ΑΥΤΟΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΤΩΝ ΔΑΣΩΝ ΑΠΟ ΤΟΝ ΤΟΠΙΚΟ ΠΛΗΘΥΣΜΟ

 γράφει ο Κωνσταντίνος Κωνσταντινίδης 

 Η Τουρκία και επισήμως μας έχει κηρύξει υβριδικό πόλεμο , γεγονός που έχει αποδεχθεί και το επίσημο Ελληνικό κράτος . Μέσα στα πλαίσια του υβριδικού πολέμου κρύβεται κάθε είδους φανερό και κρυφό χτύπημα , αρκεί να επιφέρει φθορά, φοβία, πτώση του ηθικού και τα ευκολότερα χτύπημα τα είναι

1/  η εξαπόλυση λαθρομεταναστών

2/ η πρόκληση κατά το θέρος πυρκαγιών από δολιφθορείς

Δεν είναι το πρώτο καλοκαίρι που η Τουρκία μας καίει τα δάση στα νησιά του Ανατ. Αιγαίου και στην ηπειρωτική χώρα, ασχέτως  αν  όλες τις πυρκαγιές τις ρίχναμε παλαιότερα στους «οικοπεδοφάγους» και στους απρόσεκτους  πολίτες.

Η Τουρκία μεταξύ των λαθρομεταναστών έχει στρατολογήσει και πράκτορες οι οποίοι αναλαμβάνουν αποστολές δολιοφθοράς , κατασκοπίας και άλλων αποστολών επ’ ωφελεία της Τουρκίας.

Ασφαλώς είναι δύσκολο να ελέγχονται όλα τα δάση της χώρα   από δυνάμεις  ασφαλείας της αστυνομίας και του στρατού. Όμως κατά τους θερινούς μήνες και ιδιαίτερα κατά τις ημέρες ακραίου καύσωνος και υπερβολικού ανέμου θα πρέπει οι ίδιοι οι πολίτες να προστατεύουν τα δάση της περιοχής τους.

Κατόπιν τούτου η Πολιτεία θα πρέπει να θεσπίσει την προστασία των δασών επικουρικά και  από τον τοπικό πληθυσμό . Τα καθήκοντα  αυτά  πρέπει να προβλεφθούν  από τα μέτρα ΠΣΕΑ και να υλοποιούνται από τους Δήμους και τα  όργανα ΠΣΕΑ   Προς  τούτο να προβλεφθεί η πρόσληψη αποστράτων αξιωματικών   σε κάθε δήμο για την οργάνωση της αυτοπροστασίας των δασών βάσει σχεδίων που θα εκπονηθούν από τούδε.

Αν δεν κινητοποιηθούμε και αναμένουμε έλεος και ευαισθησία εκ μέρους της Τουρκίας φέτος θα θρηνήσουμε και πάλι μεγάλο μέρος των δασών μας να καταστραφεί από το πυρ αλλά ενδέχεται και να θρηνήσουμε και ανθρώπινα θύματα μεταξύ του πληθυσμού και των χιλιάδων τουριστών που κατακλύζουν τους θερινούς μήνες τη χώρα

Τώρα είναι η ώρα να κινητοποιηθούν οι αρχές 

Κωνσταντίνος Κωνσταντινίδης 

Υποστράτηγος ε.α Συγγραφεύς 

ΟΙ ΠΡΟΓΟΝΟΙ ΤΩΝ ΓΕΡΜΑΝΙΚΩΝ ΦΥΛΩΝ

ΟΙ  ΚΙΜΒΡΟΓΕΝΕΙΣ ΣΙΚΑΜΒΡΟΙ  , ΧΗΡΟΥΣΚΟΙ  ΚΑΙ ΧΑΖΑΡΟΙ

Γράφει ο Κωνσταντίνος Κωνσταντινίδης

Δεν είναι στην πρόθεση μου να κατηγορήσω συλλήβδην τον Γερμανικό λαό σαν εγκληματκό και βάρβαρο- παρότι είμαι θύμα του- διότι κάτι τέτοιο θα ήταν    άδικο και φασιστικό . Όμως κάθε λαός κρατάει από κάποιες γενεαλογικές  ρίζες και αυτές είναι ενδεικτικές για γεγονότα που επαναλαμβάνονται διαχρονικά στον ιστορικό του βίο . Θαρρείς ότι ξυπνάει κάποιο  θηρίο από τα παλιά

Οι Κιμβροτεύτονες Οι Κιμβροτεύτονες είναι προϊόν ν γενετικής μίξης των άγριων και βάρβαρων Κιμμερίων με τα Τευτονικά φύλα

 Ορμώμενοι από τις κύριες εστίες εγκαταστάσεώς τους εις την Δανία και βορειοκεντρική. Γερμανία, οι Κιμβροτεύτονες άρχισαν ήδη από τον 1ο αιώνα π.Χ. να αναμιγνύονται με κάποιους από τους γειτονικούς τους Γερμανικούς λαούς, όπως είχαν πράξει   και οι υποχθόνιοι Πρωτοκιμμέριοι εις την Σκυθία. Οι μείξεις αυτές γίνονταν κυρίως δια της εμφυτεύσεως του ερπετικού γόνου, εις τις ηγεμονικές τάξεις των Γερμανικών λαών, δηλαδή εις τα βασιλικά, αριστοκρατικά και ιερατικά γένη, δια των οποίων οι δρακογόνοι έλεγχαν τους βαρβαρικούς όχλους.Οι λαοί που εμίχθησαν με τους Κιμβροτεύτονες εντοπίζονται δια συνδυασμένων ιστορικών, γλωσσικών και γεωγραφικών στοιχείων. Οι πρώτοι Γερμανικοί λαοί που είχαν σχηματοποιηθεί και συνδεθεί με τους Κιμβροτεύτονες, από τα μέσα τουλάχιστον του 1ο αιώνα π.Χ., ήσαν οι Σίκαμβροι και οι Χηρούσκοι.
 

.Οι Σίκαμβροι (ή Σίγκαμβροι ή Σούγκαμβροι) ήταν Γερμανικός λαός, τους οποίους ανέφερε δια πρώτη φορά περί το μέσο του 1ου μ.Χ. αιώνος ο Ιούλιος Καίσαρ, ως «Sugambri», εις το έργο του Γαλατικός Πόλεμος (6ο βιβλίο).Η ομοιότης των ονομάτων Σίκαμβροι-Κίμβροι δηλώνει κάποια σχέση μεταξύ τους, ότι δηλαδή οι Σίκαμβροι είχαν μειχθεί με τους Κίμβρους, χωρίς όμως να γίνουν απόλυτως Κίμβροι και δια τούτο δεν είναι απολύτως ίδιες οι εθνικές ονομασίες τους.

Εις τους Σικάμβρους αναφέρεται και ο Στράβων, περιγράφων ότι, κατοικούσαν εις την δεξιά πλευρά του ποταμού Ρήνου και πλησίον της Βορείου θαλάσσης:
«Είναι δε τα μέν πρώτα μέρη αυτής της χώρας τα προς τον Ρήνο…οι υπόλοιποι είναι ολίγοι και μέρος των Σουγάμβρων….πρός δέ τον ωκεανό (είναι) οι Σούγαμβροι». (Γεωγραφικά, Ζ.1.3.)
Επίσης, ο Στράβων αναφέρει δια τους πολέμους των Σικάμβρων μαζί με άλλους Γερμανικούς λαούς, κατά των Ρωμαίων:
«Τα έθνη αυτά κατέστησαν γνώριμα, πολεμώντας προς τους Ρωμαίους…..Άρχισαν δε τον πόλεμο οι πλησίον του Ρήνου κατοικούντες Σούγαμβροι, έχοντες ηγεμόνα τον Μέλωνα». (Γεωγραφικά, Ζ.1.4.)
Επίσης, ο Στράβων αναφέρει: «Των δέ Γερμανών, όπως είπα, οι μέν προσάρκτιοι (βόρειοι) κατοικούν παρά τον ωκεανό.Είναι δέ γνωστό ότι, αρχίζοντας από των εκβολών του Ρήνου φθάνουν μέχρι του Άλβιος.Τούτων δε είναι γνωριμότατοι οι Σούγαμβροι και οι Κίμβροι». (Γεωγραφικά, Ζ.2.4.).Πιθανώς το ότι, οι Σούγαμβροι και οι Κίμβροι, κατά την εποχή του Στράβωνα, ήσαν τα πιο γνωστά Γερμανικά έθνη, δηλώνει κάποια σχέση μεταξύ τους, ότι δηλαδή γνωρίζοντας κανείς έναν εκ των δύο λαών, εύκολα γνώριζε και τον άλλο ως στενό συγγενή του.
Και ο Κλαύδιος Πτολεμαίος αναφέρει δια τους Σικάμβρους: «Κατέχουν δέ τα μέρη της Γερμανίας παρά τον Ρήνο ποταμό, αρχίζοντας από των άρκτων οι μικροί Βρούκτεροι και οι Σύγαμβροι….» (Γεωγραφία,2.11)
 Netherlands=Κάτω ΧώρεςΕκ των ανωτέρω αναφορών συμπεραίνεται ότι, οι Σίκαμβροι κατοικούσαν εις την σημερινή Ολλανδία. Ούτως, ήσαν γείτονες των εις το νότιο Βέλγιο κατοικούντων, απογόνων των Κιμβροτευτόνων Αδουατουκών και είναι πολύ πιθανόν ότι, ανεμίχθησαν και με αυτούς.Επίσης, υπό των ιδίων των Ολλανδούς, αλλά και διεθνώς, η χώρα τους ονομάζεταιNetherlands=Κάτω Χώρες, ονομασία που προέκυψε κατά την σύνηθη άποφη, επειδή το υψόμετρο της πεδινής Ολλανδίας είναι κάτωθεν της στάθμης της Βορείου θαλάσσης.Όμως, η ρίζα nether προέρχεται εκ των Ελληνικών λέξεων: νέρθε,νέρθεν=κάτω, υποκάτω, εις τον κάτω κόσμο και τα παράγωγά της νέρτερος,νερτέριος=ο υποκάτω, κατώτερος, υποχθόνιος, καταχθόνιος εκ των οποίων και νέρτεροι=νεκροί, δηλαδή οι εντός του Άδη ευρισκόμενοι, ενώ και τα υποχθόνια Τάρταρα αποκαλούνταν και νέρτερα.Επομένως, η ονομασία Netherlands σημαίνει και «υποχθόνιες χώρες», δηλώνοντας ότι, εις την χώρα αυτή κατοικούν από την αρχαία εποχή λαοί υποχθονίου προελεύσεως, δηλαδή οι Κιμβρογενείς Σίκαμβροι, από τους οποίους κατάγεται μεγάλο μέρος των συγχρόνων Ολλανδών και Βέλγων.Επίσης,  θρυλείται  ότι  οι Κάτω Χώρες ενδέχεται  να  είχαν  στοές και πύλες προς τον υποχθόνιο κόσμο, από τις οποίες έφθασαν ευκόλως εις την περιοχή οι υποχθόνιοι Κίμβροι, πέραν των επιχθονίων μετακινήσεών τους,  το οποίο θεωρώ  απίθανο

Το Έθνος των Φράγκων και οι Θρύλοι του  Τον 4ο μ.Χ αιώνα οι Σίκαμβροι μαζί με άλλους Γερμανικούς λαούς σχημάτισαν το έθνος των Φράγκων, καθώς ενσωματώθησαν εις τους καλουμένους Σαλίους Φράγκους.Εκ των Σικάμβρων-Σαλίων Φράγκων προήλθε η Φραγκική βασιλική δυναστεία των Μεροβιγγείων, με γενάρχη τον Μεροβαίο,ο οποίος έζησε τον 5ο αιώνα π.Χ. και έχει πολύ περίεργη καταγωγή.Το Φραγκικό χρονικό του Φρέντεγκαρ (3.9.) αναφέρει ότι, ενώ η μητέρα του ήταν ήδη έγκυος, από τον Φράγκο βασιλέα Κλόδιο, καθώς μία ημέρα κολυμπούσε εις τον ωκεανό, της επιτέθηκε και την βίασε ένα υδρόβιο όν, που περιγράφεται ως «Ένα τέρας του Ποσειδώνος όμοιο με Κουϊνόταυρο (Quinotauro)».Αυτό το αλλόκοτο υδρόβιο όν θεωρείται ότι, ήταν εις το άνω τμήμα του σώματός του ταύρος, ενώ το κάτω τμήμα του σώματός του ήταν ερπετοειδές και είχε την ικανότητα μεταμορφώσεως.( απεικόνισή του υπάρχει εις την ιστοσελίδα http://www.stumbleupon.com/demo/?review … ovech.html).O συνδυασμός ταύρου και ερπετού ίσως να δηλώνει την παρουσία ερπετοειδών εις την Ταυρική χερσόνησο, δηλαδή την Κριμαία που ήταν κέντρο του κράτους των Πρωτοκιμμερίων.Πάντως, κατά την αναφορά αυτή ένα μικτό, αμφίβιο και ερπετοειδές όν εμφύτευσε τον γόνο του εις μία Σίκαμβρη γυναίκα «αριστοκρατικής καταγωγής» και ούτως δημιούργησε την δρακογόνο Μεροβίγγεια βασιλική δυναστεία, κατά την πάγια τακτική των δρακογόνων να δημιουργούν δρακογόνους ηγεμονικούς οίκους ως μέσο κυριαρχίας των μαζών.Η Μεροβίγγειος δυναστεία βασίλευσε εις τους Φράγκους μέχρι και το 754 και πολλοί αριστοκρατικοί και βασιλικοί οίκοι θεωρούνται απόγονοί της και δια τούτο έχει πρωτεύουσα σημασία εις την θεωρία του Κώδικος Ντα Βίντσι (Ηγουμενείο της Σιών, άγιο αίμα και Γκράαλ, Μαρία Μαγδαληνή κ.λ.π.).

