Ο ΚΟΣΜΟΣ ΤΟ  ΣΥΜΠΑΝ ΚΑΙ Η ΤΕΤΡΑΚΤΥΣ

Γράφει ο Κωνσταντίνος Κωνσταντινίδης Αμφικτύων

Ο Πλάτων δίδαξε ότι στη ζωή υπάρχει νόημα. Επίσης είπε ότι το Σύμπαν είναι οργανωμένο και έχει σκοπό, και ο σκοπός του είναι ηθικώς καλός. Τούτο δείχνει την διαφορά της Ελληνικής κομοθέασης, σε αντίθεση με τις  κοσμικές  θρησκείες που φοβίζουν τους ανθρώπους με έναν μοχθηρό και εκδικητικό θεό  . Η   ανθρώπινη ψυχή ήταν, άλλοτε πιο στενά και άλλοτε πιό χαλαρά συνδεδεμένη, με ομφάλιο λώρο  με το Σύμπαν.

 Είμαστε απειροελάχιστο μόριο  του Σύμπαντος. Ο άνθρωπος πάντα αισθανόταν ότι ήτο μέρος του Σύμπαντος,  τους απειροελάχιστος κόκκος του, σε σχέση με την παρούσα εποχή όπου καίτοι τους έφθασε στο εξωγήινο διάστημα, δεν μπόρεσε να αποβάλλει την γεωκεντρική του αντίληψη.

Τους δεν μπορείς να βρεις με τους αισθήσεις σου τα πέρατα τους ψυχής, έτσι δεν μπορείς να βρεις και τα πέρατα του σύμπαντος. Η ψυχή με άγκυρα την λογική   κινήθηκε αμφίδρομα τους εξευρένηση τόσον τους το εσω κόσμο, όσον και τους τον έξω κόσμο που την περιβάλλει, για να βρει την παλίδρομον αρμονίαν.

Η Απομάκρυνση τους το Σύμπαν

Η διαταραχή τους εποχής τους  οφείλεται ακριβώς  στην αναστολή τους κινήσεως τους, κατά την οποία, τους είπε ο Ηράκλειτος  , η οδός άνω-κάτω είναι μία και η αυτή. Η εκτροπή αυτή ωδήγησε τον κόσμο τους το αδιέξοδον τους άτης και τους ύβρεως, τους την εννοούσαν οι αρχαίοι Ελληνες, εκτροπής δηλαδή τους την συμπαντική αρμονία και κατ επέκταση και τους την φυσική αρμονία. Η σημερινή Οδύσσεια δεν έχει Σκύλλες και Χαρύβδεις αλλά δεν έχει και Ιθάκες για να ξαναγυρίσει ο σύγχρονος άνθρωπος. Εχει μόνον Υλη και Κέρδος . Τα πάντα δε ρυθμίζονται τους  τον θεό εξουσιαστή και τους επι τους γης  εκπροσώπους τους εξ-ουσίας  του.

Το Σύμπαν είναι Δημιουργικόν 

Ο  Κόσμος των αρχαίων Ελλήνων περιέχει πολλά σύμπαντα, έκαστον εκ των οποίων έχει την δική του διακόσμηση και ευρίσκεται εις διαφορετικό στάδιο αναπτύξεως. Κάθε σύμπαν περιέχει ύλην και ενέργεια, όλα τους καθοδηγούνται τους τους τους φυσικούς νόμους. Αυτά γεννώνται, αναπτύσσονται και πεθαίνουν, τους και οι άνθρωποι, αφού εκτελέσουν τον κύκλο ζωής τους.  Το δικό τους σύμπαν έχει κύκλο ζωής 89 δισεκατομμύρια περίπου έτη φωτός, και τώρα βρίσκεται στα 15 δισεκατομμύρια περίπου έτη φωτός. Τούτο σημαίνει ότι  τους  την αρχική του γένεση  διένυσε απόσταση ίση με 15 δισεκατομμύρια έτη,  τρέχοντας  με την ιλιγγιώδη ταχύτητα του φωτός.

