ΠΕΡΙ ΘΡΗΣΚΕΙΩΝ

Γράφει ο Κωνσταντίνος Κωνσταντινίδης Αμφικτύων

Θεώρησα σκόπιμο να προβώ σε μια σύντομη ανάλυση του  φαινομένου  των   θρησκειών,  διότι στον παγκόσμιο υβριδικό πόλεμο που διεξάγεται- προς το παρόν περιορισμένης στρατιωτικής έντασης αλλά οξύτατης οικονομικής-   συμμετέχουν και αυτές είτε σαν «βαστάζοι» των δικτατορικών καθεστώτων , είτε σαν αντίπαλοι αυτών.  Διακρίνουμε τρία κύρια είδη θρησκειών: τον Μονοθεϊσμό, τον Πολυθεϊσμό και τον Αθεϊσμό

1/   Μονοθεϊσμός  θεωρείται   η θέση κατά την οποίαν  το σύστημα  του Κόσμου εξαρτάται , παράγεται και κατευθύνεται υπό μιας εξωκοσμικής οντότητος η οποία  κατέχει μόνο αυτή τον χαρακτηρισμό του Απολύτου. Αυτή είναι αΐδιος( άχρονος άνευ αρχής και τέλους) έλλογος με ιδία βούληση. Είναι σύστημα δυιστικό  όπερ σημαίνει  το παν σύγκειται εκ δύο διαφορετικών ουσιών , της  ουσίας του Θεού και της ουσίας του Κόσμου.

2/ Πολυθεϊσμός καλείται η θέση κατά την οποίαν  το Φυσικό σύστημα του Κόσμου είναι το «όντως ΟΝ» , χαρακτηριζόμενον ως Απόλυτο, αίδιον , και έλλογον, του Λόγου εκφραζομένου υπό θείων διανοιών  παραγομένων υπό των δρώντων εντός του συστήματος . Είναι σύστημα μονιστικόν ή ενιστικόν διότι , υπάρχει μία μόνο ουσία , η ουσία του Κόσμου. Οι λεγόμενοι Θεοί είναι ανθρώπινα προγονικά  δημιουργήματα που εκφράζουν και συμβολίζουν ιδέες ,  αρετές  και φυσικές  λειτουργίες. Ως τώρα το «όντως ΟΝ» παρότι το αισθανόμαστε δεν το είδαμε παρά μόνο τις δυνάμεις του Κόσμου αντιλαμβανόμαστε

3/ Αθεϊσμός καλείται η θέση κατά την οποία το φυσικό σύστημα του Κόσμου είναι μεν το μόνον  υπάρχον , δεν αποδίδεται όμως εις αυτό ο χαρακτηρισμός του «όντως  ΟΝ» , του Απολύτου, του αΐδιου και του ελλόγου.

Για τον Πολυθεϊσμό

Το αίδιον του Κόσμου καθιστά   την Ιστορία ατέρμονα και κυκλικήν

Το γεγονός ότι ο Κόσμος είναι το «όντως Ον» καθιστά δυνατή την μελέτη του αληθούς δια της φυσικής επιστήμης (φυσικαλισμός έναντι του υλισμού) Τούτο σημαίνει ότι παν το υπάρχον υπόκειται εις την έρευνα  της φυσικής επιστήμης και για τον λόγο αυτό οι πρόγονοι μας ανέπτυξαν τα Μαθηματικά  , την Φυσιογνωσία, τη Χημεία , την Κοσμολογία και τις  άλλες επιστήμες   Η σταθερότητα του φυσικού νόμου επιτρέπει την ανάπτυξη των πειραματικών επιστημών της Ιατρικής και της Λογικής . Το απόλυτο του Κόσμου δίνει απόλυτη αξία στα στοιχεία του, γεγονός που  αναπτύσσει την Οικολογία και τον σεβασμό προς το υπόλοιπο ζωικό βασίλειο. Με την Αρχιτεκτονική σέβεται το φυσικό τοπίο και δημιουργεί αθάνατα και θαυμάσια οικοδομήματα που διατηρούνται στην αιωνιότητα  και χαίρουν(ή πρέπει να χαίρουν) τον σεβασμό όλων των λαών ως διαχρονικών επιτευγμάτων πολιτιστικής κληρονομιάς(Παρθενών, Αγία Σοφία κλπ)

Ο Ρυθμός του Κόσμου είναι η έκφραση του θείου Λόγου και αποτελεί μέρος της λατρευτικής πράξεως η Μουσική, Ζωγραφική, Γλυπτική και Αρχιτεκτονική των Θεάτρων ,  Ναών, Μουσείων κ.α