Ο Γερμανικός λαός των Χηρούσκων έγινε δια πρώτη φορά γνωστός κατά τους Γαλατικούς πολέμους του Ιουλίου Καίσαρος, ο οποίος τους αναφέρει εις το έργο του Γαλατικός Πόλεμος (6ο βιβλίο), περιγράφων γεγονότα του 53 π.Χ.
Ο Στράβων αναφέρει δια τους Χηρούσκους: «Άλλα δέ υποδεέστερα Γερμανικά έθνη είναι οι Χηρούσκοι και οι Χάττοι και οι Γαμαβρίουοι και οι Χαττουάριοι» (Γεωγραφικά 1.3.)
Και ο Κλαύδιος Πτολεμαίος αναφέρει δια τους Χηρούσκους: «υπό δέ τους Σιλίγγες (είναι) οι Καλούκωνες εκατέρωθεν του Άλβιος ποταμού, υπό τους οποίους οι Χαιρουσκοί» (Γεωγραφία,2.11).¨
Εκ των ανωτέρω αναφορών συμπεραίνεται ότι, οι Χηρούσκοι κατοικούσαν εις την βορειοκεντρική Γερμανία, μεταξύ των ποταμών Βέζερ και Έλβα, δηλαδή ακριβώς εις την περιοχή της μετέπειτα ονομασθείσας Σαξονίας.Τον 4ο αιώνα μ.Χ. δεν υπήρχαν πλέον ως χωριστός λαός καθώς είχαν ενσωματωθεί εις τους Σάξονες, όντας ένας εκ των κυρίων πυρήνων τους.Όπως θα αποδειχθεί κατωτέρω οι Σάξονες ήσαν άμεσοι συγγενείς των Κίμβρωτευτόνων και επομένως το ίδιο και οι Χηρούσκοι.Οι Χηρούσκοι εμίχθησαν κυρίως με τους Τεύτονες που κατοικούσαν και αυτοί εις την ίδια περιοχή και δια τούτο εγγύς του σημερινού Όσναμπρουκ της Κάτω Σαξονίας, υπήρχε ο Τευτοβούργιος δρυμός, που κυριολεκτικώς σημαίνει ο δρυμός της πόλεως των Τευτόνων.

Οι Χηρούσκοι πολέμησαν λυσσωδώς τους Ρωμαίους από   τα τέλη του 1ου π.Χ. αιώνος και τις αρχές του 1ου μ.Χ. αιώνος, καθώς οι Ρωμαίοι προσπάθησαν να υποτάξουν τους μεταξύ Ρήνου και Έλβα Γερμανικούς λαούς.Αρχικά οι Ρωμαίοι πέτυχαν να κυριαρχήσουν εις την περιοχή μεταξύ των ποταμών Ρήνου και Έλβα, αλλά τον Σεπτέμβριο του 9 μ.Χ. υπέστησαν συντριπτική ήττα εις την μάχη του Τευτοβουργίου δρυμού.Τρεις Ρωμαϊκές λεγεώνες υπό την ηγεσία του Κουιντιλλίου Βάρου εξοντώθησαν ολοσχερώς δια ενέδρας από τους Χηρούς κους και τους συμμάχους τους Σικάμβρους, Χάττους, Χαύκους, Βρουκτέρους και Μαρσούς, των οποίων ηγείτο ο Χηρούσκος Αρμίνιος.Ο Στράβων αναφέρει σχετικά: «Προς τους οποίους η μέν απιστία ήταν μέγα όφελος, οι δέ πιστευθέντες κατέβλαψαν τα μέγιστα, όπως οι Χηρούσκοι και οι υπήκοοι τούτων, παρά των οποίων με παρασπονδία απωλέσθησαν εξ ενέδρας τρία τάγματα Ρωμαίων μετά του στρατηγού Ουάρου Κουιντιλλίου» (Γεωγραφικά, 1.4).

Βάρβαρα Κιμβροτευτονικά έθιμα.Μετά την μάχη, όσοι Ρωμαίοι αιχμάλωτοι δεν επωλήθησαν ως σκλάβοι ή δεν αντηλλάγησαν με λύτρα, έπεσαν θύματα φρικτών βασανιστηρίων και σφαγών, κατά τα πάγια Κιμβροτευτονικά έθιμα.
Ο Τάκιτος (Χρονικά, 1.61) αναφέρει: «Εις τα παρακείμενα άλση ήσαν οι βαρβαρικοί βωμοί, όπου είχαν θυσιάσει τους χιλιάρχους και τους εκατοντάρχους πρώτης τάξεως».
Ο Άννιος Φλώρος (Επιτομή Τίτου Λιβίου, 2.30) αναφέρει: «Ποτέ δεν υπήρξε σκληροτέρα σφαγή από αυτή που έγινε εις τα έλη και τα δάση, ποτέ δεν επεβλήθησαν πιο ανυπόφορες προσβολές από τους βαρβάρους, ιδίως αυτές που έγιναν εις τους νομικούς λειτουργούς.Εβγαλαν τα μάτια μερικών και εις άλλους έκοψαν τα χέρια.Ενός εξ αυτών του έραψαν το στόμα, αφού πρώτα του έκοψαν την γλώσσα, την οποία κράτησε εις το χέρι του ένας βάρβαρος, αναφωνών: Επιτέλους οχιά, έπαυσες να συρίζεις».

Οι Χάζαροι ή Χαζάροι   ήταν ένας ημινομαδικός τουρκικός λαός με μία ομοσπονδία από φυλές που μιλούσαν τουρκικές γλώσσες που στα τέλη του 6ου αιώνα εδραίωσαν μία μεγάλη εμπορική αυτοκρατορία  ευρισκόμενοι πάνω σε μία από τις σημαντικότερες εμπορικές αρτηρίες μεταξύ Βόρειας Ευρώπης και Νοτιοδυτικής Ασίας  Η Χαζαρία κυριάρχησε στο δυτικό τμήμα του Δρόμου του Μεταξιού και έπαιξε βασικό εμπορικό ρόλο ως σταυροδρόμι μεταξύ ΚίναςΜέσης Ανατολής και Ευρωπαϊκής Ρωσίας. Επί τρεις περίπου αιώνες (650-965) οι Χάζαροι κυριαρχούσαν στη μεγάλη περιοχή που εκτείνεται από τις στέπες του Βόλγα και του Ντον, μέχρι την ανατολική Κριμαία και το βόρειο Καύκασο.   Αρκετοί  μετακινήθηκαν προς Κεντρική Ευρώπη. Βρίσκονταν συγκεντρωμένοι δυτικά και βόρεια της Κασπίας Θάλασσας, κυρίως στο βόρειο Καύκασο και την ευρασιατική στέπα. Πέραν της αδιαμφισβήτητης τουρκικής καταγωγής τους, η ακριβής προέλευσή τους δεν είναι ακόμα εξακριβωμένη. Κατά την πιθανότερη εκδοχή, προήλθαν από την ανάμειξη κάποιων τουρκομογγολικών φύλων με απομεινάρια των Ούννων και τοπικά φύλα της ΒΔ Κασπίας. Το όνομά τους προέρχεται από την αρχαία τουρκική ρίζα «qaz-» (καζ), που σημαίνει «περιπλανώμαι».

Η Χαζαρία λειτούργησε επί μακρόν ως ουδέτερο κράτος μεταξύ αφενός της Βυζαντινής Αυτοκρατορίας και αφετέρου τόσο των νομάδων των βόρειων στεπών, όσο και της Αυτοκρατορίας των Ομεϋαδών, αφού λειτούργησε πρωτύτερα ως εντολοδόχος του Βυζαντίου κατά της περσικής Αυτοκρατορίας των Σασσανιδών. Η συμμαχία διαλύθηκε γύρω στα 900 μ.Χ., καθώς οι Βυζαντινοί άρχισαν να ενθαρρύνουν τους Αλανούς να επιτεθούν στη Χαζαρία και να αδυνατίσουν τις θέσεις της στην Κριμαία και τον Καύκασο, επιδιώκοντας να πετύχουν συμμαχία με την ανερχόμενη δύναμη των Ρως στα βόρεια της Χαζαρίας, που φιλοδοξούσε να τους προσηλυτίσει στο Χριστιανισμό. Μεταξύ 965 και 969 ο ηγεμόνας των Ρως του Κιέβου Σβιατοσλάβος Α΄ κατέλαβε την πρωτεύουσα Ατίλ και κατέλυσε το κράτος των Χαζάρων.

Το χαγανάτο των Χαζάρων ήταν πολύγλωσσο και πολυεθνικό. Το μητρικό τους θρήσκευμα ήταν ο Τενγκρισμός όπως και των Βόρειων Καυκάσιων Ούννων και άλλων τουρκικών φυλών. Το πολυεθνικό ευρύ κοινό του χαγανάτου φαίνεται πως ήταν ένα μωσαϊκό παγανιστών, τενγκριστών, ιουδαϊστών, χριστιανών και μουσουλμάνων. Ωστόσο, ίσως η κυβερνώσα αριστοκρατία μεταστράφηκε στον Ιουδαϊσμό περί τον 8ο αιώνα για ασαφή αίτια. Μια σύγχρονη θεωρία, ότι ο πυρήνας των Ασκεναζιτών Εβραίων προέκυψε από μια υποθετική διασπορά Χαζάρων Εβραίων, αντιμετωπίζεται με σκεπτικισμό από ορισμένους μελετητές και ερευνητές, αλλά υποστηρίζεται από άλλους.

Οι Λαοί της Στέπας και ΚεντρικήςΑσίας  Όπως σαφώς επισημαίνει και ο Τάκιτος, η φρικτή σφαγή των Ρωμαίων αιχμαλώτων, πέραν του κορεσμού των αιμοδιψών ενστίκτων των βαρβάρων, είχε τελετουργικό, ανθρωποθυσιαστικό χαρακτήρα, ως προσφορά αίματος προς τους σκοτεινούς «θεούς» των βαρβάρων.Τα φρικτά βασανιστήρια των θυμάτων είχαν ως στόχο τον παρατεταμένο πόνο, τρόμο και νεκρική αγωνία των θυμάτων, διότι οι «θεοί-δράκοντες» ενισχύονται και «τρέφονται ψυχικά» από τέτοια αρνητικά αισθήματα των ανθρώπων. Πάντως, αυτή η φρικτή τελετή, εις την οποία συμμετείχαν οι Χηρούσκοι και οι Σίκαμβροι, είναι άλλη μία απόδειξη δια την δρακογόνο, Κιμβροτευτονική καταγωγή τους.

Οι Λαοί της Στέπας και της Κεντρικής Ασίας, όπως τα Τουρκομογγολικά και Γερμανικά φύλα δεν πέρασαν από πολιτιστική διεργασία . Αυτά άλλαξαν μεν τα εξωτερικά τους γνωρίσματα αλλά εσωτερικά έμειναν βάρβαροι, άγριοι, ύπουλοι, κακούργοι , συνωμοτικοί  και απολίτιστοι  και αδυνατούν να συμβιώσουν με τους γείτονες τους σε αρμονία διότι έχουν σαν μέθοδο την διαρπαγή και τη λεηλασία.