 Η Γέννηση τους  Σύμπαντος

Τα διάφορα σύμπαντα είναι κλειστά συστήματα και δεν μπορούν να επηρεάσουν άλληλα. Το κενόν μεταξύ των συμπάντων έχει τους τους ιδιότητες με το κενόν εντός εκάστου σύμπαντος. Το στατικό πεδίο του κενού είναι αυτό που γεννά τα σωματίδια, δηλαδή τα φωτόνια, τα ηλετρόνια-ποζιτρόνια, τα κουάρκ και αντικουάρκ.  Εμφανίζονται εις  εξαιρετικά βραχύβιες διακυμάνσεις του πεδίου(10 εις την μείον 10 sec) και εξαφανίζονται άνευ ίχνους, μοιάζουν δε ως να δανείζονται ενέργεια τους το κενόν και εξαφανιζόμενα την αποδίδουν εκ νέου εις αυτό, τους ακριβώς και ο άνθρωπος όταν αποβιώνει. Ετσι υπακούουν πιστά στον νόμο τους διατηρήσεως τους ενεργείας.  Εάν στο πεδίον αυτό επενεργήσει στιγμιαία τους εξωτερική πηγή τους άλλου ενεργειακού ηλεκτρομαγνητικού πεδίου υψηλής συγκεντρώσεως υπο μορφήν ακτίνων (γ) ,το οποίον να είναι τουλάχιστον ίσον με την μάζα ηρεμίας του ζεύγους ηλεκτρονίων, τότε το ζεύγος των εν δυνάμει σωματίων καθίσταται πραγματικόν. Λαμβάνει χώραν μια στιγμιαία  μετατροπή τους ηλεκτρομαγνητικής ακτινοβολίας σε ύλη κατά την γνωστήν εξίσωση m= E/c² . Κατά την κβαντομηχανική  η μάζα του εξωτερικού ηλεκτρικού πεδίου του κενού είναι τεραστία και ικανή να δημιουργήσει ένα καινούργιο σύμπαν, μετατρέποντας την ενέργεια του σε ύλη. 

 Το Σπέρμα τους Δημιουργίας

Η   διαδικασία  τους δημιουργίας αρχίζει όταν το ήρεμο στατικό πεδίου του διασυμπαντικού κενού   διαταράσσεται τους έναν εξωτερικό ηλεκτρομαγνητικό παλμό.  Αυτή η  στιγμιαία  διακύμανση του στατικού πεδίου τους   τον εξωτερικό παλμό θέτει το  πεδίο σε παλμική κίνηση τους την τους άκρη ως την άλλη του κενού χώρου. Επομένως δικαιώνεται ο μέγας Ελλην φιλόσοφος Ηράκλειτος που έλεγε ότι: τα πάντα είναι και θα είναι φωτιά αείζωη, που με μέτρο ανάβει και με μέτρο σβήνει, εννοώντας φυσικά την ταλάντωση των πάντων και την εξ τους μεταμόρφωση τους ύλης σε ενέργεια και τανάπαλιν.   Μαθηματικοί τύποι δίδονται διεξοδικώς στο βιβλίο “ΠΡΟΚΑΤΑΚΛΥΣΜΙΑΟΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΙ”, Π. Μαρίνη, Νέα Θέσις. 

 Ο Παλμός κυρίαρχο στοιχείο του  Σύμπαντος Επομένως είχαν εισέλθει στο νόημα τους συμπαντικής  δημιουργίας οι αρχαίοι πρόγονοι τους οι οποίοι στο πρόσωπο τους θεάς τους σοφίας Αθηνάς  είχαν  βάλει  δόρυ στο δεξί χέρι  και την ονόμασαν Παλλάδα(λέξη που παράγεται εκ του πάλλω το δόρυ) διότι όλα στο σύμπαν έχουν μέσα τους τον συμπαντικό παλμό και η μετάδοση τους γίνεται με τον παλμό

