήταν ποταμός της Μυσίας (μεταξύ Προποντίδος και Αιγαίου Πελάγους) Πρότερον ονομαζόμενος Αδουρος . Κάποιος Αστραίος γιός του Ποσειδώνα διέφθειρε την αδελφή του Αλκίππη  από άγνοια    τη νύχτα σε μια εορτή της Αθηνάς  και έλαβε το δαχτυλίδι της. Γνωρίσας δε το πρωί την σφραγίδα πνίγηκε στον ποταμό ένεκα της λύπης του  και ονομάστηκε ο ποταμός Αστραίος από αυτόν. Το πως έγινε Κάικος ιδού η συνέχεια:Ο  Ο Κάικος ήταν  γιός του Ερμή και της Ωκυρύης . Αυτός φόνευσε κάποιον ευγενή Τίμανδρον καλούμενον  και φοβούμενος τους συγγενείς αυτού πνίγηκε και αυτός στον ποταμό και τον ονόμασαν Κάϊκο  από αυτόν. Στον ποταμό  εφύετο  και το φυτό Μήκων,  καθώς και  ένα βότανο «Ηλιοφάρμακος»  καλούμενο το οποίον  χρησιμοποιούσαν οι γιατροί για την θεραπεία των αιμορραγουσών γυναικών.

7/ Μαρσύας. Ήταν ποταμός της Φρυγίας (Β.ΑΤουρκία-Παφλαγονία(

Προηγουμένως ονομαζόταν πηγή του Μίδου, επειδή ο Μίδας στενοχωρούμενος  από τη δίψα όταν δεν εύρισκε νερό  έβαζε το χέρι του επί της γης και ευθύς εξήλθε χρυσή πηγή, όπως ακριβώς το είχε ζητήσει. ( Αυτός είχε ζητήσει από τους θεούς ότι να πιάνει να γίνεται χρυσάφι και πράγματι οι θεοί του έκαναν τη χάρη. Αλλά παρά την χρυσή πηγή αυτός δεν μπόρεσε να ξεδιψάσει και ζήτησε από τον Διόνυσο  να μεταβάλει το χρυσό  σε νερό.) Ύστερα ο ποταμός ονομάστηκε Μαρσύας  από τον Διόνυσο. Ο δε Πεισίστρατος ο Λακεδαιμόνιος έχτισε πόλη παρά τον ποταμό , όπου ήταν τα λείψανα του Μαρσύα και ονόμασε αυτήν Νώρυκον  όνομα φρυγικό  που σημαίνει ‘ασκό’. Εκεί εφύετο   χόρτο το οποίον όταν   σειόταν  από τον άνεμο ανέδιδε μουσική μελωδία

8/ Μαίανδρος. Ηταν ποταμός της Λυδίας ,(περιοχή Σμύρνης) Πρότερον ονομαζόταν  «Αναβαίνων» επειδή σχηματίζει πολλές καμπές και πολλές εξ αυτών επιστρέφων στην πηγή , δηλαδή παλινδρομεί  . Το όνομα του πήρε από τον Μαίανδρον γιό του Κερκάφου. Λέγεται μάλιστα ότι θυσίασε τη γυναίκα του ή το γιό διότι βγήκαν πρώτοι να τον προϋπαντήσουν από τη μάχη με τους Πεσινουτίους . Είχε δώσει υπόσχεση στους θεούς να θυσιάσει όποιον συναντήσει πρώτον μετά την νίκη του και κατά τύχη βρέθηκε η γυναίκα του ή ο γιός του Αρχέλαος και η θυγατέρα του. Μετά  μη αντέχων το χαμό τους πνίγηκε στον ποταμό από τη λύπη του και πήρε εξ αυτού το όνομα του.

9/ Κάυστρος . Αυτός ρέει πλησίον της Εφέσου

Ο ποταμός αυτός ονομάστηκε από του Καύστρου γιού της Αμαζόνας Πενθησίλειας, η οποία πολέμησε στον Τρωικό πόλεμο και φονεύθηκε από τον Αχιλλέα .

10/ Νείλος. Είναι ο κυριότερος ποταμός της Αιγύπτου  πρότερον ονομαζόμενος Μέλας από του Μέλανος υιού του Ποσειδώνος . Κατά την διάρκεια της βασιλείας του Αιγύπτου γιού του Ηφαίστου και της Λευκίππης  συνέβη  αφορια . Σύμφωνα με τον χρησμό ο Αίγυπτος θυσίασε την κόρη του Αγανίππην για να εξευμενίσει τους θεούς. Αλλά επειδή δεν έγινε ευφορία ο Αίγυπτος πνίγηκε στον ποταμό και πήρε ο ποταμός το όνομα του. Αργότερα όμως πνίγηκε και ο Νείλος στον ποταμό και ονομάστηκε Νείλος που σημαίνει «Νέα ύλη» καθότι αυτός κάθε χρόνο φέρνει  νέα ύλη

11/ Πάκτωλός. Είναι ο  ποταμός της Λυδίας ονομαζόμενος πρότερον «Χρυσορρόας» λόγω του χρυσού που κατεβάζει  Ο  Χρυσορρόας   ήταν Χίος γιός του Απόλλωνα και της Απαδίππης  ,  μηχανικός στο επάγγελμα . Αυτός  έκλεβε τον χρυσό του Κροίσου  από τον ποταμό . Καταδιωχθείς  έπεσε στον ποταμό και πνίγηκε. Έτσι ο ποταμός πήρε το ονομα του . Μετά ονομάστηκε Πακτωλός  από τον γιό  του Ειόλιος και της Λευκοθόης. Αυτός διέφθειρε την αδελφή του εξ αγνοίας όταν τελούνταν τα μυστήρια της Αφροδίτης και εννοήσας εκ των υστέρων το γεγονός ,  πνίγηκε και  πήρε το όνομα Πακτωλός  ο ποταμός

12/ Σαγγάρις  Ποταμός της ΦρυγίαςΣάγγας , Σάγαρις ο γνωστός μας Σαγγάριος και Σάγγαρος Πρότερον ονομαζόταν Ξηραβάτης επειδή ξεραινόταν το θέρος . Επειδή ο Σάγγαρις γιός Μυνδονίου και της Αλεξιρρόης  έβρισε τους ιερείς και τα μυστήρια  της Ρέας έγινε μανιακός και πνίγηκε στον ποταμό και πήρε εξ αυτού το όνομα.