 (Πληροφορίες άντλησα από τη μελέτη του κ. Λέντζου Παναγιώτη «ΟΙ ΥΠΟΧΘΟΝΙΟΙ   ΚΙΜΜΕΡΙΟΙ  ΚΙΜΒΡΟΙ  ΑΓΓΛΟΣΑΞΟΝΕΣ» και από άλλες πηγές)

  Αμφικτύων

4/6/ 22

*Αμφικτύων είναι ο Υποστράτηγος ε. α Κωνσταντίνος Κωνσταντινίδης

Συγγραφεύς, Μέλος της Εταιρείας Ελλήνων Λογοτεχνών

amphiktyon@gmail.com

http://amphiktyon.blogspot.com/

https://amphiktyon.org

Όποιος επιθυμεί  να διαγραφεί να επιστρέφει το παρόν με την   ένδειξη «διαγραφή» «σύμφωνα με το άρθρο 14 του νόμου 2672/98

ΠΡΟΩΘΕΙΣΤΕ ΤΟ ΑΝ ΣΥΜΦΩΝΕΙΤΕ

                              Ο ΣΩΚΡΑΤΗΣ ΣΤΗ ΓΙΟΡΤΗ ΤΟΥ ΠΕΙΡΑΙΑ

Γράφει ο Κωνσταντίνος Κωνσταντινίδης Αμφικτύων

Την καλύτερη εισαγωγή στο θέμα των γηρατειών αποτελούν δύο σελίδες από την «Πολιτεία» του Πλάτωνος . Αφηγητής στο κείμενο είναι ο ίδιος  , ο πλατωνικός Σωκράτης. Εκείνος διηγείται πως με μια καλή συντροφιά κατέβηκε στον Πειραιά την ημέρα της εορτής των Βενδιδείων (πρόκειται για τη λατρεία μιας θρακικής θεότητας που την είχαν εισαγάγει στον Πειραιά Θράκες πάροικοι) Αφού είδαν την πομπή ξεκίνησαν να ανηφορίζουν προς τας Αθήνας . Με τι μέσον;. Μα πεζοί με το τράμ το δύο όπως λέγαμε επι κατοχής που η πεζοπορία ήταν σχεδόν καθολική ελλείψει  των σπάνιων τότε  “γκαζοζέν» λεωφορείων (λόγω ελλείψεως βενζίνης  κινούντο με  αέριο από   την καύση λιγνίτη  στο καζάνι που είχαν τοποθετημένο όπισθεν του οχήματος). Στο δρόμο έστειλε και τους φώναξε με το δούλο του ο Πολέμαρχος , ο αδελφός του ρήτορα Λυσία. Και οι δύο ήταν παιδιά του ρήτορα Κέφαλου που είχε εγκατασταθεί στον Πειραιά  κατά προτροπή του φίλου του Περικλή  και είχε αποκτήσει μεγάλη περιουσία .

«Σωκράτη» του είπε  ο Πολέμαρχος όταν τους πλησίασε « μείνετε σας παρακαλώ απόψε μαζί μας . Η εορτή δεν τελείωσε . Θα γίνει και λαμπαδηδρομία . Έτσι θα έχομε την ευκαιρία να πάμε στο σπίτι και να κουβεντιάσομε . Σε βλέπω τόσο σπάνια τώρα τελευταία …» Ο Σωκράτης δέχεται και πηγαίνουν όλοι μαζί στο σπίτι του Πολέμαρχου. Μπήκαν, λέει στην αυλή και είδαν τον πατέρα του τον Κέφαλο , πρεσβύτη προχωρημένης ηλικίας  να κάθεται στεφανωμένος επί «δίφρου» ( δηλαδή σε   σκαμνί χωρίς στηρίγματα ούτε για τη ράχη ούτε για τα χέρια ) επάνω σε προσκέφαλο. Ο γέροντας είχε κάνει εκείνη την ώρα θυσίες  στους Εφέσιους θεούς. Μόλις είδε το Σωκράτη , χάρηκε ο Κέφαλος  και ύστερα’ από τις τυπικές φιλοφρονήσεις, αρχίζει μια χαριτωμένη συζήτηση μαζί του. Είναι το προοίμιο του πρώτου  βιβλίου της «Πολιτείας». Σ’ αυτήν ακριβώς τη συζήτηση  έρχεται το θέμα των γηρατειών με μια μισοαστεία-μισοσοβαρή ερώτηση του Σωκράτη(που τότε δεν ήταν ηλικιωμένος)

Σωκράτης:  Και τώρα θα μου έκανες μεγάλη ευχαρίστηση (Κέφαλε) να μου μάθεις αφού δα βρίσκεσαι σ’ αυτό το σημείο της ηλικίας που κατώφλι του γήρατος το ονομάζουν οι ποιηταί (Όμηρος) αν είναι δύσκολη αυτή η περίοδος της ζωής- ή πως εσύ την κηρύττεις;»

Κέφαλος : «Εγώ θα σου πω την πάσαν αλήθεια, Σωκράτη, πως μου φαίνεται αυτό που με ρωτάς . Γιατί πολλές φορές τυχαίνει να μαζευόμαστε πολλοί που έχομε την ίδια ηλικία, καθώς που το λέει και η παλιά παροιμία, όμοιος τον όμοιο. Οι περισσότεροι λοιπόν από μας δεν κάνουν άλλο παρά να θρηνολογούν, γιατί θυμούνται και λαχταρούν τις ηδονές της νεότητας, για τον έρωτα , τα συμπόσια και τις διασκεδάσεις  και τα άλλα τα ανάλογα , και αγανακτούν, σα να έχουν στερηθεί  μεγάλα και σπουδαία πράγματα και σα να ήταν τότε τόσο αληθινά ευτυχισμένη η ζωή τους , ενώ τώρα ούτε ζωή αξίζει να την ονομάζει κανείς. Μερικοί μάλιστα οδύρονται και για τους εξευτελισμούς και τις προσβολές που δοκιμάζουν τα γηρατειά από μέρος των δικών τους και πάνω σ’ όλ’ αυτά ψάλλουν τον εξάψαλμο των γηρατειών για όσα κακά τους είναι η αιτία.

Εμένα όμως, Σωκράτη, μου φαίνεται  πως  δεν είναι αυτή η αληθινή αιτία  που κατηγορούν , γιατί αν πραγματικώς ήταν αυτό το αίτιο, θα είχε και για μένα βέβαια τα ίδια κακά αποτελέσματα και για όλους τους άλλους που έφτασαν σ’ αυτή την ηλικία. Κι’ όμως έχω συναντήσει ωστώρα ανθρώπους που σκέπτονται διαφορετικά και άλλους και μάλιστα τον ποιητή το Σοφοκλή. Ήμουν παρών κάποτε που τον ρωτούσε κάποιος , αν ήταν ακόμα  ικανός απολαμβάνει τις ερωτικές ηδονές: ¨Δάγκασε τη γλώσσα σου, άνθρωπε του αποκρίθηκε. Με τη μεγαλύτερη μου ευχαρίστηση γλύτωσα απ’ αυτό το πράγμα σα να λευτερώθηκα από τύραννο λυσσασμένο και άγριο».

Και τότε λοιπόν έκρινα πως είχε δίκιο να μιλήσει κατ’ αυτό τον τρόπο και τώρα με την ηλικία δεν άλλαξα γνώμη . Γιατί πραγματικώς με τα γηρατειά έρχεται μια τέλεια ειρήνη και απολύτρωση από τα τέτοια τουλάχιστον , αφού οι επιθυμίες χάσουν την ένταση τους και χαλαρωθούν, είναι πραγματικώς καθώς το είπε κι’ ο Σοφοκλής , σα να γλυτώσαμε από ένα πλήθος τυράννους λυσσασμένους . Αλλά για όλα αυτά και για τους εξευτελισμούς ακόμη , παραπονιούνται οι γέροντες, αφορμή Σωκράτη δεν είναι τα γηρατειά, αλλά ο χαρακτήρας των ανθρώπων . Αν έχουν χαρακτήρα μετρηνμένο και εύκολο , δεν τους είναι και τα γηρατειά παραπολύ  ανυπόφορα  , ειδεμή, για τους άλλους , και τα γηρατειά και τα νιάτα είναι στον ίδιο το βαθμό δυσκολοβάσταχτα»…

Σωκράτης: Εγώ, Κέφαλε, στοχάζομαι πως οι περισσότεροι , όταν σ’ ακούσουν  να ομιλείς κατ’ αυτό τον τρόπο, δεν παραδέχονται τα επιχειρήματά σου κι’ έχουν την ιδέα    πως  αν υποφέρεις με τόση ευκολία τα γηρατειά , αυτό το χρωστάς όχι τόσο στο χαρακτήρα, αλλά και στη μεγάλη περιουσία που έχεις γιατί  ο πλούτος , ισχυρίζονται, δίνει πολλές ανακουφίσεις»

Κέφαλος:  «Πραγματικώς, δεν το παραδέχονται. Και έχουν , δε σου λέγω , κάποιο δίκιο στις αντιρρήσεις τους , όχι όμως και όσο φαντάζονται. Και εδώ εφαρμόζεται ο λόγος που είπε ο Θεμιστοκλής σ’ εκείνον το Σερίφιο, που τον πείραζε και του έλεγε πως τη δόξα του τη χρωστά όχι στην αξία του, αλλά στην πατρίδα που είχε. «Και βέβαια του, του απάντησε ο Θεμιστοκλής, ούτε εγώ θα γενόμουν ονομαστός , αν ήμουν Σερίφιος , μα ούτε συ αν ήσουν Αθηναίος» Τον ίδιο λοιπόν λόγο θα μπορούσε να πει κανείς και στους ανθρώπους που δεν είναι πλούσιοι και με δυσκολία υποφέρουν τα γηρατειά: Ότι δηλαδή , αν η φτώχεια δεν μπορεί να κάμει  βέβαια πολύ υποφερτά τα γηρατειά σ’ έναν άνθρωπο μετρημένο και φρόνιμο, ούτε πάλι ένας άνθρωπος, που δεν είναι τέτοιος , θα μπορούσε με όλα τα πλούτη που θα ήθελε αποκτήσει , να παρασκευάσει για τον εαυτό του υποφερτά γηρατειά»….

Σωκράτης: «Τόσο μόνο πες μου ακόμα. Ποιο είναι κατά τη γνώμη σου, το πιο μεγάλο αγαθό που έχεις απολαύσει από τη μεγάλη σου περιουσία;»

Κέφαλος: «Εκείνο που ίσως και να μη το πιστέψουν, οι περισσότεροι, αν το ακούσουν. Γνώριζε όμως Σωκράτη, πως όταν κανείς βρίσκεται κοντά στο τέλος της ζωής του, τον πιάνει ένας φόβος και μια συλλογή για τα πράγματα , που ούτε τάβαζε πριν στο νου του. Γιατί όλα εκείνα που διηγούνται  για τον Αδη και για τις τιμωρίες που περιμένουν εκεί κάτω όσους έκαμαν αδικίες σ’ αυτό τον κόσμο, ενώ ωστώρα τα περίπαιζε, τότε δα αρχίζουν και ανησυχούν την ψυχή του, μήπως τάχα είναι αληθινά, και είτε ένεκα από την αδυναμία της γεροντικής ηλικίας, είτε γιατί βρίσκεται ίσως κοντύτερα σ’ εκείνα , τα βλέπει κάπως τώρα καθαρότερα . Ανησυχία λοιπόν και τρόμος γεμίζουν την ψυχή του και αρχίζει να εξετάζει και ν’ αναθεωρεί  τις πράξεις του μήπως έκαμε καμιά αδικία, κι’ εκείνος που βρίσκει στη ζωή του πολλά αδικήματα , ο φόβος τον κάνει στον ύπνο του να πηδά επάνω, σαν τα παιδιά, και να ζει πάντα σε απελπισία. Ενώ όσοι δεν έχουν στη συνείδηση τους το βάρος καμιάς αδικίας , τους παραστέκει πάντα μια ελπίδα γλυκειά και «αγαθή τροφός του γήρατος» καθώς λέγει και ο Πίνδαρος . Γιατί πραγματικώς με πολλή χάρη το είπ’ εκείνος , Σωκράτη, πως όποιος περάσει τη ζωή του μ’ ευσέβεια και δικαιοσύνη,

Γλυκειά η ελπίδα τον ακολουθά

συντρόφισσα στα γηρατειά του

που θεραπεύει την καρδιά

και κυβερνά τα λογικά

του ανθρώπου του αστάτου

όπως πολύ θαυμάσια το λέει. Ως προς αυτό λοιπόν θεωρώ εγώ πως έχουν τα πλούτη μεγάλη αξία , όχι για κάθε άνθρωπο βέβαια, αλλά για τον μετρημένο και φρόνιμο. Συντείνουν δηλαδή κατά μέγα μέρος να μην εξαναγκαστεί κανείς , έστω και χωρίς να το  θέλει, να εξαπατήσει και να γελάσει τον άλλο και να μην αναχωρήσει για τον άλλο κόσμο φοβισμένος , αν τύχει και χρωστά ή θυσίες σε κανένα θεό, ή χρήματα σε άνθρωπο.  Είναι βέβαια για πολλά άλλα    ωφέλιμα  τα χρήματα.. Αλλά εγώ αν τα ζυγίσω ένα προς ένα , θα έκρινα πως αυτή είναι όχι η μικρότερη ωφέλεια του πλούτου για έναν άνθρωπο που έχει νου» (Ε. Παπανούτσου «ΠΡΑΚΤΙΚΗ ΦΙΛΟΣΟΦΙΑ» μετάφρ, Ι. Γρυπάρη 328e-331a}

ΣΧΟΛΙΑΣΗ Ας μου επιτραπεί να κάνω τα εξής σχόλια της ζωής τότε σε σύγκριση με τη σημερινή μας μηχανιστική και πληροφοριακή εποχή.

1/ Τότε οι άνθρωποι ήταν περισσότεροι  ενάρετοι  και ευσυνείδητοι.  Ο διάλογος του Σωκράτους μαρτυρεί τούτο

2/ Έχουμε οι άνθρωποι την τάση να ωραιοποιούμε τη νεότητα μας . Τουλάχιστον η δική μου   γενιά των παιδιών 1940 και της Κατοχής ήταν τραγική εξαίρεση σε κάθε κανόνα. Και το γεγονός ότι επιζήσαμε το οφείλουμε στην αλληλοβοήθεια των συγγενών , φίλων και φιλάνθρωπων , στον ισχυρό βιολογικό μας χαρακτήρα και εν μέρει στην τύχη.