Αρα  η μήτρα τους δημιουργίας των συμπάντων είναι το στατικό πεδίο του κενού χώρου και τα σπέρματα για την δημιουργία αυτών είναι οι εξωτερικοί ενεργειακοί παλμοί, οι οποίοι γονιμοποιούν τα αχανή στατικά ενδοσυμπαντικά ή εξωσυμπαντικά πεδία. Δηλαδή και εδώ ισχύει ότι συμβαίνει και  στην γη για την δημιουργία του ανθρώπου. Ο άνδρας με την στιγμιαία έκχυση του σπέρματος παίζει τον ρόλο του στιγμιαίου παλμού και η γυναικεία μήτρα τον ρόλο του στατικού πεδίου. Οι παράγοντες  αυτοί υπο καταλλήλους συνθήκας (θερμοκρασίας, χημικών και φυσικών συνθηκών, επιπέδου ενεργείας) θέτουν σε κίνηση την διαδικασία τους δημιουργίας τους τους ζωής ή και νέου σύμπαντος . Ο κύκλος βέβαια τους ζωής ποικίλει σε κάθε είδος. Για να αναπτυχθεί η ζωή επι τους γης  χρειάσθηκαν 10 δισεκατομμύρια έτη.  Στον ενδοσυμπαντικό χώρο δεν υπάρχει πλέον πρωταρχική ακτινοβολία, αλλά μόνον τα υπολείμματα τους, όσα απέμειναν τους την Πρώτη Εκρηξη,  τουτέστιν σαν να λέμε  τα αποκαίδια μιάς φωτιάς.

Τα Στάδια τους Δημιουργίας τους Σύμπαντος

  1. Πρώτον. Σε κάποιο σημείο του κενού πεδίου δημιουργείται η πρώτη διακύμανσις τους γεωμετρίας του και αρχίζουν οι ταλαντώσεις. Τους μοιάζουν σαν να ρίχνουμε ένα βότσαλο στην λίμνη. Τότε συμβαίνει   μαζική εμφάνιση  εν δυνάμει ενεργειακών σωματιδίων, ετοίμων να μεταμορφωθούν σε σωμάτια ύλης. Τότε το ενεργειακό επίπεδο φθάνει σε “δημιουργικά επίπεδα” και γεννάται το μείγμα(σούπα) τους ύλης-ενέργειας του νέου σύμπαντος.
  2. Δεύτερον.  Η “σούπα” του πλάσματος των ηλεκτρονίων, κουράρκ, φωτονίων και νετρίνων αρχίζει να εμφανίζει έντονες βαρυτιές δυνάμεις, ταυτόχρόνως με την εμφάνιση τους ύλης.
  3. Τρίτον. Το συμπυκνούμενο νέφος γίνεται τους πυρίνη σφαίρα(fireball ή σφαίρα του Velan) Αυτή μοιάζει με την γνωστή τους πυρίνη σφαίρα  τους εκρήξεως τους πυρηνικού όπλου. Τότε η θερμοκρασία αυξάνει απείρως και υπερτερεί των βαρυτικών δυνάμεων.
  4. Τέταρτον. Αρχίζει η γιγαντιαία έκρηξη τους πυρίνης σφαίρας και επέκταση για την δημιουργία του νέου σύμπαντος.

Πόσο θα διαρκέσει η φάση τους επεκτάσεως ;

Αυτό θα επεκτείνται με τους συνεχώς μειούμενη ταχύτητα σε τους περίοδο 17,5 δισεκατομμυρίων ετών, μέχρις ότου καταλήξει σε πλήρη στάση, τούτο δε θα συμβεί όταν θα ελαττωθεί η θερμοκρασία του υποβάθρου. Η θερμοκρασία αυτή θα φθάσει τελικώς στο απόλυτο μηδέν. Τότε η βαρύτης θα καταστεί η μοναδική κυρίαρχος δύναμις και θα αρχίσει η αντίστροφη διαδικασία τους συρρικνώσεως. Στο τέλος τους τους διαδικασίας, όταν όλα επανέλθουν στο ίδιο σημείο, θα δημιουργηθεί και πάλιν η πυρίνη σφαίρα, η οποία και πάλιν θα εκπυρωθεί κ.ο.κ

Επομένως ζωή και θάνατος φαίνεται ότι είναι ο αδυσώπητος κύκλος του Κόσμου, όχι μόνον στο ζωικό και φυτικό βασίλειο, αλλά σε κάθε τι υπαρκτόν. Η διαφοροποίηση  υπάρχει μόνον στον χρόνο(κύκλο ζωής). Κατά τον Πλάτωνα μόνον οι Ιδέες μένουν αθάνατες διότι δεν τους υλικά δημιουργήματα αλλά πνευματικά.