13/ Σιμόεις  ήταν ποταμός της Μυσίας αδελφός του Σκαμάνδρου και εισβάλλει σ’ αυτόν. Αυτόν έκραζαν οι Τρώες  εις βοήθειαν   κατά του Αχιλλέως όταν  βρίσκονταν σε ανάγκη.

14/ Τάναις  ήταν ποταμός της  Αρμενίας  ονομαζόμενος πρότερον Σόλλαξ , ή Σύλαξ που σημαίνει κατηφορικός, επειδή ήταν ορμητικός . Λέγεται ότι περιπλανώμενος ο Διόνυσος θέλησε να τον διαβεί αλλά αδυνατούσε και γι’αυτό ζήτησε τη βοήθεια του Διός. Εκείνος του έστειλε μια Τίγρι και τον πέρασε απέναντι  στην πλάτη του. Ένεκα τούτου ονομάστηκε Τίγρις. Κατ’ άλλους αγαπήσας την Νύμφη Αλφειβοία μεταμορφώθηκε σε Τίγρι και λαβών αυτή την πέρασε από τον ποταμό. Εξ αυτής γέννησε τον Μήδον ο οποίος τον ονόμασε έτσι  εκ του πατρός αυτού.

15/ Υδάσπης ήταν ποταμός της Ινδίας ονομαζόμενος πρότερον Ινδός . Όταν βασίλευε ο Υδάσπης εκεί είχε θυγατέρα Χρυσίππη καλούμενη, η οποία τον αγάπησε και ερχόνταν κάθε βράδυ σαν ξένη με την συνέργεια της τροφού της. Όταν   αντελήφθη ο Υδάσπης την πανουργία της κόρης του την μεν ηλικιωμένη τροφό έθαψε ζωντανή την δε Χρυσίππη σταύρωσε, αυτός δε έπεσε στον ποταμό και πνίγηκε και πήρε εξ αυτού το όνομα του Υδάσπης

16/ Φάσις . Ήταν ποταμός της Κολχίδος  πρότερον ονομαζόμενος Αρκτούρος. Ο Φάσις γιός του Ωκεανού ειδών την μητέρα του   μοιχευομένη  με κάποιον υπό την απόρροια των Εριννύων την έπνιξε στον ποταμό και ονομάσθηκε Φάσις από αυτόν . Στις αρχές της ανοίξεως τελούνταν εκεί οι γιορτές της Εκάτης και είχαν ράβδο εξ ενός φυτού του ποταμού την οποία φύλαγαν στο ιερό οι ζηλότυποι άνδρες  προς εκφοβισμό και συμμόρφωση των γυναικών. Αν δε τολμούσε κάποιος να  εισέλθει  στο ιερόν όπου υπήρχε η ράβδος , εξαγριωμένοι οι φύλακες τον περιτύλιγαν με δέρμα και τον έριχναν σε βάραθρον .Μετά δε τριάντα ημέρες το σώμα του ξεβραζόταν στην Μαιώτιδα λίμνη γεμάτο σκουλήκια και τον κατέτρωγαν ευθύς αμέσως οι γύπες

Προς γνώσιν των Τούρκων χάριν της ιστορικής μαθήσεως

Πάντα ταύτα παρακαλούμε να γίνουν γνωστά στα τουρκικά ΜΜΕ , στα Πανεπιστήμια και προσωπικά τον κ. Ταγύπ Ερντογάν, ο οποίος  σφάλλει για σύνορα της πατρίδος του . Πρώτιστα όμως στους Έλληνες πολιτικούς οι οποίοι  πάσχουν από φοβικό σύνδρομο  για τον Ελληνισμό , ενώ για τους Λοάτκι είναι λίαν τολμηροί.

Οι τούρκοι κατέλαβαν τα εδάφη αυτά  γύρο στον 11ον αιώνα δηλαδή πολύ πρόσφατα αν τα συγκρίνουμε με την Ελληνική παρουσία εκεί   η οποία ανάγεται στα προϊστορικά χρόνια και πολύ πριν   στην αχλύ της ανθρώπινης  εμφάνισης  στην περιοχή.  Εκεί κατοικούσαν άνθρωποι που δεν λέγονταν τότε Έλληνες, αλλά είχαν  το όμαιμον, το ομόγλωσσο ( με τοπικές διαλέκτους ) ομόθρησκοντων Ολυμπίων θεών ίσως και προ αυτών του Κρόνου και της Ρέας ) και το ομότροπον(τα ίδια ήθη και έθιμα και τον ίδιο   πολιτισμό)

Αυτό το ζείδωρο και χαρισματικό  Έθνος ήταν η μήτρα και δημιουργός του Ανθρώπινου Πολιτισμού.

 Ο προοδευτικός λαός των Πρωτοελλήνων και των Ελλήνων επιγόνων  τους έφτιαξε  ως τώρα επτά(7)   Πολιτισμούς : Προϊστορικό,   Μινωικό,   Μυκηναϊκό, Κλασσικό.   Αλεξανδρινό ,   Βυζαντινό και τέλος την Ευρωπαϊκή Αναγέννηση.

Αυτά είναι τα «Προϊστορικά σύνορα του Ελληνισμού»

 Δυστυχώς, δεν διδάσκονται στα σχολεία διότι  τα  έχουν αφορίσει σαν «εθνικιστικά. ακροδεξιά κ.α» και δεν τόλμησε ποτέ κανείς να τα  προβάλλει –έστω χάριν της ιστορικής μαθήσεως και της προαγωγής του πολιτισμού. Αυτό  είναι  ταμπού και  απαγορευμένο.  Κάποιοι φύλακες φαίνεται έχουν την ιερή ράβδο στο Μαξίμου και όποιος δεν πειθαρχεί τον ρίχνουν στη «χαβούζα της ανυπαρξίας να τον φάνε τα σκουλήκια» και το πτώμα και τα γραπτά  του χάνονται δια παντός.  Ίσως τα  βρουν όταν  η ανθρωπότητα θα  μπει στον αστερισμός  της «Νοόσφαιρας»

 (21/1/24)

Κωνσταντίνος Κωνσταντινίδης Αμφικτύων

Υποστράτηγος ε.α Συγγραφεύς

Όποιος επιθυμεί  να διαγραφεί να επιστρέφει το παρόν με την   ένδειξη «διαγραφή» «σύμφωνα με το άρθρο 14 του νόμου 2672/98