Αλλά και η σημερινή γενιά είναι τραγική γιατί πέρασε την κρίση των Μνημονίων, της Πανδημίας και τώρα του πολέμου στην Ουκρανία ο οποίος έχει σοβαρότατες επιπτώσεις στα κράτη της Ε.Ε(συνεχείς ανατιμήσεις, ελλείψεις, πτώση ΑΕΠ, ανεργία, χαμηλή αμοιβή, αβεβαιότητα, κινδύνους κ.α)

3/ Ο ηλικιωμένος ελευθερωμένος από τα πάθη το υλικό συμφέρον- καθότι βαδίζει προς το τέλος της ζωής του- δεν έχει λόγο να ψεύδεται και αρχίζει με τα γραπτά ή τα λεγόμενα του να εξομολογείται για τις αμαρτίες του. Η εξομολόγηση του αυτή έχει και παιδευτικό χαρακτήρα . Στο τέλος της ζωής του θέλει να τα πει όλα και να μην κρατήσει μυστικό να   βαραίνει την ψυχή του. Είναι μια μορφή εξαγνισμού. Και αν δεν τα λέει ευθέως τα γράφει στα γραπτά του ακόμη και με διαφορετικά ονόματα κατά τον ίδιο τρόπο που ο ζωγράφος αφήνει το πορτραίτο του μέσα σε κάποιους πίνακες που φτιάχνει και ο αγιογράφος εν μέσω αγίων αφήνει την όψη του

4/ Η Ελληνική κοινωνία από τα χρόνια της αρχαίας Ελλάδος ήταν μια ανοιχτή κοινωνία με έντονη δική της «ιδιοπροσωπεία»  και φιλοξενούσε Ελληνικά φύλα που ζούσαν στην περιφέρεια όπως τους Θράκες, Μακεδόνες, Ιλλυριούς κ.α . Ήσαν δε ανεξίθρησκοι και δέχονταν και χαίρονταν από  τις γιορτές των φυλών που φιλοξενούσαν

5/ Κάθε ηλικία επιζητά τις ηδονές της και ιδιαίτερα  τα νιάτα τις ερωτικές ηδονές. Όμως να   είσαι ηλικιωμένος και με διάφορα ενισχυτικά και τονωτικά  να προσπαθείς να παραστήσεις το νέο σε κάνει αν μη τι άλλο  γελοίο και σε οδηγεί σε φοβερά αδιέξοδα ακόμη και στον σύντομο θάνατο. Γι’ αυτό οι μεσήλικες πρέπει να προετοιμάζονται ψυχολογικά για το πέρασμα στην τρίτη και τετάρτη ηλικία και τους συμβουλεύω να έχουν από τούδε  βρει κάποια θετική και ωφέλιμη απασχόληση ώστε να μη νοιώθουν ανία μετά την συνταξιοδότηση τους και   άχρηστοι στην κοινωνία.

6/ Τα χρήματα σε όσους έχουν συγκεντρώσει σημαντικό πλούτο και έχουν αποκαταστήσει τα παιδιά τους το πιο αγαθοποιό είναι να γίνουν «εθνικοί ευεργέτες» ή και φιλάνθρωποι στο μέτρο που τους επιτρέπει η οικονομική τους κατάσταση. Η καλύτερη ευεργεσία είναι να φτιάχνουν σχολεία και η χειρότερη εκκλησίες.  Ο πλούτος είναι πάντα χρήσιμος και όταν είσαι νέος και πιο πολύ στα γερατειά για να αντιμετωπίσεις τα προβλήματα υγείας και άλλα που είναι συνοδά της ηλικίας  . Όμως η απόκτηση πλούτου από τη νεαρή ηλικία δίχως ιδρώτα από κάποια κληρονομία είναι λίαν επικίνδυνος για το νέο , τις σπουδές του και την εξέλιξη του διότι ο πλούτος στα χέρια του νέου γίνεται ψυχοφθόρος και τον παρασύρει δε κατηφορικές ατραπούς.

. Η αρχαία μας θεότητα Ήρα ήταν η προστάτης και τροφός του πλούτου  στους Έλληνες. Γι’ αυτό η φυλή μας με την αποταμίευση ο καθένας δημιουργεί κάποιο κεφάλαιο ώστε να νιώθει ανεξάρτητος και ελεύθερος και να μην είναι σκλάβος των αναγκών του ή τρίτων για να τον συντηρούν

7/ Οι πνευματικοί άνθρωποι που δεν διαθέτουν υλικό πλούτο αλλά   διαθέτουν  «πνευματικό  κεφάλαιο» καλό είναι  να το χαρίσουν  ένεκα μαθήσεως στους συνανθρώπους τους και στην φυλή τους.

8/ Από αρχαιότατης εποχής το έθνος μας και η φυλή μας ήταν θεοσεβής. Τότε βέβαια  σέβονταν  τους πατρώους θεούς , τώρα λατρεύουμε τους θεούς που μας  επέβαλαν παλιά  οι  κατακτητές ,  τους οποίους όμως συν τω χρόνω ελληνοποιήσαμε σύμφωνα με τους παλιά μας  συνήθεια να αφομοιώνουμε και τα καλά και τα κακά  . Και τότε και τώρα η ευσέβεια του λαού μας είναι ίδιον της φυλής μας όχι σαν τυφλή υποταγή στους εκπροσώπους της θρησκείας ούτε με  δογματικό φανατισμό όπως οι λαοί της Ανατολής,  αλλά σαν λυτρωτική λατρεία  μιας  υπέρτατης δύναμης την οποία έχουμε με την τέχνη εξανθρωπίσει

9/ Ο ηλικιωμένος στο τέλος της ζωής του κάνει απολογισμό και μετρά σαν τον παλιό παντοπώλη τα συν και τα πλην , το ενεργητικό και το παθητικό στο ταμείο του που δεν είναι άλλο από τα καλά και τα κακά που έκανε στη ζωή του. Είναι η προετοιμασία για την απολογία του στον μεγάλο κριτή τη συνείδηση του την οποία ο καθένας την ονομάζει θεό, κόλαση ή παράδεισο . Αυτό είναι μια αυτό-εξομολόγηση και ένα ξαλάφρωμα που   κάνει το γέρο να κοιμάται ήσυχος το βράδυ και του φέρνει τη γαλήνη , την ηρεμία και την ειρήνη.  Ο πλούσιος τότε φροντίζει να χτίσει εκκλησίες για να καλοπιάσει το μέγα κριτή , διότι αν φτιάξει σχολεία ο θεός δεν πρόκειται να συγκινηθεί από τη γαλαντομία του αυτή, τουλάχιστον έτσι αυτός φαντάζεται

10/ Πράγματι στα γξρατειά μας  αποθεώνουμε τον έρωτα που μας έδωσε τόση ηδονή αλλά παραγνωρίζουμε πόσες πίκρες , πόσες απογοητεύσεις , πόσες προδοσίες δεν νοιώσαμε , πόση πεζοπορία δεν κάναμε και πόσο χρόνο δε σπαταλήσαμε

  για μια γυναίκα και στο τέλος μας εγκατέλειψε όταν βρήκε κάποιον καλύτερο και μας άδειασε όλα τα όνειρα που είχαμε για αυτή κάνει. Και γιατί να κρύψουμε τον αυνανισμό σε στιγμές παροξυσμού και τα παλιά πορνεία που συχνάζαμε και ζούσαμε μια σεξουαλική εκσπερμάτωση με κάποιο αντίτιμο και με την ντροπή για το κατάντημα της γυναίκας και ημών που σαν κτήνη χωρίς ερωτικό πάθος απολαμβάναμε τον αγοραίο έρωτα.   . Πάντα με στενοχωρούσε το γεγονός να φθάσει  ανθρώπινη  ύπαρξη να πουλάει το γενετήσιο έργο για λίγα ψίχουλα χωρίς να νοιώθει πάθος , χωρίς να αισθάνεται τύψεις, χωρίς αιδώ και χωρίς ντροπή με κίνδυνο να πάρει κάποιο αφροδίσιο νόσημα ή άλλο πιο μολυσματικό στη διάθεση του κάθε κακοποιού και νταβατζή και του κάθε διεστραμένου στυγερού  «μίστερ Τζέκιλ» εγκληματία . Διότι την εποχή για την οποία σας μιλώ δεν υπήρχαν τα σημερινά αντιβιοτικά αλλά οι γιατροί προσπαθούσαν με την πενικιλίνη και άλλα φάρμακα της εποχής να σε απαλλάξουν από κάποια βλεννόρροια, ή λευκόρροια κ.α, ενώ από τη σύφιλη ήταν αδύνατο να σε απαλλάξουν διότι τότε ήταν νόσος ανίατη, ο φόβος και ο τρόμος των νέων.

11/ Τέλος ας δούμε την αξία του χρήματος . Και τότε και τώρα κυρίαρχη θέση έχει η αξία του χρήματος για την διαβίωση και καλοπέραση του ατόμου. Και τούτο διότι ο άνθρωπος είναι πλασμένος από ύλη και πνεύμα και ενώ μπορεί να ζήσει χωρίς πνεύμα( έστω μια κτηνώδη ζωή) είναι αδύνατον να ζήσει   χωρίς την ύλη. Όμως με το πνεύμα ο άνθρωπος μπόρεσε να επιβιώσει και να αντιμετωπίσει τις μεγάλες κρίσεις που παρ’ ολίγον να τον εξαφανίσουν από προσώπου γης όπως εξαφανίστηκαν πάμπολλα είδη στη γη που δεν μπόρεσαν να προσαρμοστούν στις αλλαγές του περιβάλλοντος. Αυτό ήταν έργο του πολιτισμού τον οποίον  δημιούργησε,  μοναδικό  προνόμιο μεταξύ  όλων των ειδών της  γης . Είχε και την ικανότητα να προσαρμόζεται στις διάφορες κατάστάσεις για να επιβιώσει και ιδιαίτερα στις  ακραίες  που συνέβηκαν μεταβολές

12/ Όμως ό,τι και να πούμε για τον Ερώτα όση κριτική και αν του κάνουμε αυτός είναι ο κυρίαρχος της ζωής διότι     αυτός   ενεργεί την αναπαραγωγή και ανανέωση των πάντων . Οι Ορφικοί στον Ύμνο περί ΕΡΩΤΟΣ Θυμίαμα, αρώματα(58) LVIII γράφουν:

«Επικαλούμαι τον μεγάλον, τον αγνόν, τον περιπόθητον,

 τον γλυκύν  Έρωτα

τον ισχυρόν τοξότην, τον πτερωτόν, που φλογίζει με δύναμιν τους ανθρώπους , τον ταχύν και ορμητικόν που παίζει μαζί με τους θεούς και με τους θνητούς ανθρώπους

τον έξυπνον , τον εφευρετικόν, με τας δύο φύσεις(άρρεν-θήλυ), που κρατεί τα κλειδιά των πάντων

τα κλειδιά του επουράνιου αιθέρος, της θάλασσας και της γης και όσα πνεύμα , που γεννούν τα πάντα  εις τους ανθρώπους τρέφει η θεά, παράγουσα χλωρούς καρπούς

και όσα έχει ο ευρύς Τάρταρος και η θορυβώδης θάλασσα

διότι μόνο εσύ κρατείς το πηδάλιον(είσαι ο κυρίαρχος) όλων αυτών

Αλλά ώ μακάριε, με καθαρές διαθέσεις έλα μαζί με τους μύστας

και απομάκρυνε από αυτούς τις φαύλες και παράδοξες ορμές»

Προφανώς ομιλεί για τον συμπαντικό έρωτα αυτόν που ενώνει τα πάντα στη Γη , στη Θάλασσα και στο Σύμπαν γι’ αυτό τον θεωρεί κυρίαρχο των πάντων. Όμως θα σχολιάσω την τελευταία στοφή που ζητάει από τον Ερώτα «να απομακρύνει από αυτούς τις φαύλες και παράδοξες ορμές» αυτές που πάντοτε υπήρχαν στους ανθρώπους αλλά ότι τις καυτηρίαζαν και τις θεωρούσαν αισχρές , φαύλες και παράδοξες τις ομοφυλικές σχέσεις , ενώ σήμερα οι δήθεν πολιτισμένοι δυτικοί τις έχουν βγάλει στο προσκήνιο με τους ΛΟΑΤΚΙ(Ομοφυλόφιλους, λεσβίες, τρανσέξουαλ κ.ο.κ) και τις προβάλλουν σαν φυσιολογικές ιδιαιτερότητες των ανθρώπων και το χειρότερο ότι γίνετιται λυσσώδης προσπάθεια να   επιβάλλουν τις χυδαιότητες   αφύσικες και αισχρές  πράξεις  στο κοινωνικό σύνολο

Οι Ορφικοί Υμνοι ομιλούν για τις δύο φύσεις(άρρεν-Θήλυ) και όχι για τον Μιχάλη που έγινε.. Κατίνα και την Κατίνα που νυμφεύεται την … Ντίνα και τον Λεωνίδα που παντρεύεται τον …Πελοπίδα ,και μαλλιά κουβάρια εν κρανίω τρικυμία

Δυστυχώς με την «πλύση εγκεφάλου» με την υποταγή της είδησης στην προπαγάνδα, στον ψυχολογικό εκβιασμό της διαφήμισης, της ιδεολογίας το μονοδιάστατο πείσμα, τη χυδαιότητα που  μετέτρεψαν σε  ψυχαγωγία  τα έχουν επιβάλλει στη νεολαία με τη βελούδινη βία . Σήμερα   ο ολοκληρωτισμός είναι το  ναρκωτικό  που μας «φτιάχνει», είμαστε ευφραντικά εξαρτημένοι, αποδιοργάνωση νοιώθουμε   οδυνηρή αν στερηθούμε την ψευτιά της μικρής οθόνης. που μας κολακεύει και  την ανελευθερία που μας «προστατεύει» και μας γεμίζει τη ζωή ενώ αδειάζει τον εγκέφαλο μας από την φαιά ουσία.