Το Σύμπαν επεκτείνεται

Η γρήγορη επέκταση του σύμπαντος προβληματίζει τους επιστήμονες

Η γρήγορη επέκταση του σύμπαντος προβληματίζει τους επιστήμονες

Το σύμπαν επεκτείνεται πολύ πιο γρήγορα από το αναμενόμενο

 Οι επιστήμονες είναι προβληματισμένοι.

Οι γαλαξίες απομακρύνονται ο τους από τον άλλον πολύ πιο γρήγορα από ό, τι πιστεύονταν στο παρελθόν, υποστηρίζουν οι επιστήμονες.

Νέες μετρήσεις από το διαστημικό τηλεσκόπιο Hubble τους NASA επιβεβαιώνουν ότι το σύμπαν επεκτείνεται περίπου 9% ταχύτερα από το αναμενόμενο, με βάση την τροχιά που παρατηρείται λίγο μετά το Big Bangrl

Τα ευρήματα επιβεβαιώνουν τους προηγούμενες μετρήσεις του Hubble που δημοσιεύθηκαν το 2016, μειώνοντας τους πιθανότητες ότι η ανομοιότητα είναι τυχαία από 1 τους 3.000 σε μόνο 1 τους 100.000.

Μπορεί να χρειαστεί νέα Φυσική Οι αστρονόμοι παραδέχονται ότι μπορεί να χρειαστεί νέα φυσική για την καλύτερη κατανόηση του Κόσμου.

«Αυτό δεν είναι αυτό που περιμέναμε », δήλωσε ο Άνταμ Ράις, διακεκριμένος καθηγητής φυσικής και αστρονομίας του Bloomberg στο Πανεπιστήμιο Johns Hopkins, βραβευμένος με το βραβείο Νόμπελ και ο ηγέτης του σχεδίου.

«Αυτή η αναντιστοιχία έχει αυξηθεί και έχει πλέον φθάσει σε ένα σημείο στο οποίο είναι πραγματικά αδύνατο να απορριφθεί ως ασταθής«.

Στη μελέτη, ο Ράις και η ομάδα του χρησιμοποίησαν μια νέα μέθοδο για να αναλύσουν το φως από τα 70 αστέρια στον γειτονικό τους γαλαξία, το Μέγα Νέφος του Μαγγελάνου.

Τα αστέρια, που ονομάζονται μεταβλητές Cepheid, φωτίζονται και αμβλύνονται με προβλέψιμα ποσοστά που χρησιμοποιούνται για τη μέτρηση των αποστάσεων μεταξύ κοντινών γαλαξιών.

Η συνήθης μέθοδος για τη μέτρηση των αστεριών είναι απίστευτα χρονοβόρα – το Hubble μπορεί να παρατηρήσει μόνο ένα αστέρι για κάθε τροχιά 90 λεπτών γύρω από τη Γη. Ωστόσο, χρησιμοποιώντας τη νέα μέθοδο τους, οι ερευνητές μπόρεσαν να παρατηρήσουν μια δωδεκάδα Cepheids στο ίδιο χρονικό διάστημα που κανονικά θα έπρεπε να παρατηρήσουν μόνο ένα.

Με αυτά τα νέα στοιχεία ο Ράις και η ομάδα μπόρεσαν να ενισχύσουν το θεμέλιο τους «κοσμικής σκάλας απόστασης», που χρησιμοποιείται για τον προσδιορισμό των αποστάσεων εντός του Σύμπαντος.

Ήταν τους σε θέση να υπολογίσουν τη «σταθερά Hubble« – μια τιμή που δείχνει πόσο γρήγορα ο κόσμος αναπτύσσεται με την πάροδο του χρόνου.

Η ομάδα συνένωσε τους μετρήσεις του Hubble με μια άλλη σειρά παρατηρήσεων, που έγιναν από το έργο Araucaria, μια συνεργασία μεταξύ αστρονόμων από ιδρύματα τους Χιλής, των ΗΠΑ και τους Ευρώπης.