ΟΙ ΠΙΣΩΓΛΕΝΤΗΔΕΣ

 Γράφει ο Κωνσταντίνος Κωνσταντινίδης Αμφικτύων

 Τα πορτοκάλια   γέννησαν  κρίνα

και ο Μιχάλης έγινε Κατίνα

ανώμαλη  ερωτική έχουν πείνα

οπισθογεμή   κατέχουν  καραμπίνα

εξ Αμερικής ήρθε η δολερή «Έρις» στην Αθήνα

την Αριστερά   διέλυσε  ο πλούσιος «κηφήνας»

Ποιος του φταίει του Μιχάλη

το ξερό του το κεφάλι

σε λάθος τρύπα το πουλί  του  βάνει

εκεί που όζει και βρωμάει

κωλόπαιδα η φύση δε  φτιάχνει

Είχε πίστη στο  “σερτάρι”

πίσω είχε το συρτάρι

κουνιστός και λυγιστός με γυναικεία χάρη

κάποιος παιδεραστής σε έκανε έτσι  παλληκάρι

Το φυσικό νόμο  πάνε  ν’ αλλάξουν

την οικογένεια και το παιδί να βλάψουν

το  γάμο  τους σώνει και καλά να  νομιμοποιήσουν

με παπά και με κουμπάρο να τον  ευλογήσουν

την κοινωνία  να τη διαλύσουν 

και τη Νέα Τάξη να  προωθήσουν

Tη φυσιολογική   ερωτική  πράξη την αρνούνται

και τη γυναίκα  τη μισούνε

η  κοινωνία  στη «πουστιά» τους  να υποκύψει

και ο κόσμος  την ανωμαλία τους  να  ακολουθήσει

Μέγιστη  ντροπή παλιά  η «πουστιά»

η «αιδώς» των αρχαίων  η πιο  βαριά βρισιά

μπορούσε ακόμη και να σε σκοτώσει

αν πούστη   αποκαλούσες το στρατιώτη

Τώρα τόχουν δόξα και καμάρι

το κουσούρι τους Urbi et Orbi   στο πλανητάρι

για την κοινωνία μέγιστη απειλή

τεκνοθεσία θέλουν  και παιδί

Από την κλειδαρότρυπα ο μπόμπιρας  ματάκιας

θετό παιδί του «δικαιωματάκια»

κοιτάζει πως του κάνουν τα  αδελφάκια

τότε τρόμαξε  με όλα ταύτα

τα αυγά   έχασε το παιδί και τα καλάθια

Και ένθετη ετοιμάζουνε  μητέρα

θα τη  βάλουν να γεννάει σαν κουνέλα

η οικογένεια και η φυσιολογική μητέρα  πάει πέρα

τι αγωγή  θα   δώσουν στο παιδί;

«πούστης» και «κολομπαράς» θα βγει και τέρας

Εύνοια το κουσούρι τους προσφέρει

το επάνω οι «δικαιοματάκηδες»  έχουν χέρι

στα όπα-όπα παντού ο πισωγλέντης

και στα «μίντια» ο απόλυτος αφέντης

Αλλάζουν το φυσικό νόμο

με του Κούλη τον ψευτονόμο

τα ομώνυμα πλέον  έλκονται και

τα ετερώνυμα απωθούνται

πατέρας και μητέρα παλιάς κοπής σήμερα νοούνται

ο Ζανό με τον Κοκό σφόδρα  ερωτευμένοι

νόμιμο γάμο και τεκνοθεσία τώρα  τους αναμένει;

Απορρίγματα  της σημερινής εποχής

μαλλιά κουβάρια έχει κάνει τους 300 της Βουλής

και φρονώ ότι το νόμο θα περάσουν

στα παλαιά τους υποδήματα τον λαό θα γράψουν

Με νέο μνημόνιο  ο «νόμος» της ντροπής ισοδυναμεί

σαν τον GAP και Τσίπα όποιος τον υπογράψει   αυτοακυρώνεται

και εκείνος που θα κάνει αποχή σαν «ολίγο παρθένα» καμώνεται

και του λοιπού δε θα ξαναψηφιστεί

Η κοινωνία έντονα  πρέπει να αντιδράσει

το ξενόφερτο φρούτο να το πετάξει

την οικογένεια   και το παιδί σαν κόρη οφθαλμού να διαφυλάξει

τη Δημοκρατία βάναυσα την έχουνε βιάσει

Παλιά στον στρατό οι δηλωμένοι δεν υπηρετούσαν

τους στρατιώτες σεξουαλικά τους  ενοχλούσαν

οι ομοφυλόφιλοι ψυχολογικά ερείπια

άτομα στη μονάδα προβληματικά ερίφια

Φίλοι μου σε ανώμαλη μπήκαμε  πορεία

τη  λαϊκή θέληση  βιάζει η εξουσία

κανονικά δημοψήφισμα πρέπει να γίνει

όπως  η Εκκλησία προτείνει

ο αφέντης λαός   αν τους εγκρίνει

ΟΧΙ στην αυθαιρεσία

Τον λαό φοβάται η εξουσία  

αυταρχικά μας κυβερνά  η κομματοκρατία

χωρίς αντιπολίτευση  ένα πολιτικό σύστημα που φθίνει

Κούλης κερνάει και Κούλης πίνει

και στον Ελληνικό λαό λογαριασμό δε δίνει

στα ύψη οι τιμές και ο κοσμάκης δυσανασχετεί

τον λαό να ρωτήσει  δεν κοτάει

γιατί όπως πάει μαύρο στις εκλογές θα φάει

Την παρέκκλιση με το νόμο την κανονικοποιούν

το Σύνταγμα παραβιάζουν και κορυβαντιούν

τάχιστα το νόμο της ντροπής προωθούν προς ψήφιση 

ευτυχώς, που υπάρχουν έντιμοι βουλευτές που  έχουν αντίρρηση

Έλληνες πατριώτες ξεσηκωθείτε, μας αποδομούν

Αμφικτύων

*Αμφικτύων είναι ο Υποστράτηγος ε.α Κωνσταντίνος Κωνσταντινίδης

Συγγραφεύς, Μέλος της Εταιρείας Ελλήνων Λογοτεχνών

amphiktyon@gmail.com

http://amphiktyon.blogspot.com/

https://amphiktyon.org

Όποιος επιθυμεί  να διαγραφεί να επιστρέφει το παρόν με την   ένδειξη «διαγραφή» «σύμφωνα με το άρθρο 14 του νόμου 2672/98

ΣΑΣ ΙΚΕΤΕΥΩ ΝΑ ΤΟ ΠΡΟΩΘΗΣΕΤΕ

ΠΡΥΜΝΑΝ ΑΝΑΚΡΟΥΣΑΤΕ

Γράφει ο Κωνσταντίνος Κωνσταντινίδης Αμφικτύων

Τούτες τις κρίσιμες  ώρες που το Ισραήλ καλπάζει το άρμα του πολέμου,  για  την κατάκτηση της Παλαιστίνης και την εκδίωξη του Παλαιστινιακού λαού,  όταν υπάρχουν  δύο πολεμικά μέτωπα ανοιχτά(Ουκρανία-Γάζα), η  Μέση Ανατολή κυριολεκτικά βράζει  και οι πολεμικές εστίες κλιμακώνονται, πρέπει να τεθούμε σε συναγερμό.