  Αν τολμήσουμε να  ζητήσουμε το φυσιολογικό, το ενάρετο και το ωραίο τότε χαθήκαμε και βγαίνουμε εκτός πλαισίου, στην αναρχική πολιτεία , δηλαδή γινόμαστε κοινωνικά  «ανεμβολίαστοι»   ζόμπι και παρίας

Συμπέρασμα Τα γηρατειά είναι μέστωμα της ζωής , αποθησαυρισμένη πείρα και καταλάγιασμα και ειρήνευση της ψυχής. Μπορεί σήμερα με την ραγδαία πρόοδο της τεχνολογίας τα γηρατειά να μην μπορούν να την παρακολουθήσουν αλλά είναι χρήσιμοι σαν πνευματικοί ογκόλιθοι στην κοινωνία  για  να την συγκρατήσουν ώστε να  μην ξεφύγει από το μέτρο και φθάσει στην Ύβρη και στην Ατη (3/4/22)

Κωνσταντίνος Κωνσταντινίδης Αμφικτύων

Υποστράτηγος ε.α- Συγγραφεύς

Η ΘΕΙΚΗ ΜΑΣ ΓΛΩΣΣΑ

Γράφει ο Κωνσταντίνος Κωνσταντινίδης:

Ταυτότητα μας  η θεϊκή μας γλώσσα

αυτή μιλούσαν οι  πρόγονοι μας από

τα πανάρχαια χρόνια τα πρώτα

κάθε  ανάμιξη  φέρνει την  εξαφάνιση  της

ξενόφερτα  στοιχεία   βοηθούν τους εχθρούς της

Τα παιδιά μας στερούνται της γλώσσας μας

της θείας

δεν την εμπεδώνουν  στα σχολεία

ξενόφερτο   λεξιλόγιο   χρησιμοποιεί σαν αχθοφόρος

τώρα κλωτσιούνται και γρυλίζουνε στο σχολικό τους χώρο

στη γλώσσα μας  πολυεθνικά έμπασαν  σκουπίδια

της δημοσιογραφίας τα   αναχαράζουν    τ’ αμόρφωτα «λουλούδια»

τα   επαναλαμβάνουν   των καναλιών οι παπαγάλοι

(να κάνουμε  «μπρέικ» να «προμοτάρουμε» λένε κάτι άλλοι)

τη γλώσσα μας  καίνε στην πυρά και   στο μαγκάλι

για να δείξουν ότι ομιλούν με περισσή χάρη

και  οι αρμόδιοι  σιωπούν μπρος στο απαράδεκτο τούτο χάλι

Τις ωραίες λησμόνησαν λέξεις και εκφράσεις  τις  δικές μας

συνεχώς επαναλαμβάνουν τις «αγγλικούρες» τις γνωστές μας

το  ΕΡΣ δεν του πέφτει κάποιος λόγος;

η  Ακαδημία Αθηνών δεν διαθέτει γλωσσολόγο;

ο κ. Χαραλαμπάκης παρότι μόνος ενεργεί αξιολόγως

και η κ. Κεραμέως στις ΗΠΑ τυγχάνει γυρολόγος

Τούτη η γλώσσα    έργα ευποιίας και ευκοσμίας  έχει δημιουργήσει

η  αρχαιότερη  γλώσσα  σαν διεθνής

επί μακρόν τον πλούτο της   έχει δωρίσει  

οι άλλες γλώσσες  δανείστηκαν σαν ζητιάνοι

όλες   έκλεψαν   όρους και  λέξεις-κλειδιά    από το   ελληνικό «μποστάνι»

οι νέοι  λόγω λεξιπενίας   ξένες δανείζονται λέξεις  στο μάνι μάνι

Τα παιδιά μας στερούμε   παιδείας ολοκληρωμένης

τη γλώσσα μας   παραμελούν και  την έχουν πεταμένη

και αντί πρωτοπόροι  στα οράματα  και στην τεχνολογία προηγμένοι

το νου τους στη φυγή  να πάνε στην ξένη

και η Ελλάδα φέουδο των λαθρομεταναστών « μιλιούνια   οι ξένοι»

Σαν νέοι Αργοναύτες τον πολιτισμό μας να εξάγουν

ερευνητές να γίνουν και την  πατρίδα  να   προάγουν

αφήσαμε να τους απασχολούν  οι  μπαχαλάκηδες

οι ναρκέμποροι και οι πρεζάκηδες

και  οι αναρχικοί να τους ενοχλούν με  καταλήψεις  

τα κόμματα να τους διχάζουν και να τους θεωρούν τσιφλίκι

οι δάσκαλοι  ένεκα κρατικο-συνδικαλισμού τα μαθήματα τους

να μη κοιτάζουν

ανίκανοι  ταγοί ταλαιπώρησαν την παιδεία για να την εξουσιάζουν

ο κ. Συρίγος ξέρει, ευταξία σύντομα θα  φέρει

 και το γόρδιο δεσμό θα κόψει με μαχαίρι

Νέο ξεκίνημα η νεολαία μας να αρχίσει

μακριά από την κομματική  μέγγενη  και τα   φέουδα

να ορθοποδήσει

αντάξια να συναγωνιστεί Ανατολή και  Δύση

ιδιωτικά πανεπίστημια τώρα η Πολιτεία να  δημιουργήσει

χωρίς  ισχυρή   παιδεία  η χώρα μας έχει  λυγίσει

Βγάλτε   τη νεολαία μας  στης γνώσης το ξέφωτο  λιβάδι

να μάθει γράμματα να βγει  από το σημερινό σκοτάδι

ο Έλληνας  για την παιδεία διπλά ποσά καταβάλλει

οι νέοι θέλουν οράματα όχι κατέβασμα στον Αδη

Αμόρφωτοι εξουσιαστές και ακατάλληλοι δάσκαλοι

ανίκανοι  την  κυβερνούν χωρίς οράματα   και  άτσαλοι

αφήστε τη  νεολαία μας  ελεύθερη να   σπουδάσει

να  μορφωθεί  και ερευνητικά σε νέους  ορίζοντες  να αποδράσει

Ενιαία  η Ελληνική   γλώσσα  όπως ήταν πρώτα

Ομηρική, Αρχαία , Αλεξανδρινή,

Βυζαντινή, Καθαρεύουσα και Μαλλιαρή

μη την διαμελίζετε με την κόσα

Διδάξτε στα παιδιά μας Κλασική Παιδεία

ανοίξτε τις πόρτες και σε ξένη  μαθητεία

ο τουρίστας θα   παραληρούσε   αν  του  προσφέραμε

στοιχεία  Μυθολογίας

έτσι   στον κόσμο  η     ελληνική θα  ταξίδευε Προϊστορία

αλλά ελλείπει ο πολιτισμός και η φαντασία

Η Τουρκία έτοιμη να μας επιτεθεί και στο τραπέζει να μας στρέψει

ο Ελληνο-τουρκικός πόλεμος έχει από τους Τούρκους

ήδη δρομολογηθεί και τρέχει

και η χώρα μας πολεμικό προσκλητήριο ακόμη   δεν έχει  εκπέμψει

τις γυναίκες όπως το Ισραήλ στα όπλα να εκπαιδεύσει

οι «σύμμαχοι» -αναλώμασι της Ελλάδος –παίρνουν της Τουρκίας  το μέρος

μονίμως την  ικανοποιούν χωρίς να δείχνουν  για μας ενδιαφέρον

είναι καιρός και εμείς το δικό μας να κοιτάξουμε  υπαρξιακό συμφέρον

διδάξτε  την Αρχαία Ελληνική τη γλώσσα που ύμνησε ο Κικέρων

Αμφικτύων

31/5/ 22

*Αμφικτύων είναι ο Υποστράτηγος ε. α Κωνσταντίνος Κωνσταντινίδης

Συγγραφεύς, Μέλος της Εταιρείας Ελλήνων Λογοτεχνών

amphiktyon@gmail.com

http://amphiktyon.blogspot.com/

https://amphiktyon.org

Όποιος επιθυμεί  να διαγραφεί να επιστρέφει το παρόν με την   ένδειξη «διαγραφή» «σύμφωνα με το άρθρο 14 του νόμου 2672/98

ΠΡΟΩΘΕΙΣΤΕ ΤΟ ΑΝ ΣΥΜΦΩΝΕΙΤΕ

Απεβίωσε ο Στρατηγός Κωνσταντίνος Κόρκας

Σε ηλικία 101 ετών ένας μεγάλος  ηγήτορας  του στρατεύματος  έφυγε από τη ζωή,  ο τελευταίος Ιερολοχίτης, Στρατηγός Κωνσταντίνος Κόρκας.  

Σήμερα οι Ε.Δ έγιναν φτωχότερες σε ηγετικά στελέχη που έλαβαν μέρος στη Μάχη της Κρήτης στους αγώνες της Μέσης Ανατολής  , Βορείου Αφρικής  και  στον Εμφύλιο Πόλεμο

  ο Καταδρομέας Στρατηγός Κωνσταντίνος Κόρκας πέρασε στο πάνθεον των Ηρώων του Έθνους

Συμμετείχε στις πολεμικές επιχειρήσεις της Κρήτης (1941), της Βορείου Αφρικής (1942-43), στων νησιών του Αιγαίου και των Δωδεκανήσων (1943 – 45) και τέλος στις επιχειρήσεις του Εμφυλίου πολέμου (1947 – 49), όπου και τραυματίσθηκε δύο φορές. Φοίτησε στις σχολές και κέντρα εκπαιδεύσεως του Όπλου του Πεζικού, στη Σχολή Αλεξιπτωτιστών Μέσης Ανατολής, στις Σχολές Πεζικού Αγγλίας και ΗΠΑ, στη Σχολή Διοικήσεως και Επιτελών ΗΠΑ και στην Ανωτέρα Σχολή Πολέμου και στη Σχολή Εθνικής Αμύνης.

 Τον Στρατηγό Κόρκα είχα την τύχη να έχω Διοικητή του 4ου Σ. Σ . Ο γράφων ήμουν Διοικητής Διαβιβάσεων του Σ. Σ όταν τούτο άρχισε να οργανώνεται για την αντιμετώπιση της Τουρκικής απειλής στη Θράκη.

Το υψηλό ηθικό  ανάστημα του ηγήτορος ,  η πλουσιότατη πολεμική του πείρα ,  η επαγγελματική και  επιχειρησιακή του  επάρκεια   και η καταυγάζουσα ηγετική του προσωπικότητα σε  εμψύχωνε και είχες πλήρη εμπιστοσύνη ότι αυτός ό,τι και να γίνει είναι αήττητος  . Ήμουν στο επιτελείο του  και νωρίτερα     στην μεγάλη άσκηση «OLYMPIC EXPRESS» από τη Θες/νίκη ως τον Εβρο π. και εκεί εξετίμησα την  επιχειρησιακή του δεινότητα σε δύσκολες καταστάσεις   , τη γενναιότητα και την  ακατάβλητη ζωτικότητα  του  Στρατηγού  Κόρκα.

Με τα λόγια και με τα έργα   σου  ενέπνεε πλήρη εμπιστοσύνη. Ήταν ένας πολεμικός ηγέτης και όχι ένας επιτελής γραφειοκράτης . « Κανείς  δεν μπορεί να μας νικήσει όταν  ο  Κόρκας   στη μάχη θα μας οδηγήσει»  ήταν το καταδρομικό επιμύθιο αξιωματικών και ανδρών του 4ου Σ. Σ

Στο Πολεμικό Μουσείο που παρακολουθούσαμε σαν απόστρατοι  τις διαλέξεις της Σχολής Εθνικής Αμύνης αυτός καθόταν πάντα έναντι του ομιλητού στο εμπρόσθιο αριστερό  έδρανο  και ο γράφων αμέσως όπισθεν του Στρατηγού Κόρκα για   λόγους βαρηκοΐας.   Είχα την ευκαιρία να του θυμίζω τα παλιά και αυτός τιμούσε τους παλιούς συνεργάτες του δεόντως.