Η Αναπαραγωγή του Κόσμου είναι πράξη που γίνεται με τη θεία βούληση και ως εκ τούτου αποτελεί τη λατρεία της Γονιμότητος

με προεξάρχον στοιχείο τον Έρωτα

Ο Άνθρωπος ως συνδετικός κρίκος με το θείο, αποκτά Αξία   και ο προορισμός του είναι ανώτερος μιας χαμοζωής . Για να βρεθεί σε ανώτερους κόσμους εκείνους των Θεών φροντίζει για την    υγιεινή του σώματος του και  την ευμάρεια του . Προς τούτο αναπτύσσει τον αθλητισμό και   μεριμνά  για την πνευματική του άνοδο,  σύμφωνα με  το «Νους υγιής εν σώματι υγιή» όπως παρίστανε τους θεούς του

Η Αξία του  «εύ ζην»  εντός του Κόσμου του δημιουργεί κίνητρα για την πολιτική, πολιτιστική, οικονομική  και κοινωνική οργάνωση και ανάπτυξη του Κόσμου και συνεχή βελτίωση της θέσεως του αλλά και δημιουργία του αισθήματος της προσφοράς προς το κοινωνικό σύνολον και της  αλληλεγγύης προς τον Κόσμο . Είναι μια λυτρωτική πράξη του Ανθρώπου  να κάνει το καλό και να αποφεύγει το κακό , να σέβεται τους Νόμους και το Δίκαιον της πόλεως και της πατρίδος του ,  καθότι το συναίσθημα τούτο  ενυπάρχει μέσα στην ύπαρξη του ,  ωσάν να  του έχει σταλεί άνωθεν 

Ο Μονοθεϊσμός

Κατ’ αυτόν ο Κόσμος είναι προσωρινό δημιούργημα και ατελές μη περιέχον Αλήθεια και ουσία (τα ζώντα όντα εποιήθησαν εκ γήινων στοιχείων) Ο φυσικός νόμος αλλάζει κατά το δοκούν υπό της εξωκοσμικής διανοίας, ο δε ρυθμός του Κόσμου είναι ανάξιος Λόγου. Κοντολογίς «πάντα σκιάς ασθενέστερα και ονείρου απατηλότερα» Η Ιστορία και ο Πολιτισμός  κινείται  γραμμικά  και έρχεται και θα φύγει γρήγορα. Η Αλήθεια γίνεται γνωστή δια της «Θείας Χάριτος» και της επιφοιτήσεως του «Αγίου Πνεύματος» δηλαδή   « εξ Αποκαλύψεως» Τούτο δημιουργεί χώρο για προφήτες , πατέρες, αγύργες και τσαρλατάνους . Ο Κόσμος δεν εμφανίζεται ως  απλώς  κατώτερος, αλλά ως κακός.

Επομένως ουδεμία επιστήμη αναπτύσσεται (όρα ακραίες περιπτώσεις χωρών όπως: Αφγανιστάν, Σαουδική Αραβία, Ιράν  κ.α) Ούτε καν το εκκλησιαστικό δίκαιον δεν ανέπτυξαν

Η μουσική, χορός, οι Καλές Τέχνες( ζωγραφική , γλυπτική , θέατρο κ.α) απαγορεύονται αυστηρώς

Η φροντίδα για την υγιεινή και το σώμα είναι αυστηρώς απαγορευμένα(τσαντόρ, καλύπτρα προσώπου, μαντίλα κλπ) Ο διάλογος είναι απαγορευμένος διότι κάθε νέα ιδέα πέρα της θρησκευτικής μονολιθικότητος  είναι ύποπτη και δικάζεται από τα δικαστήρια και ιεροεξαταστήρια . Ως κύρια όψη της Μονοθεϊστικής θρησκείας αναπτύσσονται  τα ιδεώδη της πλήρους αδιαφορίας(έχει ο Θεός) ,  της ατομικής σωτηρίας (μοναχισμός) και το «κισμέτ»( μοιρολατρία) . Η Γονιμότητα και ο Έρωτας στο φως  είναι απαγορευμένα παρότι στο σκότος της κλίνης γεννοβολούν σαν τις κουνέλες(αυξάνεστε και πληθύνεστε σαν τον άμμο της θάλασσας) . Η γυναίκα είναι πράγμα(rex) είδος  κατώτερης αξίας και υποταγμένο στο ανδρικό φύλο.