Οι γεωπολιτικοί αναλυτές  ομιλούν για κίνδυνο  παγκόσμιου πόλεμου  και για αλλαγή του χάρτη της Μ. Ανατολής. Είναι άραγε τυχαίο  ότι  ο ηγέτης της Κίνα κ. Σι-Πίνγκ είπε ότι  «σε έξη μήνες θα έχει ενσωματωθεί η Ταΐβάν στην Κίνα»; Υπάρχουν ακόμη λαοί που αναμένουν την αυτονομία τους και τη δημιουργία κρατικής οντότητας όπως οι Κούρδοι(Τουρκίας, Συρίας, Ιράκ και Ιράν) και οι Μπαλούχοι του Μπαλουχιστάν (Ιράν   και  Πακιστάν). Όταν όμως αρχίσει   η μοιρασιά της πίτας  πρώτη θα σπεύσει η Τουρκία να επεκτείνει τα όρια της προς  Ανατολάς και εφ’ όσον βρει αδύνατα σημεία  αναμφισβήτητα  στο Αιγαίο και στην Κύπρο

Η κρίση  μεταξύ Ιράν-Πακιστάν με ανταλλαγή  πυραυλικών επιθέσεων  προς το παρόν σταμάτησε, αλλά ουδείς γνωρίζει αν θα  κλιμακωθεί στο μέλλον. Η  Τουρκία   απειλεί ότι θα εκστρατεύσει κατά των  Κούρδων (YPG) και του PKK στη Βόρεια Συρία και στο Ιράκ, ενώ δε σταμάτησε να βομβαρδίζει τις Κουρδικές  θέσεις σε αντίποινα για τις βαριές απώλειες Τούρκων στρατιωτών από τους Κούρδους αντάρτες.

Οι Χούθι της Υεμένης έχουν διακόψει την κύρια παγκόσμια ανεφοδιαστική αλυσίδα μεταξύ Ασίας και Ευρώπης μέσω του  Άντεν και της Διώρυγας του Σουέζ εξ αιτίας των πυραυλικών  επιθέσεων  κατά των πλοίων  σε αντίποινα  προς τις ΗΠΑ και Ισραήλ

Η  Τουρκία γράφοντας στα παλαιά της υποδήματα τη« Διακήρυξη   φιλίας και συνεργασίας» της Αθήνας, ανακοίνωσε έρευνες  για υδρογονάνθρακες  στη ζώνη του τουρκο-λιβυκού μνημονίου» Ο Τούρκος ηγέτης παρέδωσε στο Τουρκικό Πολεμικό Ναυτικό δύο πλοία (μια φρεγάτα και ένα μεγάλο βοηθητικό σκάφος) που κτίστηκαν σε Τουρκικά ναυπηγεία και δεν έχασε την ευκαιρία  να  μας υπενθυμίσει  τη «Γαλάζια Πατρίδα» Και ενώ ο ορίζοντας έχει σκοτεινιάσει  ο κ. Μητσοτάκης και η Κυβέρνηση ασχολούνται με   «φροντιστήρια»    «μασάζ» και την εκστρατεία πειθαναγκασμού των βουλευτών της ΝΔ  για να υπογράψουν το απεχθές και ανόσιο « νόμο περί ομοφυλοφίλων και της τεκνοθεσίας»

Άσχημη εξέλιξη λέγεται ότι πήρε η αποστολή της  Ελληνικής φρεγάτας   στο Άντεν  με την αθρόα παραίτηση μέρους του πληρώματος. Στο μεταξύ η ακρίβεια στα τρόφιμα και στα λοιπά είδη θερίζει τους  πολίτες οι οποίοι    τα έχουν χαμένα πως θα  τα βγάλουν πέρα. Η  κατάσχεση σπιτιών από τα “funds” πληθαίνουν, τα νοσοκομεία είναι πλήρη λόγω κορωνοιού και γρίπης, το παρακράτος απειλεί το κράτος  και δείχνει αδυναμία επιβολής στους  εγκληματίες,  αναρχικούς και  στη νεανική βία. Δικαίως  ο πολίτης νοιώθει αδύναμος μπρος σε μια αυταρχική κυβέρνηση, η οποία αδιαφορεί για τη  θέληση της πλειονότητας και προστατεύει τα δικαιώματα των μειονοτήτων (Λοατκι-εταιρειών κ.α)  Διάχυτη είναι  η ανησυχία και   αβεβαιότητα στον κόσμο, όπως στις παραμονές του Β’Π.Π.  Όμως η κυβέρνηση  δε φαίνεται να ανησυχεί  για  το γεγονός ότι η Ε.Ε μένει αμέτοχη στα τεκταινόμενα στο Αιγαίο με τους «θαλασσόλυκους» απέναντι από τη Ρόδο με εκατοντάδες αποβατικά, ελικόπτερα, UAV Τουρκικής κατασκευής, υποβρύχια Γερμανικής τεχνολογίας  και τα σχέδια της Τουρκίας να ελέγξει τη Μαύρη Θάλασσα,  Αιγαίο, Ανατ. Μεσόγειο ακόμη και τη Δυτ. Μεσόγειο, μέσω των βάσεων της στη Λιβύη και να στραγγαλίσει στο μέλλον τις γραμμές ανεφοδιασμού της Ευρώπης. Δυστυχώς, οι χώρες της Ε.Ε έχουν πέσει σε βαθύ λήθαργο και  δεν αντιδρούν.

Μόνος σας κ. Μητσοτάκη χαλάσατε το ευνοϊκό κλίμα και φέρατε την αστάθεια,  σε μια εποχή ραγδαίας ακρίβειας και αβεβαιότητας.  Για 500 κίναιδους  «Λοατκι» .  Ο νόμος     διχάζει τα πολιτικά κόμματα και  προσβάλει βάναυσα  τη συνείδηση  και τις αξίες  του λαού μας.