 Είναι μεγάλη τιμή για μένα   τον ηγήτορα Κόρκα να  γνωρίσω και υπό τας διαταγάς του να υπηρετήσω

Αιωνία σου η μνήμη Στρατηγέ Κόρκα . Αλησμόνητος θα μείνεις  Στα Ηλύσια Πεδία για 1000 χρόνια θα φιλοξενηθείς και μετά κανείς δεν γνωρίζει που θα βρεθείς και ποιο στράτευμα στο υπερπέραν  θα διοικήσεις

Στρατηγέ καλό σου ταξίδι

Κωνσταντίνος Κωνσταντινίδης Αμφικτύων

Υποστράτηγος ε.α- Συγγραφεύς

 ΑΠΟ ΑΡΧΑΙΑΣ ΕΛΛΗΝΙΚΉΣ ΑΡΞΑΣΤΕ…

Γράφει ο Κωνσταντίνος Κωνσταντινίδης Αμφικτύων

Η μπάλα  από το γήπεδο έφυγε  και ψάχνουν τα παιδιά να την βρούνε ένεκα του εγκλεισμού και  ελλείψει διαλόγου  κλωτσούνται και χτυπιούνται. Ο τ. αναπληρωτής Υπουργός Παιδείας & Πολιτισμού κ. Κ. Τσαβάρας  σε συνέντευξη του  για την σημερινή  γλωσσική   αφασία είπε    μεταξύ άλλων ότι σύμφωνα με μελέτη από την μετάπτωση εκ της  Ομηρικής  στην Αρχαία   η γλώσσα μας απώλεσε το  60% των νοημάτων και του πλούτου  της  . Σκεφθείτε τώρα στα επόμενα παρακμιακά ολισθήματα της Ελληνικής από την Αρχαία στην κοσμοπολίτικη  Αλεξανδρινή και εν συνεχεία στη   Βυζαντινή εποχή  όπου άνοιξε η βεντάλια και η γλώσσα έγινε πολυεθνική πόση καταστροφή συνέβη; Αισίως έφθασε σε μας η Καθαρεύουσα που θεωρείτο των σαλονιών καθώς ο λαός είχε εντελώς ξεκοπεί και μιλούσε την δημοτική  «ντοπολαλιά» του,  αυτή του παππού και της γιαγιά του.  Και σαν να μην έφθανε αυτή η απογύμνωση από  τότε που  πήραμε την Καθαρεύουσα άρχισε το «ιερατείο»  μυθικούς αγώνες  για να την αποδημήσει    προκειμένου  να   φέρει στο λαό μια κοινή γλώσσα  να την   γράφει και να την  μιλήσει . Ο   θεμελιωτής της νέας ελληνικής, Μανόλης Τριανταφυλλίδης,   πάλεψε λυσσαλέα για την καθιέρωση της «μαλλιαρής»

«Να θάψουμε  την αρχαιόπληκτη καθαρεύουσα ώστε να αναδειχθεί η δημοτική, η πραγματική γλώσσα του λαού, ήθελε ο «πατέρας» της κοινής νεοελληνικής, ο   γλωσσολόγος  που μας χάριζε την σύγχρονη  λαλιά.» Ειλικρινά, δεν είμαι εις θέση να τον κρίνω

Έκτοτε σταθεροποιήθηκε η γλώσσα μας και άρχισε και αξιοζήλευτη λογοτεχνική άνθιση. Τι ποσοστό απέμεινε ύστερα από όλες   τις περικοπές και μεταλλάξεις δεν έχει  ερευνηθεί με  κάποια μελέτη . Αλλά οπωσδήποτε η γλώσσα μας έχει υποστεί καθίζηση λεκτική και ακρωτηριασμό νοημάτων από την Αρχαία στην Καθομιλουμένη σημερινή. Αλλά δυστυχώς δεν μείναμε σ’ αυτήν. Μετά τον Β’Π.Π στη χώρα εισέβαλαν ξένα λεκτικά στοιχεία μέσω προϊόντων – υπηρεσιών και κυρίως μέσω των ΜΜΕ και της ψυχαγωγίας και η γλώσσα μας υπέστη σωστή  συγκοπή . Ουδείς κρατικός φορέας έκανε κάτι να την προστατεύσει από την ξενόφερτη εισβολή, όπως συνέβη στη Γαλλία. Με τον δήθεν «εκσυγχρονισμό» της γλώσσας μας ο τ. Υπουργός Παιδείας Γ. Ράλλης το 1981 αφαίρεσε τόνους και πνεύματα και έκανε «απλοποίηση» της γλώσσας έτσι ώστε την έκανε αγνώριστη. Η κατάσταση αυτή επιδεινώθηκε με την εξάπλωση του διαδικτύου και των  μέσων κοινωνικής δικτύωσης . Το Ελληνικό σχολείο στάθηκε αδύναμο να αντισταθεί, οι δάσκαλοι στο μεταξύ έχουν από το κρατικοσυνδικαλισμό και τα κόμματα διαβρωθεί. Κάθε κόμμα είχε παλαιότερα  τη δική του λαλιά και το δικό του καφενείο και τα παιδιά παίζουν με τα κινητά και ανγοούν το βιβλίο’

Κυρία Κεραμέως είναι ζήτημα σήμερα αν ο νέος διαθέτει απειροελάχιστο κλάσμα της μονάδος από τη εκατονταβάθμια     Ελληνική μας Γλώσσα των 75 εκατ. λέξεων,  λυμάτων και ριζών

Το Ελληνόπουλο έχει χάσει τη γλώσσα του περιορίζοντας την σε μερικές δεκάδες Ελληνικές λέξεις, άλλες τόσες ξένες ή εκ παλιννοστήσεως   ελληνικές   Με το πενιχρό τούτο εργαλείο της γλωσσικής τους λεξιπενίας τα σημερινά παιδιά αδυνατούν να κατανοήσουν τα αντικείμενα της γνώσεως  και της διδασκαλίας,  να κάνουν διάλογο μεταξύ τους ή να γράψουν τα νοήματα τους . Αντί τούτου ξεσπούν σε άναρθρες και ακατανόητες στους  γηραιότερους  κραυγές , σε γρυλισμούς  , εκτονώνονται με χτυπήματα , κλωτσιές και βανδαλισμούς , μπογιές, ακατανόητες γραφές, καταστροφές και εφαρμογή βίας μεταξύ τους και  κατά   των σχολείων , των  αγαλμάτων  και της φυλής μας των ιερών και οσίων , των τοίχων   των ΑΕΙ και των  δημοσίων  και ιδιωτικών κτιρίων θαμώνες των κομματικών εντευκτηρίων . Μια νεολαία που αρέσκεται στη  βιαιοπραγία, στο αίμα και στων μολότοφ τις φωτιές, τους προπηλακισμούς ,των γηπέδων τις αποτρόπαιες  πράξεις αντιαθλητικές.  Άρρωστες είναι οι ψυχές τους και από την πραγματικότητα έχουν αποδράσει ,κανείς δεν έσκυψε  στο πρόβλημα τους να δει τις πραγματικές ψυχοπνευματικές  πληγές τους και τις ουλές που τους άφησε ο υλιστικός πολιτισμός μας , χωρίς μέτρο τον άνθρωπο και κατεδαφισμένο τον ανθρωπισμό  μας  αλλά υπεράνω όλων το δίκαιο  των «δικαιωματάκηδων» των μικρών μειοψηφιών  μας  . Το πρόβλημα μας είναι και πολιτιστικό κάτι που η παιδεία θεωρεί καθήκον περιττό. Ρωτείστε σε ποιο σχολείο διδάσκεται σαν μάθημα ίαση  ψυχής η μουσική; Στην Αρχαία Ελλάδα ήταν υποχρεωτική. Διδάσκεται όμως η «σεξουαλική αγωγή» και η «αλλόφυλη» επιλογή.

Αυτά έχουν αποκαρδιώσει τη νεολαία και τους μεταφέρει στα όρια τα ακραία.  Ακόμη και τον δήθεν αθλητισμό με πρότυπα υλιστικά τον έχουν υπονομεύσει   . Οι δήθεν  εξουσιαστές περιορίζονται σε μέτρα  κατασταλτικά  όμως το πρόβλημα  έχει θεριέψει   και καθημερινά  τους διαψεύδει. Έχει να κάνει με το είδος της  Παιδείας, το ρόλο του Σχολείου, του δασκάλου την ιδιοπροσωπεία  στην δημιουργία «καλών κ’αγαθών» χαρακτήρων  και με τα σημερινά πρότυπα της παγκόσμιας   κοινωνίας που μέσα σε χάσματα αβυσσαλέα τη φύση έχει ρίξει  και  τον άνθρωπο μετέτρεψε σε αγριάνθρωπο. Ουδείς   σε τέτοιο περιβάλλον μπορεί να ισορροπήσει,  πολλώ δε μάλλον να το  βιώνει,  να ορθοποδήσει  και ευτυχισμένος να συνεχίσει. Επομένως, υπάρχει παγκόσμιο έλλειμμα διακυβέρνησης των κοινωνιών . Η Νέα Τάξη απέτυχε παταγωδώς.  Όλα πρέπει να αρχίσουν από την αρχή , εκεί που το  Ελληνικό πολιτιστικό νήμα έχει κοπεί, τον 3ον αι. μ.Χ.  Η Αρχαία Ελληνική   διεθνώς να καθιερωθεί , τα Δελφικά Παραγγέλματα να  διδάσκονται στα σχολεία, να επαναδιδαχθούν οι Ελληνικές Αξίες της  Δημοκρατίας και Ελευθερίας και ν’αναβαθμιστεί η Κλασική Παιδεία. Να επαναπροσδιορισθεί η Οικολογία χωρίς δογματισμούς και της κάθε «Γκρέτας» την υστερία και τους προπηλακισμούς. Το « γνώθι σ’ αυτόν»  την ψυχή   να εξυγιάνει ,  με το «μηδέν άγαν» να δούμε που το όριο του ανθρώπου φθάνει γιατί με τις υπερβολές τους  το έχουν παρακάνει και  να συλλογιστούμε, πριν πέσουμε στο χωρίς επιστροφή «τσουνάμι» των  πυρηνικών όπλων, των πανδημιών,   λιμών και  παγκόσμιων  πολέμων   και των κοσμοπολιτικών δογματικών  θρησκειών, των  Ολιγαρχών και των μεταναστευτικών ροών , των χημικών και των οικολογικών καταστροφών και των μαζικών  καταρρεύσεων  και των απολυταρχιών

Πριν προχωρήσουμε στο χάος και χαθούμε   σε μια Παγκόσμια «Αμφικτυονία» να βρεθούμε  και να πάρουμε αποφάσεις. Δυστυχώς , ο ΟΗΕ το τραίνο έχει χάσει  και  δίκην αργόσχολου   με το κομπολόι παίζει στη στάση. Ομοίως και η Ε.Ε  μας έχει αηδιάσει

Τώρα του Ελληνισμού η ώρα   φθάνει.

 Αυτά που σήμερα βιώνει η Αμερική ακουμπάνε όλο τον  πλανήτη , σείεται η παγκόσμια δομή και  το παλιρροϊκό   κύμα κάλυψε την κτήση και  όλους   μας  ανησυχεί , στο κενό ο θόλος πάει να εκτιναχθεί και ο κόσμος να σιγήσει.  Ο κόσμος ο πνευματικός  στρατιά   δασκάλων  να  σχηματίσει   τους νέους μας ο παππούς να συνετίσει να βάλουμε και τους  αστυνόμους . Το πνεύμα μας να  καθαρίσουμε  από τις σκουριές του παρελθόντος και να προχωρήσουμε από τα  εσσόμενα  προς  τα εόντα  

Ούτως εχόντων των πραγμάτων κ.Κεραμέως  από Αρχαίας Ελληνικής    άρξατε και από  το Ελληνικό  αξιακό  πλέγμα  στα παιδιά μας διδάξτε το ευρέως και  εξάγετε το σαν Ελληνική Πατέντα

 

Αμφικτύων

28/5/ 22

*Αμφικτύων είναι ο Υποστράτηγος ε. α Κωνσταντίνος Κωνσταντινίδης

Συγγραφεύς, Μέλος της Εταιρείας Ελλήνων Λογοτεχνών

amphiktyon@gmail.com

http://amphiktyon.blogspot.com/

https://amphiktyon.org

Όποιος επιθυμεί  να διαγραφεί να επιστρέφει το παρόν με την   ένδειξη «διαγραφή» «σύμφωνα με το άρθρο 14 του νόμου 2672/98