Οι συνδυασμένες μετρήσεις παρήγαγαν ένα πιο ακριβές αποτέλεσμα.

Ωστόσο, καθώς αναλύονταν οι μετρήσεις τους ομάδας, ο υπολογισμός τους σταθεράς Hubble παρέμεινε σε αντίθεση με την αναμενόμενη αξία.

Η αναμενόμενη αξία προκύπτει από τους παρατηρήσεις τους επέκτασης του πρώιμου σύμπαντος από τον δορυφόρο Planck τους Ευρωπαϊκής Υπηρεσίας Διαστήματος, με βάση τους συνθήκες που ο Planck παρατηρεί 380.000 χρόνια μετά το Big Bang.

«Δεν είναι μόνο δύο πειράματα που διαφωνούν. Μετράμε κάτι ουσιαστικά διαφορετικό« εξήγησε ο Ράις.

«Το ένα είναι μια μέτρηση για το πόσο γρήγορα το σύμπαν επεκτείνεται σήμερα, τους το βλέπουμε, το άλλο είναι μια πρόβλεψη βασισμένη στη φυσική του πρώιμου σύμπαντος και σε μετρήσεις του πόσο γρήγορα θα έπρεπε να επεκταθεί. Δεν συμφωνούμε, υπάρχει μια πολύ μεγάλη πιθανότητα να τους λείπει κάτι στο κοσμολογικό μοντέλο που συνδέει τους δύο εποχές».

Ενώ ο Ράις δεν έχει μια απάντηση για το λόγο ακριβώς που υπάρχει η ασυμφωνία, τους και η ομάδα του θα συνεχίσουν να τελειοποιούν τη σταθερά του Hubble, με στόχο τη μείωση τους αβεβαιότητας στο 1%.

Αυτές οι πιο πρόσφατες μετρήσεις, που δημοσιεύτηκαν στο Astrophysical Journal Letters, φέρνουν την αβεβαιότητα στον ρυθμό επέκτασης από 10% το 2001 σε 1,9% στην παρούσα μελέτη.

 Ο Ρόλος του Πνεύματος

Τούτο είναι  περισσότερο “δύναμη” ή “ενέργεια”, παρά υλικό αντικείμενο.  Τους έλεγαν οι Στωικοί είναι κάτι “λεπτό και αραιό”, που αποκλείεται να είναι ύλη.  Αυτό μπορεί να συγκριθεί με την έννοια του δυναμικού παλμού, που ενεργοποιεί την ύλη. Κατά τους Ελληνες, προ τους διαμορφώεως του σύμπαντος το κάθε τι προυπήρχε σε ανεκδήλωτη κατάσταση εντός του χάους(νου).   Στην Ελληνική θρησκεία η ψυχογονία συνδέεται με την θεογονία. Ο άνθρωπος αποκτών την ανωτέρα συνείδηση καθίσταται Φως(Φάνης) και εισέρχεται σε Ανωτέρους Κόσμους ως θεία ατομικότης. Οι αρχαίοι πρόγονοι τους πίστευαν στον Ορφικό Ερωτα(ένωση και δημιουργία), στην Μήτιν ή Λόγον και στον Νόμο ή Αδράστεια, ως  κινητήριες δυνάμεις του σύμπαντος. Κατά τους αρχαίους η σωτηρία αποκτάται δια τους Γνώσεως, εν αντιθέσει με τους σημερινές κοινωνίες όπου η γνώσις χρειάζεται μόνον για την μεγέθυνση τους παραγωγής. Σήμερον επικρατεί η εξουσιαστική και στατική αντίληψη περί του σύμπαντος σαν αποτέλεσμα τους εξουσιαστικής αντίληψης. 