Καθήκον  όλων μας είναι  στις Ευρωεκλογές(και όχι μόνο)  να καταψηφίσουμε  τα κόμματα που μας πρόδωσαν και τους βουλευτές που θα ψηφίσουν υπέρ του νόμου της ντροπής ή θα απόσχουν.

Κύριε  Μητσοτάκη αν επιμείνετε θα καταντήσετε σαν τον GAP και τον κ. Τσίπρα Πρύμναν ανακρούσατε ” ( 20/1/24)

Αμφικτύων

*Αμφικτύων είναι ο Υποστράτηγος ε.α Κωνσταντίνος Κωνσταντινίδης

Συγγραφεύς, Μέλος της Εταιρείας Ελλήνων Λογοτεχνών

amphiktyon@gmail.com

http://amphiktyon.blogspot.com/

https://amphiktyon.org

Όποιος επιθυμεί  να διαγραφεί να επιστρέφει το παρόν με την   ένδειξη «διαγραφή» «σύμφωνα με το άρθρο 14 του νόμου 2672/98

ΠΡΟΩΘΕΙΣΤΕ ΤΟ ΠΑΡΑΚΑΛΩ

ΜΗΝΥΜΑ ΣΤΟΝ κ.  Bill Gates

Αγαπητέ   Bill

μήνυμα σου  στέλνω και γραφή

καθώς στο  linkedin βλέπω να πρωτοστατείς

Η ανθρωπότης σαν νέα Πηνελόπη

 σαν «Οδυσσέα»   σε περιμένει και σαν ιππότη

από τους κακούς να τη σώσεις τους μνηστήρες

εξουσιαστές , δικτάτορες και  ολετήρες

Μια   Δύση  εξουθενωμένη και χρεωκοπημένη ,

στη διαφθορά, στο διχασμό και σε πολέμους βουτηγμένη

τους εγκληματίες και ληστές να εξοντώσεις

και   την  κλιματική  αλλαγή τη Γη να  εφαρμόσεις

 για να τη σώσεις

Αμύθητα  πλούτη  έχεις   μαζέψει

εσύ μπορείς τον κόσμο ιδεολογικά  προς

 τον πολιτισμό να στρέψεις

αν   νέος «Οδυσσέας»    τολμήσεις να γίνεις

τον παγκόσμιο πολιτισμό προς τον Ελληνικό να κατευθύνεις

άσβεστη  η  δόξα σου, στο διηνεκές θα μείνει

στην υδρόγειο  η δάδα σου εσαεί δε θα  σβήνει

Νέα τεχνολογία    στην «Αργώ» να  δώσεις

με το πνεύμα  των Ελλήνων σοφών  να την ανυψώσεις

στην οικουμένη νέο πολιτισμό να διαδώσεις

με   της σοφίας το πνεύμα την ανθρωπότητα να μορφώσεις

με την ελληνική φιλοσοφία και τις αξίες της να  την φωτίσεις

«μέτρον άριστον» «γνώθι σ’ αυτόν» και «μηδέ άγαν» ο κόσμος ν’  ακολουθήσει

Υλη  είναι εν ανεπαρκεία, ενέργεια  θα αποκτήσει η γη  μελλοντικά εν αφθονία

άυλο χρήμα  παράγεται στα χρηματηστηριακά γραφεία

το περιβάλλον   σεβασμό  απαιτεί και  προστασία

πάσχει  όμως ο πλανήτης από  πληθυσμιακή αφθονία

και ασύμμετρη ανάπτυξη

 η  πλούσια  «Ελληνική   Γραμματεία»  πνευματική θα φέρει άνθιση

Εναγωνίως η ανθρωπότης  περιμένει  τον  «Οδυσσέα»

 το νέο Σόλωνα, Κλεισθένη και   Θησέα

να άλλαξε την «κόσμο- θέαση»

 η Δύση την υλιστική να    κάνει  υπέρβαση

Να υψώσεις το πεσμένο  Ηθικό

ο  πόλεμος «κατά Θουκυδίδη»  πέρα από οικονομικός   είναι και ιδεολογικός, αλλά η Δύση βαδίζει στο γκρεμό

τους «μνηστήρες» στην  Ιθάκη  να  εκδιώξεις

την ανθρωπότητα από τα  βαρίδια να  ελευθερώσεις και να την ενώσεις

Θα τολμούσες τέτοιου κινήματος να  ηγηθείς;

όπως  κάνεις με άλλες δράσεις  συναφείς;

έχεις ακόμη τόλμη και  ικμάδα;

ασφαλώς έχεις διαβάσει την «Ομήρου Οδύσσεια» και την «Ιλιάδα» !

 αυτό θα σου δώσει μακροζωία  και φρεσκάδα

Επί γης να επικρατήσει  παντού η  Δημοκρατία

την  άριστη να  φτιάξεις  «κατά Πλάτωνα Πολιτεία»

τη δύση  να βγάλεις από την  υστέρηση  τη σημερινή

από την απολυταρχία να απαλλάξεις την Ανατολή

Το σβησμένο να ανάψεις πνευματικό της φάρο

η ελευθερία  θέλει  ευψυχία  και θάρρος

της   απολυταρχίας να διαλύσεις  τα σκοτάδια

και της θεοκρατίας να σβήσεις τα αναχρονιστικά λυχνάρια

πνευματικό Φως να  λάμψει σε όλη την οικουμένη

επιστήμη, ατομικά δικαιώματα και τεχνητή νοημοσύνη

να προχωρήσει   αδελφωμένη

Την «Αργώ» ασφαλώς  να οδηγήσεις στην «Ιθάκη»

με  φρόνηση,  σωφροσύνη, δικαιοσύνη και έννομη τάξη

Οι πολίτες της Γης ασμένως τούτο το μήνυμα

 θα το υποδεχθούν με  εορτασμούς

ο Ελληνισμός ως τώρα επτά(7)   έφτιαξε

Πολιτισμούς:

(Προϊστορικό,   Μινωικό,   Μυκηναϊκό

Κλασσικό.   Αλεξανδρινό ,   Βυζαντινό

και τέλος την Ευρωπαϊκή Αναγέννηση)

ο νέος πολιτισμός  θα έχει   οικουμενική  σφραγίδα

κάτω από του Δία την αιγίδα

τόλμα «μεγάλε» πριν ξεσπάσει η πυρηνική  καταιγίδα!

