ΚΑΙΝΕΥΣ : Ο ΚΙΝΑΙΔΟΣ ΑΡΓΟΝΑΥΤΗΣ

Γράφει ο Κωνσταντίνος Κωνσταντινίδης Αμφικτύων

Χθες (18/6/22) γιορτάστηκε στο κέντρο της Αθήνας η καθιερωμένη πλέον γιορτή των «κιναίδων» ή ομοφυλόφιλων   .Η ετυμηγορία της λέξεως  δηλώνει  αυτόν που κινεί την αιδώ(ντροπή). Σήμερα τους ονομάζουν  διεθνώς «gay» Η Ελληνική κοινωνία εκτός από την ανοχή που υπήρχε σε  όλες τις εποχές στη χώρα μας – τους τιμά  με ιδιαίτερα δικαιώματα εις βάρος της  κοινωνίας  των φυσιολογικών ατόμων . Η  κοινότητα των ΛΟΑΤΚΙ  ( Λεσβίες,  Ομοφυλόφιλοι ,  Αμφιφυλόφιλοι  , Τρανς,   κ.α)  ατόμων με  σεξουαλικές παρεκκλίσεις από το φυσικό  είχαν ανέκαθεν  και   έχουν   δικαίωμα   να κάνουν ότι αυτοί επιθυμούν στο κρεβάτι τους. Εκείνο που εξοργίζει την φυσιολογική κοινωνία  είναι  τα επί πλέον  δικαιώματα που διεκδικούν όπως λ.χ η προβολή της «ιδιαιτερότητας» τους στους νέους, η απαίτηση τους να συνάπτουν νομικούς γάμους,   να υιοθετούν  τέκνα , η εισαγωγή της προπαγάνδας στα σχολεία για την προσέλκυση των νέων βλαστών στο «κουσούρι» τους και η απόκτηση περισσότερων δικαιωμάτων έναντι των φυσιολογικών ατόμων ( δικαιωματάκηδες)   θίγουν τα δικαιώματα της κοινωνίας των πολλών.  Στην έρευνα που κάνω για το καινούργιο μου βιβλίο «Η ΑΡΓΟΝΑΥΤΙΚΗ ΕΚΣΤΡΑΤΕΙΑ»  βρήκα τυχαίως ότι και μεταξύ των Αργοναυτών συμμετείχε και ο «Καινεύς» (το όνομα του και μόνο είναι ενδεικτικό της  διαφορετικότητας ) ο οποίος ήτο ομοφιλόφιλος . Είναι ενδιαφέρον να δούμε πως οι πρόγονοι στα προϊστορικά χρόνια μας    συμπεριφέρονταν   στα άτομα με σεξουαλική διαφορετικότητα; Αυτοί μεν δέχονταν τα άτομα αυτά σαν ισότιμα , αλλά δεν έμενε ασχολίαστη    η αφύσικη συμπεριφορά τους . Θα λέγαμε ότι τα  ίδια αυτά άτομα  με την προκλητική συμπεριφορά τους  προκαλούσαν  τα σχόλια της κοινωνίας(Ωγυγία, Τόμος Ε’ , σελ.170, Βιέννη, 1815) Απορώ λοιπόν πως οι Έλληνες ΛΟΑΤΚΙ δεν πρόβαλλαν σαν σύμβολο τους τον Καινέα ; Αξιοσημείωτο ότι από την εποχή εκείνη γνώριζαν ότι τα παιδιά που τα διαφθείρουν οι παιδόφιλοι  χάνουν το φύλο τους και  γίνονται κίναιδοι.

Ο ΑΡΓΟΝΑΥΤΗΣ ΚΑΙΝΕΥΣ

Ο Καινεύς  εγεννήθη γυνή ευειδεστάτη Καινίς ονομαζομένη , και ο Ποσειδών υποσχεθείς προς αυτήν ό τι θελήσει , την έφθειρεν. Εζήτησεν τοίνυν ανδρείαν  και ατρωσίαν. Οθεν μετεμόρφωσε αυτήν εις άνδραν άτρωτον, και τότε ονομάσθη Καινεύς. Εγένετο δε ανδρειότατος και τολμηρότατος, μαχητής  εμπειρότατος , και βασιλεύς των Λαπίθων.

Τινές δε λέγουσιν ότι ήτον και αυτός με τους Αργοναύτας, και εν τη θήρα του Καλυδονίου Κάπρου και εις τους γάμους του Πειριθόου, όπου εφόνευσε πολλούς Κενταύρους. Όθεν οι Κένταυροι μη δυνάμενοι να τον φονεύσωσιν άλλως , περιεκύκλωσαν αυτόν  , και έρριπτον πέτρας μεγάλας επ’ αυτού, δένδρα ολόκληρα , πεύκας και ελάτας  απείρους , ώστε εγύμνωσαν το Πήλιον, και τ.ην Ορθρυν. Τούτο δε το τοσούτον βάρος  δεν επλήγωσεν αυτόν , ούτε μικρόν τι μέλος αυτού συνέτριψεν, αλλ’ εχώθη όρθιος  εις την γην. Επειδή το σώμα αυτού ήτον σκληρόν ως ο σίδηρος όθεν έλεγεν  ο Πίνδαρος