Το ρέον και δημιουργικό Σύμπαν  Τους  ρέον και δημιουργικό Σύμπαν, εκτός του ότι είναι αντίθετον τους τους θεοκρατικές και δογματικές τους αντιλήψεις(άπαξ πλάσθηκε ο κόσμος ), δεν εξυπηρετεί και τα συμφέροντα τους διεθνούς εξουσίας, η οποία θέλει το σύστημα αλογο, στατικό και ακίνητο, αλλά και κάθε φαινομενική κίνηση να τελεί υπο τον απόλυτο έλεγχο τους. Τους είναι ο λόγος που εναντιώνονται  στην επαναφορά του κόσμου στην φυσική του κοίτη,  δηλαδή τους  την Ελληνική κοσμοθέαση και  τον Λόγο.  Ο σύγχρονος άνθρωπος είναι περισσότερο υλιστής παρά πνευματικός και ιδεαλιστικός. Ως εκ τούτου χάνει το σπουδαιότερο όργανο, δηλαδή την Λογική και την Φαντασία με την οποία εξερευνοέσε ο παλαιός άνθρωπος τα βάθη τους ψυχής του και του σύμπαντος. Τους λέγει και ο Κινέζος κορυφαίος καθηγητής Μιν Χούα Τσεν:“η Ελληνική γλώσσα ακόνισε την Λογική μου” και συνεχίζει “ στην αρχαιοτητα το ορθολογικό και το παράδοξο μπορούσαν να συνυπάρξουν. Τώρα έχει χαθεί αυτή η ισορροπία καιτο ορθολογικό στοιχείο υποχωρεί και κατακτά έδαφος το παράλογο”

Συμβολισμός του Σύμπαντος με την αρχαιοελληνική Σβάστικα

Το σύμπαν συμβολίζεται τους τους προκατακλυσμιαίους λαούς με την Σβάστικα, την σπείρα ή και τον κυματισμό. Την Σβάστικα-σύμβολον τους Κοσμικής Τάξεως– θα την συναντήσουμε σε όλα τα μήκη και πλάτη τους γης στα Μουσεία πολλών χωρών. Συμβολίζει τους και  την καλή τύχη,  την συνεχή κίνηση ή την αδιάκοπο γένεση, η οποία καλείται Ζωή. Είναι έμβλημα του ανωτέρου θεού των Αρείων Διός-ή Δυάους κατά τους Ινδούς-και το Ελληνικό γράμμα «Ζ» εφευρέθη για την καλυτέρα έκφραση του αρχικού φθόγου τους λέξεως Ζευς(Ζωή Ευ ζειν κλπ). Επομένως είναι σύμβολο Κοσμογονικόν(του επαναγεννητικού τροχού) , Ανθρωπογονικόν, Αλχημικόν και περιέχει την κλείδα των επτά μεγάλων Μυστηρίων του Κόσμου. Το φιλοσοφικό τους νόημα είναι δυνατόν να γίνει αντιληπτόν δια του μύθου του Προμηθέως, τον οποίον οι Ινδοί  ονομάζουν Πραμάνθα. Αλλα πανάρχαια σύμβολα τους Χρυσής Εποχής είναι το Ωρφικόν Ωόν, ο μικρός φτερωτός θεός του Ερωτα, ο Κεραυνός του Διός, ο Οφις , ο οποίος είναι το παγκόσμιο σύμβολο των ανωτέων ηλιακών κοσμικών δυνάμεων. Η σπείρα είναι κι’αυτή σύμβολο τους συνεχούς ουσίας, ενώ το κυμάτιον τους “μεριστής ουσίας”, δηλαδή τους γεννητικής ουσίας του κόσμου. Τέλος δεν είναι υπερβολή να πούμε ότι δεν υπάρχει καμμιά ανασκαφή αρχαίου πολιτισμού στον κόσμο που να μην  έδωσε την παρουσία τους η Σβάστικα. Εν κατακλείδι μπορούμε να πούμε ότι τα σύμβολα των αρχαίων λαών δεν είναι τυχαία. Ταύτα ευρίσκονται στην ψυχή του ανθρώπου ως μία των “Αρχετύπων” ιδεών.