Καλή χρονιά με υγεία και μακροζωία(6/1/2024)

Κωνσταντίνος Κωνσταντινίδης Αμφικτύων

Υποστράτηγος ε.α Συγγραφεύς-Ποιητής (ετών 95)

  ΑΝΟΙΚΤΗ ΕΠΙΣΤΟΛΗ ΠΡΟΣ ΤΗΝ Π.τ.Δ

 ΑΣΤΟΧΙΕΣ ΤΗΣ κ ΠτΔ

Η σεβαστή λόγω θεσμού κ. Αικατερίνη Σακελλαροπούλου επιλήσμων του ύπατου αξιώματος της σαν Π.τ.Δ, δηλαδή όλων ανεξαιρέτως των Ελλήνων πολιτών,  στις 15/1/24 στο ΣΚΑΙ  ενήργησε σαν εκπρόσωπος των ΛΟΑΤΚΙ σε σχετική δήλωση της επί του θέματος του νόμου περί ομοφυλοφίλων και της τεκνοθεσίας αυτών. Και τούτο σε μια  περίοδο   που μαίνεται η αναταραχή  που δημιούργησε ο  εν λόγω  νόμος    .

Η κ. Πρόεδρος ασφαλώς γνωρίζει ότι ο Ελληνικός λαός στην πλειονότητα είναι κάθετα αντίθετος με αυτό το νόμο διότι:

1/  Έρχεται σε αντίθεση  προς τον Φυσικό Νόμο στον οποίον   υπακούουν όλα τα  έμβια της φύσεως

2/ Καταλύει τους τρεις πυλώνες του Ελληνικού Έθνους ήτοι:

« Πατρίδα – Θρησκεία – Οικογένεια»

3/ Είναι αντίθετος προς το θρησκευτικό  αίσθημα του Έλληνα

4/ Είναι ένα προϊόν της Νέας Τάξεως, που ήρθε απ’ έξω με σκοπό να διαβρώσει ηθικά και πληθυσμιακά  το Ελληνικό Έθνος

5/ Αν εφαρμοστεί θα επιφέρει υπογεννητικότητα με αποτέλεσμα  την εξαφάνιση  της Ελληνικής φυλής, η οποία ήδη βρίσκεται σε φάση ραγδαιοτάτης μειώσεως της

6/ Είναι αντίθετο προς τις πατροπαράδοτες  ηθικές αξίες του λαού μας

7/ Πίσω από αυτόν το νόμο κρύβονται εταιρείες(φαρμακευτικές, εμπορικές, διαφημιστικές κ.α) και πολύ χρήμα  

Ο  λαός μας ήταν και είναι  πάντα  ανεκτικός προς την διαφορετικότητα όταν αυτή δεν  σκοπεύει  να επιβληθεί στην πλειονότητα σαν κανονικότητα, όπως επιχειρείται  σήμερον.

Δεν  αντιδρά σε ένα  Σύμφωνο Συμβιώσεως, αλλά είναι σφόδρα αντίθετος με το γάμο και την τεκνοθεσία των ομοφυλοφίλων, διότι στόχος τους είναι  ο εξευτελισμός του γάμου και η  διαφθορά των παιδιών  και  οικογένειας.

Κυρία Πρόεδρος

Ο νόμος αυτός μελλοντικά θα επιφέρει καταστρεπτικότερα αποτελέσματα από τις μνημονιακές συμβάσεις, διότι αυτός διαφθείρει την ψυχή, το σπέρμα και το πνεύμα, ενώ τα μνημόνια κατέστρεψαν μόνο τον πλούτο του Έλληνα(16/1/24)

 Μετά τιμής

Κωνσταντίνος Κωνσταντινίδης Αμφικτύων

Υποστράτηγος ε.α Συγγραφεύς 

 ΣΤΟΧΟΣ ΤΟΥΣ Η   ΚΑΤΑΣΤΡΟΦΗ  ΤΗΣ  ΧΩΡΑΣ

Γράφει ο Κωνσταντίνος Κωνσταντινίδης Αμφικτύων

 Η ψήφιση του νόμου « περί ομοφυλοφίλων και τεκνοθεσίας» σε βάθος χρόνου  θα επιφέρει εξαφάνιση του Ελληνικού γένους. Η καταστροφή θα είναι    βαθύτερη  από εκείνη των μνημονίων . Διότι εκείνα μείωσαν τον πλούτο  , ενώ ο υπ’ όψιν νόμος  πλήττει καίρια το σπέρμα, το φρόνημα και του Έλληνα το Πνεύμα .Η  διεθνής «μεγα-μάφια» έχει ρίξει πολύ χρήμα και ασκεί αφόρητη  πίεση  για να περάσει τον κιναιδισμό στην κοινωνία μας.  Ανεξήγητη η επιμονή τους να  περάσουν το νόμο της ντροπής. Αυτοί που δεν πιστεύουν στο γάμο και αλλάζουν τις γυναίκες σαν τα σώβρακο-πουκάμισα  και τα  παιδιά τους τα παρατάνε στις κουβερνάντες και στην  ασωτία.  

Ο κ. Μητσοτάκης έχει αναλάβει δέσμευση έναντι της διεθνούς εξουσίας προς τούτο . Και έχουν  λόγους που επιμένουν τόσο πολύ για μας. Διότι οι στυλοβάτες του Ελληνικού Έθνους από αρχαιοτάτων χρόνων είναι «πατρίδα, θρησκεία και οικογένεια». Για να κάμψουν την αντίσταση του λαού μας οι παπαγάλοι  των ΜΜΕ και οι κάτι δήθεν διανοούμενοι της πεντάρας  προβάλλουν  το δίκαιον της  προστασίας του παιδιού. Αυτοί που καταστρέφουν βάναυσα τη νεολαία μας.

Για ποια προστασία  ομιλούν άραγε: Ένα παιδί( αγόρι ή κορίτσι)να διδαχθεί από  ανώμαλους  γονείς τι αρχές και  τη σεξουαλική συμπεριφορά; Όλες οι κρεβατοκάμαρες έχουν κλειδαρότρυπες και τα παιδιά είναι περίεργα να δουν τι κάνουν οι γονείς τους στο κρεβάτι; Ακόμη και να δουν από που βγήκαν τα ίδια; Τότε, ασφαλώς θα νοιώσουν ντροπή και αηδία να δουν ότι βγήκαν από τον πρωκτό του γονέα ένα ή και του γονέα δύο , γιατί συνήθως αυτοί είναι διπλής ενέργειας, δηλαδή  και «πούστηδες» και «κολομπαράδες»  ανάλογα με το πέσιμο. Τουτέστιν θα ασκήσουν παιδεραστία πρώτιστα στα υιοθετηθέντα παιδιά τους.