ΠΡΟΩΘΕΙΣΤΕ ΤΟ ΑΝ ΣΥΜΦΩΝΕΙΤΕ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ΣΤΟΥΣ ΗΡΩΕΣ ΤΟΥ ΑΖΟΦΣΤΑΛ

Γράφει Κωνσταντίνος Κωνσταντινίδης

Χτυπάτε καμπάνες χαρμόσυνα τη χαρά

Χαρείτε μάνες οι γιοι σας  βγήκαν από το Αζοφστάλ

Χτυπάτε πένθιμα  και λυπητερά  καμπάνες

στο Αζοφστάλ    έπεσαν   παλληκάρια και κλαίνε οι μάνες

Προτίμησαν  το «είς οιωνός άριστος

αμύνεσθαι περί πάτρης»α

πολέμησε  γενναία σαν στρατιώτης και σαν αντάρτης

σύμβολο ηρωισμού και αυτοθυσίας το Αζοφστάλ έχει  λάμψει

με  φωτεινά  γράμματα στων  Ουκρανών   έχει χαραχτεί τη μνήμη

είναι ο νέος Αζοφσταλομάχος που δεν ενδίδει

τον Πούτιν χτύπησαν γροθιά  εις το στομάχι

όπως τον Ξέρξη οι Μαραθωνομάχοι

το θάνατο προτίμησαν  παρά της παράδοσης τη ντροπή

και όταν εξήλθαν, της πατρίδος τους εκτέλεσαν διαταγή

Επικές μάχες δίνουν καθημερινά   με τους εχθρούς τους

θηριωδίες θρηνούν με  τους χιλιάδες νεκρούς τους  

στο τέλος    θα βγουν   νικητές

και οι εχθροί  σας  ηττημένοι  και  βαλλόμενοι   κατακτητές

Η τελική  Νίκη είναι δική σας

όλοι οι ελεύθεροι λαοί μαζί σας

με όπλο τη δημοκρατική σας αποφασιστικότητα και ανδρεία

του Πούτιν θα κονιορτοποιήσετε την Τυραννία ,   Βαρβαρότητα

και την ανείπωτη Κτηνωδία , βαριά ηττημένη βγαίνει η Ρωσία

Όσο δεν παραδίδεστε είστε  οι  νικητές

έστω κι’ αν εδάφη οι εχθροί σας   κατέλαβαν  με στρατιές

κάποτε ο Ουκρανός μαχητής θα τα ξαναπάρει

γιατί στη μάχη απέδειξε ότι είναι παλληκάρι

και πολεμάει σαν λιοντάρι

Πρέπει να υπάρξει και Δικαιοσύνη

τα κονδύλια των επανορθώσεων η Ρωσία πρέπει να δίνει

και να είστε βέβαιοι όταν κάποτε γίνει Ειρήνη

οι Ρώσοι ντροπή για τη σημερινή σας οδύνη

θα νοιώθουν και αισχυμοσύνη

Ηθικά το Αζοφστάλ   βλάπτει τον εχθρό

έλλειμμα ανδρείας   του δημιουργεί    και πανικό

στον αντίπαλο προξενήσατε δυσανάλογη φθορά

των επιχειρησιακών  του  σχεδίων   ανατρέψατε τη σειρά

Ζήτω του Αζοφστάλ τα ηρωικά παιδιά!!!

Μέσα στα έγκατα της γης στις σπηλιές και στις κατακόμβες

τις στρατιές του εχθρού αψηφήσατε και τις έξυπνες βόμβες

τις στοές και τα σκοτάδια η ανδρεία σας φώτιζε τα βράδια

το παράδειγμα σας θα μείνει εσαεί αοίδοιο

τον αντίπαλο μαστιγώσατε με της ανδρείας το  μαστίγιο

Τον πόλεμο ο εχθρός προκαταβολικά τον έχει χαμένο

σύσσωμη η διεθνής κοινότης και οι ελεύθεροι άνθρωποι

τον έχουν καταδικασμένο

τούτη η βδελυρή σφαγή αμάχων  πρέπει αμέσως να σταματήσει

και ο εγκληματίας Πούτιν στο διεθνές Δικαστήριο για σωρεία εγκλημάτων να λογοδοτήσει

και για την  εισβολή  και την ενεργειακή και επισιτιστική κρίση

Λόγια παχιά σας   υπόσχονται    κάτι  φανφάρες

έργα  προδοσίας  εισπράττετε και λαχτάρες

κανείς νατοϊκός δεν έρχεται το  αίμα του για σένα Ουκρανέ να χύσει

μόνο το αίμα των παιδιών σου τον εχθρό θα   νικήσει

και οι πολεμοκάπηλοι  τόσο το καλύτερο

όσο ο πόλεμος   κρατήσει

Σιαμαίες αδελφές Ρωσία και Τουρκία

παράλληλες εθνοκαθάρσεις,  κατακτήσεις και γενοκτονία

εμείς τους λέμε ΟΧΙ στον Πόλεμο και στη Βία

το Διεθνές Δίκαιο ενάντια στην  Αυθαιρεσία

μέχρις εσχάτων θα καταπολεμήσουμε τον κάθε Αναθεωρητισμό

 με όπλο τη Δημοκρατία και Ελευθερία θα τραβήξουμε εμπρός

Δόξα και τιμή στους μαχητές του Αζοφστάλ

αιώνια η μνήμη    στους ήρωες πεσόντες επί …«τας»

σύμβολο φωτεινό για τους  υπέρ της Ελευθερίας

αγώνες  ανά τους αιώνες το Αζοφστάλ

Αμφικτύων

27/5/ 22

*Αμφικτύων είναι ο Υποστράτηγος ε. α Κωνσταντίνος Κωνσταντινίδης

Συγγραφεύς, Μέλος της Εταιρείας Ελλήνων Λογοτεχνών

amphiktyon@gmail.com

http://amphiktyon.blogspot.com/

https://amphiktyon.org

Όποιος επιθυμεί  να διαγραφεί να επιστρέφει το παρόν με την   ένδειξη «διαγραφή» «σύμφωνα με το άρθρο 14 του νόμου 2672/98

ΠΡΟΩΘΕΙΣΤΕ ΤΟ ΑΝ ΣΥΜΦΩΝΕΙΤΕ

  ΕΥΧΑΡΙΣΤΗΡΙΟ ΣΤΟ ΝΙΜΙΤΣ

(Ετεροχρονισμένο αλλά η αξία του μένει)

ΧΤΥΠΗΜΕΝΟΣ ΑΠΟ ΚΟΡΩΝΟΙΟ

Φίλοι μου αγαπημένοι

από εβδομάδος στο ΝΙΜΙΤΣ   διαμένει  ο Αμφικτύων

σε μάχη της ζωής του με τον  κορωνοιό παλεύει

στο νοσοκομείο μπήκε στα  94 του  αισίως

Όλα ως τώρα εξελίσσονται ομαλώς και  αισιοδοξώ

προς  το παρόν μη μου στέλνετε μηνύματα

έχετε την ευχή μου όλους σας αγαπώ

θα σας  γράψω όταν με το καλό θα βγω   

                                   Τον ιό άρπαξα από ξένο  εργαζόμενο          

τον μετέφερα στο σπίτι μου στη Ν. Μάκρη με το αμάξι

λάθος μου αναγνωριζόμενο

αμέσως μετά  βήχας, πυρετός, καταρροή

και δυσχέρεια ελαφρά στην αναπνοή

Νύκτωρ ο γιος μου οδοντογιατρός μεσάνυχτα και κάτι

  με σηκώνει από το κρεβάτι

μου κάνει δοκιμαστικό και με βρίσκει θετικό

επειγόντως στο νοσοκομείο  με μπάζει  το δικό μας

των απόμαχων απόκτημα από τον οβολό μας

Οι λαμπροί γιατροί και οι υψηλής στάθμης αδελφές νοσοκόμες

αθόρυβα σκληρούς δίνουν αγώνες με ασθένειες παθογόνες

και με των πανδημιών τους «Λαιστρυγόνες”

το λειτούργημα τους δεν πληρώνεται με χρήμα

καθημερινά σε  ασθενείς  σαν Αριάδνες της ζωής ενώνουμε το νήμα

μόνο με των ασθενών τη βαθειά ευγνωμοσύνη κάπως αναπληρώνεται

και ο ασθενής από την καλοσύνη τους τα μέγιστα  σκλαβώνεται

τους «αγγέλους» της πιο αλτρουιστικής αποστολής βαθιά  σεβόμαστε

  Όλες τις εξετάσεις πέρασα επιτυχώς

από του ΝΙΜΙΤΣ το άριστο νοσηλευτικό προσωπικό

και συνεχίζω   ανελλιπώς τη θεραπεία

 μέχρι φορέας να γίνω  αρνητικός παύλα και τελεία

Με τις συμπαντικές δυνάμεις ήλθα   σε επαφή

και   με  τον νεφεληγερέτη Δία

 του ζήτησα μικρή παράταση  ζωής

νικηφόρα τη μάχη να δώσω

προκειμένου το έργο μου να ολοκληρώσω

τούτο αφιλοκερδώς χάριν της μαθήσεως εξέδωσα   

και   στον άνθρωπο  θα το παραδώσω

Θεός μου εδώ  η θυγατέρα του Ασκληπιού, η “ιητρός”

 η Λάχεσις πάντα  η φαντασία  μου   και  η δραστηριότητα μου η Κλωθώ

συχνά στο χείλος του γκρεμού με έστειλε η αυστηρή  Ατροπός

   αλλά δεν  το έκανε αναπότρεπτο στο έσχατο  λεπτό

γι’ αυτό πάντα «συν Αθηνά και χείρα κίνει»

τις Μοίρες μου ευχαριστώ

   την ανδρεία και  λογική ακέραια διατηρώ

τη φρόνηση και τη  σωφροσύνη

χωρίς όμως δικαιοσύνη βήμα μην κάνεις

γιατί το ακάνθινο σε αναμένει στεφάνι

Το ΝΙΜΙΤΣ θέλω από καρδίας να ευχαριστήσω

 και όχι μόνο

τις λαμπρές γιατρίνες μας και τις υψηλής στάθμης νοσηλεύτριες

 μεγαλοφώνως

ποτέ     τόση οργάνωση δεν είχε το νοσοκομείο μας

 και    τάξη

οι Ένοπλες Δυνάμεις μας παντού πρώτες

στην υγεία του προσωπικού και στης Ελλάδος μας τη Μάχη

Έλληνες το ΕΣΥ και τα μάτια μας,  τον πολίτη  φροντίζει

ένας κόσμος καθημερινά  μοχθεί

   με την ιδιωτική  πρωτοβουλία  επικουρική

    την Υγεία  στον πολίτη  χαρίζει (15/5/ 22)

Κωνσταντίνος Κωνσταντινίδης Αμφικτύων

Υποστράτηγος ε.α- Συγγραφεύς 

 Υ.Γ   Ιδιαιτέρως ευχαριστώ από καρδίας την διευθύντρια της  Δ’ Παθολογικής Κλινικής    κ.Βούδρη-Δημητρίου Υβόννη, τις ιατρούς κυρίες Αγγελοπούλου  και Παναγολοπούλου και όλες τις καλές «αδελφές νοσηλεύτριες»  και το λοιπό προσωπικό που εκτός από τη νοσηλεία μου πρόσφεραν επί 14ήμερον και ψυχολογική   υποστήριξη, την καλοσύνη τους θα   θυμάμαι με αγάπη και  συγκίνηση  

 amphiktyon@gmail.com

http://amphiktyon.blogspot.com/

https://amphiktyon.org

Όποιος επιθυμεί  να διαγραφεί να επιστρέφει το παρόν με την   ένδειξη «διαγραφή» «σύμφωνα με το άρθρο 14 του νόμου 2672/98

ΠΡΟΩΘΕΙΣΤΕ ΤΟ ΑΝ ΣΥΜΦΩΝΕΙΤΕ 

               ΤΟ ΔΙΠΛΟ ΦΙΑΣΚΟ

Γράφει ο Κωνσταντίνος Κωνσταντινίδης Αμφικτύων

Οι ΗΠΑ έπαιξαν το μεγαλύτερο   στο γήπεδο της Ουκρανίας σε βάρος της Ρωσίας και Ε.Ε και έχασαν κατά κράτος.  Ο σκοπός τους να διακόψουν κάθε σχέση της Ευρώπης με τη Ρωσία δεν εξελίσσεται ομαλά  και όλα δείχνουν ότι σε μάκρος χρόνου η Ευρώπη θα κάνει βήματα απεξάρτησης από τις ΗΠΑ και επανασυνδέσεως με τη Ρωσία και τις Ασιατικές δυνάμεις  πάνω φυσικά σε νέες βάσεις όπως αυτές θα διαμορφωθούν στη «νέα Ουκρανία». Η προπαγάνδα σε βάρος της Ρωσίας αρχίζει να μειώνεται διότι ο κάθε Ευρωπαίος πολίτης ζει την πικρή πραγματικότητα. Βλέπει το εισόδημα του να εξανεμίζεται  και αδυνατεί να τα βγάλει πέρα. Βλέπει ακόμη το μέλλον του πιο μαύρο και δυσοίωνο  διότι η ενεργειακή και επισιτιστική κρίση    και  των  πρώτων υλών  δεν φαίνεται να ομαλοποιείται προσεχώς, αλλά αντίθετα  καλπάζει αλματώδώς.   Οι αυξήσεις σε όλα τα είδη θα συνεχιστούν και ουδείς γνωρίζει τι θα ξημερώσει η επιούσα. Οι κυρώσεις θα εντείνουν την κρίση και πιθανόν να οδηγήσουν σε αδιέξοδα και  σε πυρηνικό πόλεμο.