Το Τετραγαμμάδιον που έγινε  σβάστικα Ηταν ιερό σύμβολο με ιστορία 12.000 ετών, αλλά ο Χίτλερ την έκανε σύμβολο του ναζισμού και του θανάτου   (Είναι  έχει ταυτιστεί με την πιο μαύρη σελίδα τους ιστορίας, το ναζισμό και με έναν από τους πιο μισητούς αρχηγούς, τον Χίτλερ. Αυτή την πράξη την καταδικάζουμε μετά βδελυγμίας όχι τους και το πανάρχαιο σύμβολο που δεν ανήκε σ’ αυτόν αλλά στην Ελληνική φυλή.Ιδιαίτερα ο γράφων που του σκότωσαν τον πατέρα και έμεινε ορφανός από 14 ετών εν μέσω Κατοχής και έγινε μετανάστης στην κατοχική Αθήνα της πείνας και του ολέθρου)

Δεν φταίει η σβάστικα και τα αρχέτυπα σύμβολα Τους το λογικό και πρέπον είναι αντί να στοχοποιούμε τα πανάρχαια σύμβολα να καταπολεμήσουμε τα καταπιεστικά καθεστώτα που τα χρησιμοποιούν και τους δικτάτορες που κάνουν εγκλήματα πολέμου και γενοκτονίες . Παλαιότερα ήταν άλλοι τώρα είναι ο δικτάτορας και στυγερός δολοφόνος Πούτιν που καταστρέφει την Ουκρανία και σκοτώνει  τον Ουκρανικό λαό για τους μεγαλοδιετικούς και ιμπεριαλιστικούς του στόχους. Είναι ακόμη και ο Ερντογάν δικτάτορας της Τουρκίας ο οποίος κατέλαβε την μισή Κύπρο παρά τα καταδικαστικά ψηφίσματα του ΟΗΕ και απειλεί την Ελλάδα για εισβολή και κατάληψη των Ελληνικών νησιών του Αιγαίου Πελάγους.

 Η σβάστικα   ένα από τα αρχαιότερα και πιο γνωστά σύμβολα .   Για τους βουδιστές και τους ινδουιστές  στην Ινδία, αλλά και σε τους Ασιατικές χώρες είναι ένα σύμβολο χιλιάδων ετών, που το συναντάμε ακόμα και σήμερα σε ναούς, λεωφορεία, ταξί ή εξώφυλλα βιβλίων.   Το σύμβολο τους Σβάστικας  το διέδωσαν οι πανάρχαιο λαοί του Αιγαίου(Αιγαίοι, Πελασγοί,Αχαιοί, Δαναοί, Δωριείς κ.α) κατά την προκατακλυσμιαί εποχή σε τους τους γωνιές του τότε γνωστού κόσμου

 Στην αρχαία Ελλάδα βρίσκουμε τη σβάστικα στην Τροία 4.000 χρόνια πριν,  τους αποδείχτηκε με τους ανασκαφές και τα ευρήματα του Σλήμαν. Οι αρχαίοι Κέλτες (=Κέλητες που  μετανάστευσαν  από το Αιγαίο) το χρησιμοποίησαν σε πολλά έργα τέχνης που έχουν διασωθεί. Οι πρώτοι χριστιανοί είχαν τη σβάστικα ως ένα από τα σύμβολά τους και αργότερα τη συναντάμε τους Τεύτονες Ιππότες, ένα γερμανικό ιπποτικό μεσαιωνικό τάγμα το οποίο πρέσβευε το καθολικό δόγμα. Αλλά τι το ιδιαίτερο έχει αυτό το σύμβολο για να το επιλέξει ο Αδόλφος Χίτλερ; Η λέξη σβάστικα είναι σανσκριτική “svasktika” και σήμαινε ευημερία και τύχη. Σε διάφορες χώρες η σβάστικα είναι γνωστή με άλλη ονομασία. Στην Κίνα  ονομάζεται “Wan”, στην Ιαπωνία “Manji”, στην Αγγλία “ylfot”, στη Γερμανία “Hakenkreuz” και στην αρχαία Ελλάδα τετρασκέλιον ή τετραγαμμάδιον.  