Και όμως την  καταστροφή των παιδιών προβάλλουν οι ασυνείδητοι  πολιτικοί μας σαν δικαιολογία για την υιοθεσία.

Ο κ. Μητσοτάκης έχει αναλάβει να κάνει «μασάζ στους βουλευτές», δηλαδή  ασκεί ψυχολογική βία  με την κομματική πειθαρχία     προκειμένου να  υπογράψουν ή τουλάχιστον να απόσχουν . Ούτε η χούντα δεν έφτασε σε τέτοιο κατάντημα. Ντροπή σας κ. Μητσοτάκη. Έφτασαν  στο τελευταίο σκαλί της ανυποληψίας και προχωρούν στον εκμαυλισμό και τη  διάλυση του πολιτικού βίου  προς χάριν του κίναιδου κ. Κασσελάκη και των ομοίων του. Πολλά βέβαια λέγονται στο διαδίκτυο αλλά δεν είναι της  παρούσας στιγμής  να γραφούν. Όλα όμως κάποια στιγμή θα βγουν στη φόρα. Ο κ. Κασσελάκης και οι εκδηλωμένοι   είναι η εμπροσθοφυλακή των   πολυπληθών «συνοδοιπόρων» του. Από δεκαετίες έχουν κάνει κατάληψη των καναλιών. Αν δεν είσαι «πούστης»  ή συμπαθών δεν παίρνεις θέση και δε βγαίνεις σε εκπομπή.  Αντίθετα,  είναι προσόν για περαιτέρω εξέλιξη. Γίνεσαι «δικαιωματάκιας» και σε προβάλλουν παντού. Αυτός είναι ο λόγος που όλοι  στα κανάλια συμφωνούν για το νόμο

 Αν  υπογραφεί ο νόμος  η  χώρα   θα υποστεί: «μείωση του πληθυσμού, εθνικές προδοσίες, εξευτελισμούς,  πτώση των αξιών, αστάθεια, ακόμη και διχασμό»   

Σήμερα έγιναν  τόσο  ισχυροί  που μπορούν να  επιβληθούν  ακόμη και  στο φυσικό νόμο και ανατρέπουν την από γενέσεως του ανθρωπίνου είδους σχέση αρσενικού και θηλυκού; Μία εξήγηση υπάρχει. Επειδή έγινε υπερπληθυσμός να θέλει η φύση να τον   μειώσει και  γι’ αυτό ευνούχισε μέρος του πληθυσμού με την ομοφυλοφιλία.  Όμως αυτό θα σημάνει την εξαφάνιση του Ελληνικού γένους

 Τα μνημόνια θα φαντάζουν σαν παιδική χαρά .Εθνικό μας καθήκον:

-Να βάλουμε φραγμό στο νόμο της καταστροφής μας

-Να διαμαρτυρηθούμε στους βουλευτές μας , στον τύπο , στα κανάλια

-Να μιλήσουμε στο καφενείο και στο διπλανό  συνάνθρωπο μας

– Να καταψηφίσουμε τα κόμματα και τους ανήθικους βουλευτές που θα  υπέγραψουν  το νόμο της ντροπής  

ΕΛΛΗΝΕΣ ΞΕΣΗΚΩΘΕΙΤΕ. ΒΡΙΣΚΟΜΑΣΤΕ ΠΡΟ ΥΠΟΥΛΗΣ ΕΘΝΙΚΗΣ ΚΡΙΣΕΩΣ (14/1/24)

Αμφικτύων

*Αμφικτύων είναι ο Υποστράτηγος ε.α Κωνσταντίνος Κωνσταντινίδης

Συγγραφεύς, Μέλος της Εταιρείας Ελλήνων Λογοτεχνών

amphiktyon@gmail.com

http://amphiktyon.blogspot.com/

https://amphiktyon.org

Όποιος επιθυμεί  να διαγραφεί να επιστρέφει το παρόν με την   ένδειξη «διαγραφή» «σύμφωνα με το άρθρο 14 του νόμου 2672/98

ΠΡΟΩΘΕΙΣΤΕ ΤΟ ΠΑΡΑΚΑΛΩ

  ΤΟ ΤΕΛΟΣ ΜΙΑΣ ΕΠΟΧΗΣ

Γράφει ο Κωνσταντίνος Κωνσταντινίδης Αμφικτύων

Ζούμε στο τέλος μιας  ιστορικούς  εποχής. Διανύουμε το τέλος της εποχής του Δυτικού  του λεγόμενου  «Ελευθέρου Κόσμου»  Αυτή ξεκίνησε από το φωτισμένο Ελληνικό Πνεύμα, αλλά πριν προλάβει να  μορφοποιηθεί  και ξαπλωθεί σε ολόκληρο τον κόσμο με τον πρόωρο θάνατο του Μ. Αλεξάνδρου    εμβολιάστηκε  από  ανατολικούς  λαούς  με το  ασιατικό θεοκρατικό  υβρίδιο των «Αβραμικών θρησκειών». Ο κόσμος εκείνος  κατέληξε  στο «Μαύρο Μεσαίωνα».  Με το Ελληνικό πάλι πνεύμα που ξεχύθηκε μετά την πτώση του Βυζαντίου από το Ασιατικό τουρκικό φύλο αναγεννήθηκε κάπως η Ευρώπη αλλά πάντα είχε μέσα της τον ασιατικό θρησκευτικό δογματισμό.  Ο  Ευρωπαϊκός Πολιτισμός  ξεχύθηκε  σε όλο τον Κόσμο και τελευταία στις ΗΠΑ με διάφορες μορφές. Είχε όμως μέσα του τα σπέρματα της φθοράς διότι ήταν αντίθετη προς το «μέτρον άριστον» το «γνώθι σ’ αυτόν» και  το «μηδέν άγαν»