Αυτά απεκάλυψαν  οι πιο έγκριτες διεθνείς προσωπικότητες με προεξάρχοντα τον Χ. Κίσιντζερ, και χωρίς φυσικά να δικαιολογήσουν την ένοπλη επίθεση της Ρωσίας κατά της Ουκρανίας, δήλωσαν ότι αυτός ο πόλεμος αν ήθελαν οι ΗΠΑ-ΝΑΤΟ θα είχε αποφευχθεί .  Επί πλέον έκρουσαν τον κώδωνα του κινδύνου ότι στρατιωτική λύση δεν θα υπάρξει παρά μόνο διπλωματική , διότι αν συνεχισθεί και υπάρξει εκατέρωθεν κλιμάκωση τότε  βαδίζουμε ολοταχώς προς την άβυσσο και  στην  χρήση αρχικά τακτικά Π.Ο . Όλοι οι εχέφρονες αναλυτές τονίζουν ότι η άμεση εμπλοκή του ΝΑΤΟ-ΗΠΑ  στον πόλεμο «δι’ αντιπροσώπων» είναι λίαν επικίνδυνη υπόθεση και οδηγεί σε ένα νέο «Αφγανιστάν». Όμως η Ρωσία δεν μπορεί να αποσυρθεί όπως απεσύρθη ηττοπαθώς η Αμερική από το Αφγανιστάν , διότι η Ουκρανία απέχει  5’ λεπτά  για τα σύγχρονα όπλα του ΝΑΤΟ από τη Μόσχα και δεν θα γίνει αποδεκτή  τέτοια ήττα . 

Η  ακύρωση  του  άρτι κατασκευασθέντος αγωγού φυσικού αερίου  Nord Stream -2  με εντολή των ΗΠΑ προκειμένου να σταματήσει την εξάρτηση της Γερμανίας σε ενέργεια από τη Ρωσία και οι πέντε ως τώρα κυρώσεις της Ε.Ε σε βάρος της Ρωσίας έπληξαν κυρίως την εκτεθειμένη και ανίσχυρη Ευρωπαϊκή οικονομία η οποία προκειμένου να εκτελέσει την εντολή  των ΗΠΑ ουσιαστικά έπληξε τα ζωτικά της συμφέροντα. Σύμφωνα με άρθρο του “Economist” αντί να πλήξει   τα ρωσικά συμφέροντα έφερε το σημερινό χάος στην Ευρώπη και στον κόσμο. Διότι ακόμη και με μικρότερες ποσότητες ενέργειες που εξάγει τώρα η Ρωσία εξασφαλίζει υπερκέρδη τόσα ώστε να χρηματοδοτεί το πόλεμο. Αντίθετα , η Ε.Ε κατά την Δντρια της ΕΚΤ  κ. Λαγκάρντ το εύκολο χρήμα που μοίραζε ως τώρα η  τράπεζα έφθασε στο τέλος του και από δώ και πέρα «ο σώζων εαυτόν σωθήτω» Σαν να μην έφθαναν όλα αυτά τα δεινά της Ευρώπης τώρα αδυνατεί να λάβει ενωμένη αποφάσεις για το έκτο πακέτο κυρώσεων κατά της Ρωσίας διότι κράτη όπως  η Ουγγαρία, Τσεχία , Βουλγαρία κλπ αδυνατούν να ξεπεράσουν την ενεργειακή  κρίση εντός τριετίας χωρίς την συνέχιση εφοδιασμού τους από τη Ρωσία.

Αξίζει να σημειωθεί ότι ο ομφάλιος λώρος των ΗΠΑ-ΝΑΤΟ με την Ευρώπη δεν επέτρεψε εδώ και εβδομήντα έξη(76) χρόνια  την ευρωπαϊκή ολοκλήρωση . με αποτέλεσμα η Ευρώπη να είναι ένας πανίσχυρος οικονομικός γίγας και ένας πολιτικός νάνος τον οποίον ποδηγετεί το ΝΑΤΟ-ΗΠΑ. Ηγέτες άβουλοι, τυχάρπαστοι , ανίκανοι,  τρωκτικά ,  χωρίς οράματα, χωρίς σκοπό, χωρίς ηγετικά προσόντα,  χωρίς προοπτική παρά μόνο   στο «λουφέ» και την παχυλή τους «αρπαχτή» .Είναι αυτοί που βάσισαν την ενεργειακή  αυτάρκεια της Ε.Ε στους «ανεμόμυλους»   στα φωτοβολταϊκά και στα «πράσινα άλογα» και  απαγόρευαν δια ροπάλου την εξόρυξη υδρογονανθράκων ως πριν από ελάχιστους μήνες  Αυτή η Ευρώπη αν δεν αλλάξει λίαν σύντομα  θα διαλυθεί.

Αμφικτύων

13/5/ 22

*Αμφικτύων είναι ο Υποστράτηγος ε.α Κωνσταντίνος Κωνσταντινίδης>

Συγγραφεύς, Μέλος της Εταιρείας Ελλήνων Λογοτεχνών

amphiktyon@gmail.com

http://amphiktyon.blogspot.com/

https://amphiktyon.org

Όποιος επιθυμεί  να διαγραφεί να επιστρέφει το παρόν με την   ένδειξη «διαγραφή» «σύμφωνα με το άρθρο 14 του νόμου 2672/98

ΠΡΟΩΘΕΙΣΤΕ ΤΟ ΑΝ ΣΥΜΦΩΝΕΙΤΕ

ΜΗΠΩΣ  Ο  ΑΡΜΑΓΕΔΔΩΝ  Η   ΛΥΣΗ;

Γράφει ο Κωνσταντίνος Κωνσταντινίδης Αμφικτύων

Οι ΗΠΑ   αντιμέτωπες φάτσα – φάτσα με  Ρωσία

μπάλα  στη μέση η Ουκρανία

τι θα κάνει η αρκούδα όταν βρεθεί σε αδυναμία;

στρυμωγμένη στη γωνία; Ιδού η απορία!!!

Λησμόνησαν τη Χιροσίμα και το Ναγκασάκι

τη χαλκομανία  τους  στο μουσείο  είδα

μιας  μητέρας  με το παιδάκι

πολλοστημόριο  το Τσερνομπίλ και η Φουκουσίμα

ο άνθρωπος αδιόρθωτος θύτης   ο ίδιος και θύμα

Το ΝΑΤΟ   σήμανε « γιούργια-γιούργια »

κατά     Ρωσίας  στον   ταμπλά      της Σιβηρίας με τα καλούδια

μέχρις οδόντων την Ουκρανία  εξοπλίζουν

τη Ρωσία   από δυσμάς στρατιωτικά και με κυρώσεις υπερφαλαγγίζουν

σε   αμερικανόφιλο μετά- Πούτιν καθεστώς  προσβλέπουν

και   στην κόψη του  ξυραφιού   όλοι  στέκουν

Η  Ουκρανία με το δίκιο της εκδίκηση ζητάει

με  όπλα του  Μπάρμπα Σαμ  τη Ρωσία  αρχίζει να χτυπάει

όλο   το ΝΑΤΟ πίσω  τη στηρίζει

η Ρωσία μέχρι πότε τα πυρηνικά της όπλα θα

καθαρίζει ;

Η δύση δεν θέλει διαπραγματεύσεις

σίγουρη ότι η Ρωσία    θα υποκύψει στις πιέσεις

η διπλωματία  το   προβλήματα   έπρεπε από καιρό

να είχε  λύσει πριν κακοφορμίσει

αλλά λίαν αρπακτική η Δύση

αστοχία και της  Ρωσίας   τον πόλεμο να αρχίσει

ΣΤΟΠ στην  κλιμάκωση τώρα πριν   πυρηνική σύγκρουση   ξεκινήσει

Κακό τον αντίπαλο να υποτιμάς

κάκιστο και να τον υπερεκτιμάς

ο Ρώσος στις συμβατικές δυνάμεις

μειονεκτεί  σημαντικά

μοναδικό του   πλεονέκτημα  στα Οπλα τα Πυρηνικά

Αυτός  2-3 πόλεις μόνο  θα χάσει

την  Ευρώπη όμως  θα σβήσει  από το χάρτη

θα  την κάνει  στάχτη

η Αμερική των παθών της τον τάραχο θα πάθει

προς τι κατά Ρωσίας τέτοιο άχτι;

Τα πυρηνικά  χτυπήματα θάναι   οδυνηρά

ο  πληθυσμός θα  μειωθεί  σημαντικά

ευκαιρία  η  ανθρωπότης  να ξεβρομίσει;

οι  άνθρωποι   υβριστές  σε Ανατολή έγιναν και στη Δύση

η Κίνα κάνει λούφα και ανέπαφη θα ζήσει;

αμφιβάλλω,   η Αμερική  την έχει ήδη στοχοποιήσει

Η Ρωσία  την Ουκρανία αδυνατεί στρατιωτικά  να καταπιεί

η  Αμερική ευκαιρίας δοθείσης τώρα ξιφουλκεί

η Ευρώπη πυρηνική  βληματοδόχη

και οι λαοί στην    ακρίβεια   βυθίστηκαν και στις  δόσεις

Τώρα  που οι εμπόλεμοι ριχτήκανε στην πάλη

κουμπιά  πυρηνικών χαϊδεύουν κάτι άλλοι

σε Α/Φ, σε  υποβρύχια  και σε  υπόγεια   σιλό

οι  πύραυλοι οι μεγάλοι

αμνοί επι σφαγήν ο κόσμος  μοιάζει με κοπάδι

για λίγο  φαγητό  βελάζει

αγνοεί  ότι ίσως ανοίξουνε τον  Αδη οι μεγάλοι

και του « πυρηνικού χειμώνα»  το σκοτάδι

Τώρα που η ενέργεια λιγοστεύει

πολύς κόσμος δύσκολα στο εξής θα  τα βολεύει

τα πυρηνικά   όλο και συχνότερα τα μνημονεύει

μας περιμένει πείνα του χρόνου και   αιματηρή λιτότητα

ο πυρηνικός πόλεμος ούτε ιδεολογία έχει ούτε ταυτότητα

δισεκατομμύρια θα χαθούν από στην ανθρωπότητα

πρωτογονισμός θα  επικρατήσει και βαρβαρότητα

Ευνοϊκή για τους κυνικούς ιδέα

Ρώσοι και  Αμερικάνοι    πυρηνική ύψωσαν  παντιέρα

οι Ρώσοι που χάνουν τον πόλεμο από το Ζελένσκι

ο μεγαλοϊδεατισμός τους στα τάρταρα έχει  πέσει

όλα  έτοιμα με λίγη προπαγάνδα

οι λαοί τα πυρηνικά να   δεχθούν μια για πάντα

αφού νέος πόλεμος με όπλα δεν πρόκειται να  ξαναγίνει ι

μόνο η σφενδόνη    θα του μείνει

Τον  σχεδιάζουν Ρώσοι και Αμερικανοί

διακαώς οι Άγγλοι τον  θέλουν  και οι Γερμανοί

η Ουκρανία να πάρει  θέλει τη   ρεβάνς

τελικά πυρηνικός  θα  γίνει  μικρο-σαματάς;

ή όλα θα τα ρίξουν μονοκοπανιά;

Τότε να δεις εκατοντάδες βλήματα

αντί για βεγγαλικά και γιορταστικά πυροτεχνήματα

θα σκάνε πύραυλοί  και θα εξαερώνονται τα θύματα

τότε πολύ αργά για κλαψουρίσματα και πισωγυρίσματα

Τα κράτη κόκκινες έχουνε γραμμές

στον Ψυχρό Πόλεμο απολύτως ήταν σεβαστές

αν αυτές τις ξεπεράσεις ανάβουνε φωτιές

και οι πυροβολαρχίες αρχίζουν κανονιές

Τώρα  τις  γραμμές τους έχουν μπλέξει

τα   «μπούτια» τους έχουνε μπερδέψει

σε αχρηστία   συμφωνίες  και  διπλωματία   έχει πέσει

Η Δύση   τον Πούτιν θέλει  να  νικήσει

το παίζει ρηξικέλευθη στην Ουκρανία να επικρατήσει

σίγουρη ότι  Πυρηνικό Πόλεμο η Ρωσία δεν θα αποτολμήσει

εδώ ο μέγας κίνδυνος για όλους  είν’ κρυμμένος

όταν τον αντίπαλο βάλλεις στη γωνία περιφρονημένο

αυτός με ολοκαυτώματα θα προχωρήσει

το ίδιο δεν έκανε ο καλόγηρος στο Αρκάδι μας στην Κρήτη;

Μήπως όλα αυτά η Ειμαρμένη μας τα εμβάλλει;

η θεία οικονομία ή η βλακεία μας

τον Πυρηνικό Πόλεμο τώρα μας επιβάλλει;

κι’ όλοι  εμείς προχωρούμε σαν υπνωτισμένοι

φανατισμένοι από τα ‘μίντια’  και  με  υστερία προκατειλημμένοι ;

τον πυρηνικό να  χορέψουμε  πεντοζάλη

τη Γη μας   «Μαδιάμ»  να κάνουμε   μαγκάλι;

Αμφικτύων

3/5/ 22

*Αμφικτύων είναι ο Υποστράτηγος ε.α Κωνσταντίνος Κωνσταντινίδης>

Συγγραφεύς, Μέλος της Εταιρείας Ελλήνων Λογοτεχνών

amphiktyon@gmail.com

http://amphiktyon.blogspot.com/

https://amphiktyon.org

Όποιος επιθυμεί  να διαγραφεί να επιστρέφει το παρόν με την   ένδειξη «διαγραφή» «σύμφωνα με το άρθρο 14 του νόμου 2672/98

ΠΡΟΩΘΕΙΣΤΕ ΤΟ ΑΝ ΣΥΜΦΩΝΕΙΤΕ