« Ο δε χλωρής ελάτησι τυπείς

Ωχετο Καινεύς ,σχίσας ορθώ ποδί γαν¨

(Ο Καινεύς με χλωρά έλατα χτυπηθείς

με τα πόδια του έσχισε τη γη

και χώθηκε μέσα)( Το βαθύτερο νόημα είναι ότι ο Καινεύς δεν αισθάνετο ντροπή για τα σχόλια της κοινωνίας )

Ο δε Βιργίλιος μετεμόρφωσε αυτόν πάλιν εις γυναίκα μετά θάνατον, λέγων , ότι ο Αινείας αυτού εύρεν αυτόν γυναίκα εις τον Αδην. (Το κουσούρι δεν φεύγει ούτε με το θάνατο)

Άλλοι δε λέγουσιν, ότι ο Ποσειδών μετεμόρφωσεν αυτόν εις το ομώνυμον όρνεον. Ταύτην δε την δυστυχίαν έπαθεν ο Καινεύς δια την οργή του Διός , άθεος ών, διότι επαιρόμενος εις την ανδρείαν  αυτού δεν ελάτρευε τους θεούς . Και πρώτον μεν ήλθεν εις έριδα με τον Απόλλωνα  αλλ’ ενικήθη. Έπειτα δε στήσας το δόρυ αυτού εν τη αγορά , ηνάγκαζεν τους ανθρώπους να το λατρεύωσι, και να ομνύωσι εις αυτό, Όθεν η παροιμία «Καινέως δόρυ». Εγέννησε δε δύο υιούς τον Κόρωνον και Ηνειόν, και ο μεν Απολλώνιος λέγει , ότι ήτον ο Κόρωνος με τους Αργοναύτας . Ο δε Ορφεύς έχει τον Ηνειόν.Ταύτα δε δηλούσιν , ότι ο Καινεύς  ευειδής ών εγένετο άτολμος  και γυναικώδης κατά την νεότητα αυτού , και προς έρωτας μάλλον ή προς πόλεμον επιτήδειος .

Συναναστρεφόμενος  δε με τινά ανδρείον και διδασκόμενος , εγένετο μονομάχος μάλιστα ανίκητος, και άτρωτος. Το πλήθος όμως ενίκησεν αυτόν , αλλά και τότε δεν ενέδωκεν, ίνα ληφθεί υποχείριος , ανθιστάμενος μέχρι θανάτου. Η εις τα όρνεα μεταμόρφωσις  δηλοί και την φήμην ισταμένην και μετά θάνατος

(Οι σοφοί πρόγονοι μας γνώριζαν ότι η κοινότητα των κίναιδων δεν είναι κατάλληλοι προς πόλεμον,  διότι με τις ασελγείς πράξεις τους διαλύουν την μονάδα. Από την εμπειρία μου στο στράτευμα θεωρώ εύστοχη την παρατήρηση  των. Είχα στην Κρυπτογραφική Σχολή του ΝΑΤΟ ένα εκπαιδευόμενο απόφοιτο Αγγλικού Πανεπιστημίου γιό τ. υπουργού της κυβερνήσεως Μεταξά και γόνο ξακουστής οικογένειας των Αθηνών με ρίζες αυτοκρατορικές από την Κωνσταντινούπολη . Κάθε βράδυ ο εν λόγω  εκπαιδευόμενος  επισκέπτετο τα φυλάκια μοιράζοντας δώρα στους στρατιώτες για δέχεται τις σεξουαλικές τους περιπτύξεις. Τον απέπεμψα σαν ακατάλληλο για κρυπτογράφο. Απεσπάσθη στο γραφείο του ΥΕΘΑ . Αυτός μου είπε και το αμίμητο: «Έχετε δοκιμάσει κ. Διοικητά; Τότε πως έχετε κατηγορηματική γνώμη εναντίον των κιναίδων;» )

Στη γιορτή των «gay» παρευρέθηκαν  υπουργοί , βουλευτές ακόμη και αρχηγοί κομμάτων. Δε γνωρίζω αν πήγαν επειδή έχουν και αυτοί το «κουσούρι» ή προς άγρα ψήφων. Οι δημοσιογράφοι είναι αρμόδιοι να τους ρωτήσουν

Αμφικτύων

19/6/ 22

*Αμφικτύων είναι ο Υποστράτηγος ε. α Κωνσταντίνος Κωνσταντινίδης

Συγγραφεύς, Μέλος της Εταιρείας Ελλήνων Λογοτεχνών

amphiktyon@gmail.com

http://amphiktyon.blogspot.com/

https://amphiktyon.org

Όποιος επιθυμεί  να διαγραφεί να επιστρέφει το παρόν με την   ένδειξη «διαγραφή» «σύμφωνα με το άρθρο 14 του νόμου 2672/98

ΠΡΟΩΘΕΙΣΤΕ ΤΟ ΑΝ ΣΥΜΦΩΝΕΙΤΕ

Αφήστε μια απάντηση

Η ηλ. διεύθυνση σας δεν δημοσιεύεται.