Ο Δυτικός κόσμος θεώρησε την Ελευθερία ασυδοσία προς  αθέμιτον πλουτισμόν,  τη θρησκεία σαν μοχλό ποδηγετήσεως των ανθρώπων, τα ατομικά δικαιώματα σαν δικαιώματα μιας μικρής μερίδας, ολιγαρχών, εξουσιαστών και «δικαιωματιστών» (συνδικαλιστών, διαφόρων κινημάτων,  «εκλεκτών  λαών» Λοατκι κ.α). Θεώρησαν τον φυσικό νόμο ότι είναι ελαστικός και τον παραβιάζουν ασύστολα και ανόσια με το να θεωρούν τον ‘άνδρα γυναίκα’  και τη ‘γυναίκα άνδρα’(γονέας 1 και 2)  και να συνάπτουν γάμους χωρίς να δημιουργούν παιδιά, αλλά να τα δανείζονται. Να θεωρούν ότι «δικαίωμα» έχει και «κολομπαράς» να βιάζει αγόρια, και η μαστροπός μάνα και ο βιαστής πατέρας  κ.ο.κ. Και όχι μόνον αυτά αλλά   θέλουν να επιβάλλουν τη μωρία   και την ασέβεια τους προς τη μητέρα Φύση στο σύνολο των ανθρώπων με την θέσπιση νόμων καθολικής  επιβολής της θελήσεως των ολίγων στους πολλούς . Θεώρησαν τη Δημοκρατία σαν μέσο για την επιβολή της θελήσεως των ολίγων δόλιων, πονηρών, εγωπαθών  και εγκληματιών    στους πολλούς ανεκτικούς και αδύναμους πολίτες. Θεώρησαν το θάρρος και την Ανδρεία σαν «αρετή» για τη γενοκτονία   λαών και πρώτιστα του Ελληνικού που τους ευεργέτησε, αλλά και των λαών που κατέκτησαν σαν αποικιοκράτες, εκμεταλλευτές  και εξολοθρευτές. Τώρα σειρά έχει ο δύστυχος λαός της Παλαιστίνης.  Θεώρησαν τις Αξίες μόνο από υλικής απόψεως,  άξιοι δε θεωρήθηκαν ΟΧΙ οι ενάρετοι και οι «καλοί κ’αγαθοί» κατά τον Σωκράτη αλλά οι κροίσοι, άρπαγες, οι δόλιοι και οι εγκληματίες. Θεώρησαν τη Γαία σαν μέσο εκμεταλλεύσεως και  πλουτισμού με την καταστροφή της και τον βανδαλισμό και βεβήλωση της φύσεως. Την Παιδεία τη θεώρησαν σαν «εκπαίδευση» για να γίνει το άτομο όχι μορφωμένο στην ψυχή, αλλά ικανό προς το ζειν, ή για ν’ αποκτήσει κάποιο άχρηστο πτυχίο. Την Υγεία τη θεώρησαν σαν μείζον μέσο πλουτισμού και τον ασθενή σαν «πειραματόζωο» ορισμένων  φαρμακευτικών εταιρειών. Τον πόλεμο τον τελειοποίησαν ώστε να είναι σε θέση να καταστρέψουν πολλές φορές τον πλανήτη μας  και φυσικά σαν μέσο άκρατου πλουτισμού των ‘οπλεμπόρων’,  κατακτήσεως εδαφών, ισοπεδώσεως πόλεων  και εξανδραποδισμού λαών. Ακόμη και το δουλεμπόριο το τελειοποίησαν με πλαστικές λέμβους και δουλεμπορικά. 

Γενικά, διαστρέβλωσαν πλήρως  το Ελληνικό Πνεύμα και τις Αξίες του και τώρα έφθασαν στον πάτο του βαρελιού. Δεν πάει άλλο πιο κάτω ο λεγόμενος «Ελεύθερος Κόσμος» Η  καθιέρωση γάμου των ομοφυλοφίλων είναι το τελευταίο  καρφί του φερέτρου. Διότι λογικά ο δυτικός κόσμος απαρνείται την ίδια τη φύση και τη ζωή, την οικογένεια  και τα παιδιά. Είναι δε τόσο ξετσίπωτοι  και «πούστηδες»  οι εξουσιαστές μας   ώστε θέτουν συγκαλυμμένη κομματική πειθαρχία στους αντιφρονούντες. Εκείνοι δε  δειλοί και μοιραίοι αντί να παραιτηθούν εφ’ όσον διαφωνούν θα δηλώσουν αποχή για να σώσουν το τομάρι τους. Δηλαδή «ολίγον παρθένες». Αίσχος, Ντροπή σας και οι 300’ (-)ανήθικοι και αποκρουστικοί.

Πώς λοιπόν να μη στρέψει ο λαός το βλέμμα μας προς Ανατολάς προς την Κίνα, η οποία διαμορφώνει ένα διαφορετικό κόσμο με την ανάπτυξη μαζί με  την υλιστική κοινωνία  και μιας κοινωνίας αρχών και αξιών ;(Πληροφορούμαστε ότι τα Κινεζικά πανεπιστήμια διδάσκουν την Ελληνική γλώσσα και Γραμματεία όχι απλώς σαν επιμόρφωση αλλά για να αρυσθούν  τη σοφία των προγόνων μας  που εμείς περιφρονούμε) Ίσως, βρουν τελικά  το σωστό δρόμο για την ελευθερία και τη δημοκρατία την οποία στερούνται.

Ο κ. Μητσοτάκης είναι ίσως ο πειθήνιος πρωθυπουργός ο οποίος με το βδελυρό, ανόσιο, παραφύση  νομοσχέδιο περί του γάμου των ομοφυλοφίλων  και της τεκνοθεσίας,  θα  προξενήσει  τη μέγιστη ηθική  βλάβη  στο Ελληνικό  Έθνος. Ο Ηρόστρατος έμεινε στην ιστορία σαν ο  εμπρηστής του περίφημου ναού της Εφέσου. Ο  κ. Μητσοτάκης θα μείνει σαν ο  καταστροφέας της Ελληνικής οικογένειας.

Η ιστορία θα σας  κρίνει και ο Ελληνικός λαός στις  εκλογές όπως  σας  αξίζει κ. Μητσοτάκη  (11/1/24)

Αμφικτύων

*Αμφικτύων είναι ο Υποστράτηγος ε.α Κωνσταντίνος Κωνσταντινίδης

Συγγραφεύς, Μέλος της Εταιρείας Ελλήνων Λογοτεχνών

amphiktyon@gmail.com

http://amphiktyon.blogspot.com/

https://amphiktyon.org

Όποιος επιθυμεί  να διαγραφεί να επιστρέφει το παρόν με την   ένδειξη «διαγραφή» «σύμφωνα με το άρθρο 14 του νόμου 2672/98

 ΑΝΑΜΕΤΑΔΩΣΤΕ ΤΟ ΑΝ ΣΥΜΦΩΝΕΙΤΕ