Ως πρότυπα της Μονοθεϊστικής θρησκείας θεωρούνται οι μοναχοί και αναχωρητές(τον μέχρι πρότινος προστάτη των Διαβιβάσεων δυναμικό αγγελειοφόρο των Θεών Ερμή αντικατέστησαν πρόσφατα με  τον όσιο Παίσιο) . Ο νους σας  ασφαλώς πηγαίνει ότι αυτά συμβαίνουν μόνο στις χώρες του  Ισλάμ . Όμως όλες ανεξαιρέτως  οι Αβραμικές θρησκείες τον ίδιο έχουν γενάρχη και την  ίδια αφετηρία , την Εβραϊκή Βίβλο και επομένως έχουν και οι τρεις(Ιουδαϊσμός, Χριστιανισμός, Ισλαμισμός) την ίδια φιλοσοφική βάση.

Η Πατρώα θρησκεία το βάθρο του Πολιστισμού μας Στον μακραίωνα βίο  που  Ελληνισμού με κινητήρια  την πατρώα του πολυθεϊστική θρησκεία συνεχώς προόδευε και έχτισε  εξη  ως τώρα πολιτισμούς (Προκατακλυσμιαίο,    Μινωικό,   Μυκηναϊκό ,   Κλασικό,   Αλεξανδρινό,  και της Αναγεννήσεως της Ευρώπης) Από την εποχή που του επεβλήθη η ξενόφερτη Χριστιανική θρησκεία και υπέστη απώλεια της αρχαίας του γλώσσας  , της ιστορίας , της φιλοσοφίας    δεν μπορεί να βρει το βηματισμό του  και να ορθοποδήσει . Εκτοτε ξεκομμένος από τις ρίζες και τον πολιτισμό του  υφίσταται  μια  πρωτοφανή πνευματική   φυλετική και  δημογραφική αλλοίωση και αφαίμαξη  που  τον οδηγεί  ατα όρια του αφανισμού του

Ο Αθεϊσμός

Η αντίληψη ότι δεν υπάρχει Λόγος, Δικαιοσύνη και  Σκοπός  στον Κόσμο  εκδηλώνεται σαν αντίληψη ατομικής σωτηρίας και ωφελιμισμού και εκφράζεται δι’ ιδεών απαξίας για το περιβάλλον , το έθνος, την πατρίδα και τη Δικαιοσύνη.   Οι Καλές  Τέχνες καθίστανται ωφελιμιστικές, το περιβάλλον προς προσπορισμό κέρδους, η αρχιτεκτονική για την προσωρινή κάλυψη αναγκών και κερδοσκοπίας  , τα πάντα είναι αναλώσιμα προς δημιουργία  υλιστικής υπεραξίας , ακόμη και ο άνθρωπος , τα δάση, οι θάλασσες  και το ζωικό βασίλειο. Οι πνευματικές αξίες απορρίπτονται σαν άχρηστες και μόνο η Τεχνολογία αναπτύσσεται για την δημιουργία πολεμικής και κερδοσκοπικής υποδομής και αναπτύξεως ισχύος στην εξουσιαστική ολιγαρχία  για την υποδούλωση του Κόσμου. Ο άθεος δεν είναι ακριβώς άθεος διότι πιστεύει στο Μαμωνά.

 Θεωρεί ότι  όλα τελειώνουν εδώ  και επομένως δεν δίνει σημασία για το αύριο και   την μελλοντική βελτίωση του Κόσμου.

Σήμερα ο κόσμος κυβερνάται και ελέγχεται από άτομα που είτε είναι Άθεοι ή ανήκουν   στις Αβραμικές θρησκείες (Ιουδαϊσμός, Χριστιανισμός, Ισλαμισμός και στις χιλιάδες αιρέσεις αυτών)  και επομένως δέχεται αρνητικές  και απαγορευτικές   επιδράσεις  με βάσει το «διαίρει και βασίλευε» και τις  διαταγές   των γήινων πολιτικών  εκπροσώπων  (δικτατόρων, προέδρων, πρωθυπουργών, ραβίνων, πατριαρχών  ,   αρχηγών των πολυεθνικών οργανισμών και   πολυεθνικών επιχειρήσεων παγκόσμιας εμβέλειας, ιδιαίτερα δε των πανίσχυρων παγκοσμίου εμβέλειας μέσων κοινωνικής δικτύωσης και παρακολούθησης των πάντων )  Ο Ελληνικός τρόπος σκέψεως και οι Αξίες του έχουν εξοβελιστεί  με εξαίρεση  όσων ακόμη εξυπηρετούν το παγκόσμιο σύστημα σε βαθμό πλήρως αλλοιωμένες και διαστρεβλωμένες (όπως λ.χ η Δημοκρατία, οι Ολυμπιακοί Αγώνες και εν γένει ο Αθλητισμός , το Δίκαιον, ο Ανθρωπισμός, η Οικολογία, η αντίληψη για τη Φύση και το Σύμπαν και τις αξίες της Ανδρείας, Φρόνησης, Σωφροσύνης και Δικαιοσύνης)