Σανσκρητική: Πανάρχαια Κρητική Γλώσσα Ο P.R. Sarkar, λόγιος μελετητής  τους σανσκριτικής γλώσσας, είπε το 1979 ότι η βαθύτερη έννοια τους λέξης είναι η αδιαμφισβήτητη νίκη και ολοκληρωτική επικράτηση, η νίκη κατά κράτος.  Είπε τους ότι τους κάθε σύμβολο έτσι και η σβάστικα, μπορεί να έχει θετική ή αρνητική σημασία ανάλογα με το πώς σχεδιάστηκε. Έτσι π.χ στον Ινδουισμό, η δεξιόστροφη σβάστικα είναι σύμβολο του θεού Vishnu και του ήλιου, ενώ η αριστερόστροφη συμβολίζει την σκοτεινή θεά kali και τη μαγεία. Η διπλή έννοια των συμβόλων συνηθίζεται τους αρχαίους πολιτισμούς όπως  π.χ το σύμβολο τους πεντάλφα. Αν η Πέμπτη γωνία που συμβολίζει το πνεύμα  δείχνει τους τα κάτω έχει αρνητικό συμβολισμό, ενώ τους τα πάνω  έχει θετικό.

Εκεί ζούσαν αρχαιοελληνικοί πληθυσμοί πολύ πριν από την Αργοναυτική εκστρατεία. Η Αργοναυτική Εκστρατεία ήταν εμφύλιος πόλεμος μεταξύ Ελλαδιτών και Ελλήνων τους Κολχίδος(Κριμαίας-Αζοφικής Θάλασσας) Η παλαιότερη σβάστικα βρέθηκε στην πόλη Mezine τους Ουκρανίας, σκαλισμένη σε αγαλματίδιο από ελεφαντόδοντο και χρονολογείται 12.000 χρόνια πριν. Ο αρχαιότερος πολιτισμός που χρησιμοποίησε τη σβάστικα ως σύμβολο ήταν ο Βίντσα, πριν από 8.000 χρόνια στην περιοχή που σήμερα βρίσκεται η Σερβία και η Κροατία.    Στον βουδισμό η σβάστικα είναι σύμβολο τύχης, ευημερίας, αφθονίας και αιωνιότητας. Σχετίζεται άμεσα με τον Βούδα και είναι σκαλισμένη στα αγάλματα στο σημείο τους καρδιάς. Τους χριστιανικές κατακόμβες η σβάστικα εμφανίζεται δίπλα από τους λέξεις ΖΟΤΙΚΟ ΖΟΤΙΚΟ που σημαίνει η υπέρτατη ζωή. Τους, τη συναντάμε στα παράθυρα των  εκκλησιών Lalibela Rock στην Αιθιοπία.

Η Ιερά Τετρακτύς του Πυθαγόρα Στην αρχαία Ελλάδα τετραγαμμάδιον

 ο Πυθαγόρας το ονόμασε «τετρακτύ» και αποτελούσε την ουσία τους διδασκαλίας του.   

Η Τετρακτύς είναι το αρχαιότερο στον κοσμο Ελληνικό σύμβολο.Το δήθεν μυστήριο   το πώς και το γιατί τόσοι πολλοί και διαφορετικοί πολιτισμοί στο πέρασμα των αιώνων, χρησιμοποιούσαν το ίδιο σύμβολο με την ίδια σημειολογία είναι απλό και εξηγείται διότι οι πανάρχαιοι προκατακλυσμιαίοι Έλληνες(με διαφορετικά τότε ονόματα Αιγαίοι, Πελασγοί, Αχαιοί, Δαναοί, Δωριείς κ.α) διέδωσαν τον Ελληνικόπολιτισμό στα πέρατα του κόσμου .Επειδή εκείνος ο Πολιτισμός ήταν ο πρώτος στον κόσμο έμεινε αιώνια στην μνήμη των λαών της οικομένης

 Και όλα έχουν σαν επίκεντρο την πάλαι ποτέ Αιγηίδα και τους  Αιγαίους κατοίκους της . Το κέντρο τότε του Αιγαίου ήταν η θαλασσοκράτειρα   Κρήτη(Μινωικός πολιτισμός) Αυτή την μεγάλη ιστορική αλήθεια την γνωρίζει  το παγκόσμιο κατεστημένο, αλλά την κρύβει  επιμελώς και την εμποδίζει να μην κυκλοφορήσει για τους γνωστούς λόγους

ΤΕΛΟΣ

Αφήστε μια απάντηση

Η ηλ. διεύθυνση σας δεν δημοσιεύεται. Τα υποχρεωτικά πεδία σημειώνονται με *