Η Λύτρωση

 Η Ελλάς  για να βγει από τα ποικίλα αδιέξοδα και το δυισμό τον οποίον βιώνει εδώ και 17 αιώνες (μισοί Έλληνες και μισοί Εβραίοι)  κρίνεται αναγκαίο  να  επανακτήσει  την αρχαία της γλώσσα και την πατρώα της θρησκεία. Έτσι θα μπορέσει να συμβάλλει στην παγκόσμια πνευματική ανάπτυξη και ευημερία .

Συνένωση Ορθοδοξίας-Πατρώας Θρησκείας . Το Κίνημα για την πατρώα θρησκεία μεγαλώνει και αποτελείται κυρίως από νέους οι οποίοι αντιλαμβάνονται την αντινομία να είναι Έλληνες το γένος και να λατρεύουν ξένους θεούς. Προσεχώς, η χώρα μας για να μην  ταλανιστεί από θρησκευτική αντιπαράθεση θα πρέπει να γίνει  ειρηνική μετάπτωση.  Αυτή  θα μπορούσε να γίνει εξελικτικά με την υιοθέτηση σε πρώτο στάδιο  από  την Ορθόδοξη Εκκλησία   των Πνευματικών  Αξιών και συμβόλων  της  πατρώας  μας  θρησκείας  και στην αγιοποίηση των  αρχαίων μας  φιλοσόφων  και  επιφανών   πνευματικών ανδρών οι οποίοι  τιμώνται από την παγκόσμια κοινότητα για τα καλά που πρόσφεραν αφιλοκερδώς  στον Κόσμο. Ασφαλώς θα πρέπει να κάνει διαχωρισμό από τα ανθελληνικά ανήθικα και αντι-ανθρώπινα στοιχεία της Παλαιάς και Καινής Διαθήκης και άλλων  Κειμένων  της.   Δυστυχώς,  η Ορθόδοξη  Εκκλησία  παραμένει αρτηριοσκληρωτική , οπισθοδρομική και σκοταδιστική . Έχει μεταβληθεί σε   κενό κέλυφος  και λαθροβιώνει σαν έθιμο χωρίς πνευματικό περιεχόμενο.

Για μια  Νέα  Ελλάδα Η  συνένωση  της με το αρχαίο   αΐδιο Ελληνικό πνεύμα θα  της έδινε παγκόσμια ακτινοβολία και σφρίγος και θα την  έκανε  παγκόσμιας   εμβέλειας  θρησκεία σε ένα  Κόσμο που ψάχνει να βγει από τα σημερινά υλιστικά  αδιέξοδα του  στο λαμπρό Απολλώνιο Φως . Η πατρώα θρησκεία θα μπορούσε να προσελκύσει τους απανταχού Έλληνες και φιλέλληνες από όλο τον κόσμο, οι οποίοι σήμερα είναι εγκλωβισμένοι σε άλλες αβραμικές θρησκείες οι οποίες αντιμάχονται αλλήλας.  Τελικά, η χώρα για να πάει μπροστά πρέπει να διοικηθεί από Έλληνες και όχι από ελληνόφωνους μισθοφόρους  οι οποίοι να χαράξουν νέους δρόμους για τον Ελληνισμό

  Αμφικτύων

5/9/ 22

*Αμφικτύων είναι ο Υποστράτηγος ε. α Κωνσταντίνος Κωνσταντινίδης

Συγγραφεύς, Μέλος της Εταιρείας Ελλήνων Λογοτεχνών

amphiktyon@gmail.com

http://amphiktyon.blogspot.com/

https://amphiktyon.org

Όποιος επιθυμεί  να διαγραφεί να επιστρέφει το παρόν με την   ένδειξη «διαγραφή» «σύμφωνα με το άρθρο 14 του νόμου 2672/98

ΠΡΟΩΘΕΙΣΤΕ ΤΟ ΑΝ ΣΥΜΦΩΝΕΙΤΕ 

Αφήστε μια απάντηση

Η ηλ. διεύθυνση σας δεν δημοσιεύεται. Τα υποχρεωτικά πεδία σημειώνονται με *